e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Genital Siğiller
 


 

Erkekte Genital Siğil
HPV, Kondilom

  

Human Papilloma Virüs (HPV) insanlara genellikle cinsel yolla bulaşan, genital bölgede siğil ya da rahim ağzında kanser yapabilen bir virüstür. Erkeklerde ortaya çıkan genital bölge siğilleri, kadınlardaki ile aynıdır ve tedavisi de farklılık göstermez. Eğer bağışıklığı çok güçlü ise, kendisinde belirtiler ortaya çıkmadan kalabilir. Fakat bu haliyle başkalarına hastalığı bulaştırabilecek durumdadır. Bir erkek  yüksek oranda taşıyıcı olmaktadır. Bu, kendisinde hiçbir belirti bulunmazken, başkalarına hastalığı bulaştırabileceği anlamına gelir.

Çok seyrek olarak da olsa, penis derisinde kanser benzeri değişikliklerin olabileceği bildirilmiştir. Taşıyıcılık kişiye bir zarar vermemekle birlikte, durumlarından habersiz erkekler yüzünden cinsel yolla çevreye yayılmaktadır. Penis derisi örnek almak için çok kalın olduğundan ve alınan örnekler yanlış olarak negatif çıktığından, ne yazık ki sağlıklı bir tanı yöntemi yoktur.
Sonuç olarak, HPV ile enfekte kadınların erkek partnerlerinin yarısından fazlası enfekte olduğundan ve HPV cinsel yolla bulaşan en yaygın  hastalık olup, kadınlarda serviks neoplazisi için bir risk faktorü olduğundan, çiftlerin birlikte değerlendirilip tedavi edilmeleri ve hastaların tedavi bitiminden itibaren en az bir yıl süreyle üç ayda bir kontrol edilmeleri gerektiği kanısındayız.

HPV, Genital Siğil Erkeklerde Ne Kadar Yaygındır?

Genital human papillomavirüs (HPV) enfeksiyonu (condylomata acuminata) cinsel yolla  bulaşan en yaygın hastalıklardan birisidir Amerika Birleşik Devletleri’nde cinsel yolla geçen  hastalıklar sıralamasında klamidya ve trikomonastan sonra üçüncü sırada, viral hastalıklar ara sında ise birinci sıradadır Gerçek insidansı bilinmemekle birlikte dünyada her yıl 30 milyon yeni vaka tanısı konulduğu tahmin edilmektedir.Aktif cinsel dönemdeki genç kadınlarda (18-25 yaşlarında) HPV enfeksiyonu sıklığı %55 civarında olduğu tespit edilmiştir Ülkemizde ise HPV sıklığı hakkında sağlıklı bir istatistiksel bilgi mevcut değildir.

Son yıllarda HPV’lerin bazı tipleri ile (özellikle tip 16 ve 18) kadınlarda servikal neoplazi (rahim ağzı kanseri) gelişimi arasında güçlü bir ilişki olduğunu götseren birçok epidemiyolojik ve deneysel çalışma yapılmıştır .HPV enfeksiyonun yaygınlığı ve serviks kanserinde majör risk faktörü olması nedeniyle, virüs taşıyıcısı  olabilecek cinsel partnerlerde yani erkeklerde  enfeksiyonun seyri ve tedavisi dikkatleri çekmiştir. HPV enfeksiyonu olan kadınların erkek partnerlerinde yapılan tarama çalışmalarında %24-80 oranında HPV enfeksiyonu tespit edildiği bildirilmiştir.

Enfekte partnerler , yani HPV virüsü barındıran erkekler virüs için bir rezerv,depo  görevi yaparlar. Bunlar tedavi edilmedikleri sürece kadınlarda reenfeksiyon ( enfeksiyonun tekrar alınması) ihtimali arttığından, etkin tedavi sağlayabilmek ve nüksleri önleyebilmek için hastaların seksüel partnerleri ile birlikte değerlendirilip tedavi edilmeleri gerekmektedir.

Erkeklerde Genital Siğil, Kondilom En Çok Hangi Bölgede Görülür?

Human papillomavirüsünün 70’in üzerinde tipi tanımlanmış olup bunların yaklaşık 30 tanesi anogenital   (makat ve genital bölge alanı) bölgeye yatkınlık göstermektedir. Erkekte en sık prepusyum (sünnet derisi) , frenulum ve koronal sulkusta  (benisin uç-baş kısmındaki oluk)yerleşir. Tek bir lezyon görülebileceği gibi tüm genital bölgeye yayılmış çok sayıda lezyon da olabilir.Erkeklerde ayrıca makat ,anüs etrafında da sıklıkla gözlenmekte olup buradan bağırsağın son kısmına da yayılmaktadır

Peniste Sünnet Bölgesinin Hemen Altında Değişik Büyüklükte HPV, Genital Siğil Lezyonları

Erkekte Makatta,anüs girişinde 1 tane orta büyüklükte genital siil , hpv kondilom

 

Erkekte Görülen Genital Siğilerin Yapısı ve Görüntüsü Ne Şekildedir?

Lezyonlar  genellikle 2-10 mm. çapındadır. HPV enfeksiyonu klasik formu olan kondiloma aküminata lezyonlarında %70-95 oranında HPV tip 6 ve 11 olduğu ve onkojenik tiplerin (kanserojen tiplerin) daha az olduğu bildirilirken subklinik lezyonda ise genellikle onkojenik HPV alt tiplerinin (tip 16 ve 18) bulunduğu  bildirilmiştir

Genital Siil Bulunmayan Fakat HPV taşıyıcısı Olduğu Şüphelinelen Erkeklerde Tanı Nasıl Konulur?

Klasik HPV enfeksiyonu (karnabahar benzeri lezyonlar) kolayca tanınırken subklinik lezyonlar (belirti vermeyen)  %5 asetik asit ve büyüteç altında inceleme ile belirlenebilir. Ancak asetik asit testi spesifik değildir, her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Enfeksiyon, enflamasyon, dermatit gibi lezyonlarda aseto-white testi %48-67 oranında yalancı pozitif olabildiği gibi %10-30 oranında yalancı negatif de olabilir.Kesin tanı için biyopsi gerekir. Ancak benign- iyi huylu  görüşlü, tipik, nonpigmente ve renk değişimi olmayan  lezyonlarda biyopsi yapılmayabilir. Yaşlı erkeklerde penil intraepitelyal neoplazi veya kanseri ayırt etmek için biyopsi mutlaka yapılmalıdır.

Günümüzde yeni yeni uygulanmaya başlayan bir tanı yöntemi ise
Türkiye’de de kullabilinen  “micro array chip”ler ile tanıdır ve kesine yakın bir sonuç almak mümkün. Bu sistem HPV tiplerinin en sık görülen ve kanser oluşmasına sebep olan çeşitlerini otomatik olarak saptar. “Micro array chip” yöntemi erkeklerde de kullanılabilmekte ve   bu testlerin sonuçlarını almak için 4-7 gün beklemek gerekmektedir. Bu test bazı uzmanlaşmış laboratuarlarda ülkemizde de yapılabilmektedir.

Genital Siğil, HPV Erkeklerde Ne Şekilde Bulaşır?

 HPV enfeksiyonu en sık cinsel ilişki sırasında bulaşır. Son 40 yılda bu hastalığın görülme oranının giderek arttı ğını gösteren bir çok rapor vardır. HPV enfeksiyonu ile ilgili en önemli risk faktörleri yaş ve seksüel partner sayısıdır. Hastalık en çok aktif cinsel dönemde görülür.. Ley ve ark. Amerikada yaptıkları bir çalışmada  22-23 yaşındaki kadınlarda %55, 30-50 yaşlar arasında %32 oranında HPV enfeksiyonu görüldüğünü bildirmişlerdir .Partner sayısı ile HPV enfeksiyonu sıklığı arasında ilişki olduğunu söyleyenlerin yanında hiç ilişki olmadığını iddia edenler de vardır . Hatta Ley ve ark. hiç cinsel ilişkisi olmayan kadınlarda dahi %20 oranında HPV enfeksiyonu saptadıklarını bildirmişlerdir. Enfekte kadınların erkek partnerlerinde asetik asit testi ve penoskopi ile %40-50 oranında  HPV ile ilgili lezyon gösterilmiştir.

 HPV enfeksiyonu erkeklerde en fazla prepusyuma (sünnet derisi) yerleştiği için sünnetlilerde (sirkumsizyon) HPV görülme olasılığı  daha düşüktür. Türkiye’de kadınlarda HPV enfeksiyonu sıklığı hakkında bir bilgimiz yok, ancak çok eşliliğin batı toplumuna göre daha az olması ve erkeklerde sünnetin  koruyucu etkisi nedeniyle bu oranın daha az olması beklenmektedir.

Genital Siğil HPV Erkekte Kansere Yol açar Mı?

Genital HPV enfeksiyonu ile genital malignite arasında yakın ilişki vardır. HPV tip 16 erkekte skrotal kanserlerde( skrotum, torba kanseri) de tespit edilmiştir.penis kanserine de sebep olduğu bilinmektedir. Erkek üretrasında da virüs bulunabildiğinden,  mesane kanserlerinde etyolojik ajan olarak araştırılmış, ancak HPV’nin mesane kanseri yapmadığı görülmüştür.  Erkeklerde penis kanserine yol açabilen HPV ayrıca  makat bölgesi civarında yerleştiğinde, makat ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektum bölgesinde kansere de sebep olabilmektedir. Bunun dışında HPV, özellikle oral seks yoluyla erkeklerde damar, geniz, bademcik, dil, gırtlak kanseri ve bazı durumlarda yemek borusu kanserine de neden olduğu da bir gerçektir.

Erkeklerde Genital Bölge Ve Penisteki Siğiller Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavi şekli lezyonların yerine, sayısına, büyüklüğüne, hastanın uyumuna ve ağrı eşiğine göre değişebilir. Genellikle   büyük ve üçten   fazla lezyonu olanlara cerrahi eksizyon,yakma, lazer veya kriyoterapi uygulanırken  daha az sayıda ve küçük lezyonlar ile subklinik lezyonlara  trikloroasetik asit (TCA) uygulanmaktadır. Tedavi edilen erkeklerin  %10-20’sinde ilk 6 ay içerisinde nüks görüle bileceğini bilinmektedir. Özetle erkekte genital siil tedavisinde seçenekler;

1)Podofilotoksin %0,5 solüsyon

2)Bikloroasetik veya trikloroasetik asit %35-85

3) Liquid nitrojen ile krioterapi

4)Elektrofulgurasyon

5) CO2 Laser

6) İmmiquimod  %5 krem.

Erkeklerden Olan Bulaşıcılıktan Korunmak İçin Prezervatif Yeterli Midir?

Cinsel yolla bulaşan HPV’den korunmak için sadece prezervatif kullanmak genellikle yeterli olmamktadır. Çünkü virüs, cinsel ilişki sırasında temas eden bütün cilt bölgelerinden bulaşabilmektedir. Ayrıca virüsün bulaşması için tam bir cinsel ilişki yaşamakta gerekmemektedir, genital bölgeye yakın kasık arasında virüs taşıyan bir kişi başka bir kişinin dış genital bölgesiyle sürtünme yolu ile temas etmesi halinde de virüs  ciltten cilde geçebilmektedir. Fakat yinede prezervatif kullanımı  HPV den korunma için vazgeçilmez ve şu anda  en iyi yöntemdir.

Erkeklere HPV Genital Siğil Aşısı Yapılmaktamıdır?

şu anda sadece kadınlar aşı programında olmasına rağman bir çok ülke erkeklere de HPV aşısını önermektedir

Yeni hpv tedavi edici aşı çalışmaları da devam etmektedir.

 

 

Genital Siğil HPV Hakkındaki Son Gelişmeler İçin Tıklayın !!

Genital siğil tedavisi, kondilom tedavisi video görüntüleri ile Op.Dr.Nevra Topalismailoğlu anlatıyor

 

HPV tedavisi, hpv virüsü tedavisi video görüntüleri ile Op.Dr.Nevra Topalismailoğlu anlatıyor

 

 HPV Tedavisi

Genital Siğiller, Kondilom (HPV) Genel Bilgiler
Genital Siğillerin, Kondülomların Tedavisi
Rahim Ağzı Kanseri, HPV Aşısı
Gebelerde (Hamilelerde) Genital Siğiller, Kondülom
Kolposkopi Nedir?Biopsi Ve Konizasyon Nasıl Yapılır?
Pap Smear Ve Simir Testi ne Zaman, Nasıl?
Cinsel Yolla Geçen Hastalıklar
 

 

Geri 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Bosalma Impotans
Merak Edilen Cinsellik Kadin Hastaliklari Youtube Görüntleri Videolari Canli Görüntü Yayin Tv Ani
Kadinda Erkekte Escinsellik, Lezbiyenlik
Kadinda masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma Için cinsellik,yöntemler tedaviler
Ilk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kizlikzari ve Cinsellik
Meme Kanseri, Agrisi Teshis Ve Tedavisi, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum, Kadin Sagligi Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Dogum Resimleri Görüntüleri Ani, Fiyatlari Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapilmali Mi? Olmali Mi?Nasil
Genital Sigiller, Genital Sigil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Asisi Kondilom, HPV, Sigil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akinti Kasinti
Kadin Hastaligi Olarak Vajinal Akinti
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadinda Tüylenme, Tüy Artisi
Endometriozis Belirtileri Tani Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Degerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtas ücretleri, fiyatlari, parasi ve hastanesi
Kisirlik, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
Idrar Kaçirma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyati
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalik Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalikta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyati laparaslopi
Kadin Dogum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kisirlik Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakim
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadin Dogum Uzmani Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasil , ücreti, fiyati ve parasi
G Noktasi ve Orgazm,Vajina Estetigi, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyati Nasil Ne sekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalik
Kordon dolanmasi (fotograflari görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü ani
Yumurtalik kisti tani ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebegim Nasil Rahat Eder?,Nasil Daha Saglikli Olur?
Erkelerde dogum kontrol asisi,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmali Mi,Ne Sekilde Nezaman Nasil Takilir
Genital enfeksiyonlardan korunma yollari , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Sekilde Nasil
Gebede , Hamilede Düsük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yas üstü kadinlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmus gebelik ve bos gebelik nasil olusur?
Rahim agzinda yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hizli gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizligi sekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulanti,kusma ,uyusma, ödem , karincalanma, mide yanmasi ,reflü belirtileri
Dogum kontrol haplari , Gebelikten Hamilelikten Korunma Istememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanisi ,myom tedavisi, nerede nasil ne sekilde Ve ne zaman yapilir
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mi? Normal dogum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canli Ani Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel iliski ve birlesme pozisyonlari, güvenli mi? ne sekilde olmali
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadin Sagligi , Jinekoloji Ve Kadin Hastaliklari
Kizlik zari muayenesi, Kizlik zari hakkinda bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel Iliski Ile Geçen Hastaliklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonlari
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasil, Ne Sekilde Yapilir, Gebelik Hamilelik Dogum takibi
Kürtaj Hapi, Düsük Ilaci, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sik kürtaj, ard arda kurtas
Genetik Danisma,Perinatolojik Inceleme nerede nasil ne sekilde hangi hastane doktor klinikte yapilir
Agrisiz dogum, Epidural Anestezi, Dogum Ani, Sezeryan Ani, Sezaryan Ani, Sezaryen Ani Video
Spiral (Ria) Yöntemi Ile Korunma, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum) Kadin Sagligi Merkezi Muayenesi
Lohusalik (Logusalik), Üstüne Görme, Üste Görme, Dogum Sonrasi Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdas)
Sünnet, Yenidogan Sünneti, Dogum Sonrasi Sünnet Ve bebek bakimi
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayicilari, Hamilelik Hesaplayicilari Hesaplayicisi Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasil Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozuklugu Kisirlik Tetkikleri,Kisirlik Tedavisi (Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyati, Tedavisi
Çocuk Istegi ,Sik Sorulan Sorular
Erkekte Kisirlik, Erkek Kisirligi
Tüp Bebek, IVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Asilama Yöntemleri, Kisirlik Tedavisi
Asilama,Iui, Kisirlik Tedavisi
Kisirlik, Bebek Istegi Tetkikleri
Kadinlarda Kisirlik Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Saglikli Yasam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadin Hastaliklari Takibi Bitkisel Dogal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasil Ne Sekilde -- Youtube Videolari, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yasam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji
Kadin Sagligi ,Unutkanlik, Alzheimer Bunama Hastaligi ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel Isteksizlik, Sogukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel Isteksizlik
Iktidarsizlik, Impotans, Sertlesme Bozuklugu
Bebek ve Cinsiyeti Kiz mi,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Meragi, Ne Zaman Kaçinci Hafta
Gebe kalma korkusu sehir efsaneleri
Genital Sigiller ,HPV Asisi Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karninda müzik
Suda dogum ,youtube video canli görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canli ani,nasil nerede, kim
Dogumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kani
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetigi Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +