e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Genital Enfeksiyonlar
 


 

Vulva , Dış Genital Organ Ve Bölgede

 Kaşıntı, Vulvit

 

Kadınlarda dış genital organ, yani vulva kaşıntısı sıklıkla görülen ve çok rahatsız edici bir yakınmadır. Vulva vücudun en kapalı tutulan bölgesidir. Genellikle sentetik iç çamaşırları ile  örtülüdür. Bu nedenle devamlı nemli bir ortam olduğu için dermatolojik sorunlarla daha sık karşılaşılır. Vulva yani kadındaki dış genital, cinsel  hastalıklarının pek çoğunda ortak bir semptom ve şikayet olarak kaşıntı ön plana çıkmaktadır. Vulvanın değişik sabunlarla yıkanması, tüylerin alınması,kullanılan petlere reaksiyon ve epilasyon gibi olaylar da enfeksiyon sebebi olmaksızın kaşıntılara neden olabilirler.

Menopozda vulvanın östrojen eksikliğine bağlı cildindeki değişikler ve idrar kaçırma (üriner inkontinansın) irritasyon ve kaşıntıya neden olabileceği akılda tutulmalıdır.

Vulva  (Kadın Dış Genital Organı) Bölgesinde Oluşan Kaşıntının En Sık Sebepleri Nelerdir?

v      Enfeksiyonlar
Fungal enfeksiyonlar, gardnerella vaginalis vajiniti, trichomonas, kıl kurdu, uyuz, bit gibi patojenlerle ortaya çıkan enfestasyonlar,

v      Dermatit ve dermatozlar
Atopik dermatit, seboreik dermatit, kontakt dermatit (Tampon, pet, sabun, prezervatif, tüy dökücüler, kayganlaştırıcı kremler, spermisidler, piercing), sedef hastalığı, lichen planus, Lichen sclerozis, Lichen simplex chronicus.

v      Squamoz hücre hiperplazisi (Hipertrofik distrofi)

v      İntraepitelyal lezyonlar,
Vulvar intraapitelyal neoplazi, Paget hastalığı,

v      Vulva kanseri, Vulva Distrofisi

v      Fox-Fordyce hastalığı, sryngoma gibi çok nadir  görülebilen diğer hastalıklar

Vulvada Olan  Kaşıntının Tanısı Nasıl Konur?

1- Göz ile muayene, inspeksiyon:
Kaşıntının sebebini bulmada en önemli tanı yöntemidir ve genellikle yeterli olabilmektedir. Eğer yetersiz kalır ise aşağıda belirtilen diğer tanıya yardımcı yöntemlerden faydalanılabilmektedir.

2- Vajinal akıntının incelenmesi: Vajinal akıntının direk mikroskopik incelenmesi, KOH damlatılarak koku testinin yapılması ve sonrasında mikroskopik incelenmesi, trichomonas vajiniti, gardnerella vajinalis vajiniti ve kandidiazisin ayırıcı tanısında kullanılır. Ayrıca pH ölçümü tanıda yararlı olabilmektedir.

3- Vajinal ve servikal  kültür: Vajinal florada çok sayıda bakteribulunabildiği için vajinal akıntıların tanısında rutin bakterikültürlerinin yararı fazla değildir. Ancak özellikle tedaviye dirençli veya tekrarlayan fungal enfeksiyonlarda kültürlertanı ve direçli bir fungal ( mantar) enfeksiyonu tanımlamada yardımcı olabilmektedir.

4- Vulvadan Biopsi: Vulva biopsisi çok önemli bir tanı yöntemi olmasına rağmen çok az başvurulan bir yöntemdir. Bunda hastaların dirençleri kadar hekimlerin önemsememesi rol oynamaktadır. Vulva kanserinin ilk belirtilerinden birinin kaşıntı olduğu daima akılda tutulmalıdır. Nedeni kesin olarak saptanamayan tüm kaşıntılarda biopsi alınması gerekir. Vulvar distrofilerin ve vulvar intraepitelyal neoplazilerin kesin tanısı biopsiyle konur. Biopsi subkutan dokuyuda kapsamalıdır. Bistüri, makas veya punch biopsi aleti kullanılarak alına dokuya yakma ve destruksiyon işlemi gibi zarar verici uygulama yapmadan alınmalıdır.

5- Vulvoskopi( Kolposkopi): Servikal lezyonların tansında olduğu gibi vulva lezyonlarının tanısında da kolposkopi kullanılabilir. %3-5 lik asetik asetik sürdükten 5-6 dakika sonra yapılırsa hiperkeratoz veya hiperplazi alanları daha belirgin olarak saptanır. Kolposkopi temel olarak displazi alanlarını ve biopsi alınacak alanları belirlemekte kullanılır.

6- Kan ve laboratuar  testleri: Açlık kan şekeri ve glukoz tolerans testi diabetik (şeker hastalığına bağlı) vulvo vajinit tanısında kullanılabilir. Gerektiğinde karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri ve tam kan sayımı yapılır.

7- Kıl kurdu testi: Seloteyp testi veya gaita analizleri bu amaçla kullanılabilir. Çok nadir de olsa özellikle çocuklarda  görülebilen dış jenital organ kaşıntılarının sebebidir.

Vulva (Dış Jenital Bölge, Alan) Kaşıntılarına  En Sık Sebep Olan Enfeksiyonlar Hangileridir? Tedavileri Nasıl Yapılır?

Mantar ( Mikotik , Fungal Enfeksiyon)
Tanı, muayenede tipik diyebileceğimiz peynir kırıntısına benzer akıntının görülmesi ile konulabilmektedir. Tanıyı kesinleştirmek için  vajinal akıntıya KOH damlatıldıktan 15-20 dakika sonra mikroskopik incelenme sırasında hif ve sporların görülmesi yöntemi de uygulanabilmektedir. Tekrarlayan veya şüpheli olan olgularda mantar kültürleri yapılmalıdır. Direk mikroskopi ile olguların %60-70 sinde hif veya sporlar görülebilmektedir.Tanı konulduktan sonra ağızdan alınan ,fitil olarak vajinaya konan veya dış bölgeye krem olarak sürülen lokal antifungal ajanlarla tedavi edilir. Lokal reaksiyonlarla birlikte olan enfeksiyonlarda kaşıntı çok fazla ise lokal antifungal kremlerle birlikte steroidli , kortizonlu kremler de  kullanılabilmektedir. Tekrarlayan enfeksiyonlarda hazırlayıcı ve enfeksiyonu kulaylştırıcı  faktörler ortadan kaldırılır.

Gardnerella vajinalis
Tanısı pratikte bol, gri renkli kokusuz bir akıntı görülmesi ve KOH damlatıldıktan sonra ortaya çıkan bozuk balık kokusunun saptanmasıyla konur. Kaşıntı yanında yanma ve batma gibi semptomlar bulunabilir. Tedavide lokal veya oral metronidazol , ornidazol türevleri, lokal clindamisin preperatları kullanılır. Tedaviye 7 gün devam etmek gerekir.Erken tedavi kesilmemelidir.

Trichomonas vajinalis
Tanısı sarı köpüklü, kokulu akıntının görülmesi ve gerekirse  vajinal akıntıya bir damla serum fizyolojik damlatıldıktan sonra yapılanmikroskopik incelemede hareketli trichomonasların görülmesiyle konur. Metronidazol türevleri vajinadan firtil veya oral hap olarak  kullanılırlar. Özellikle geceleri artan ve anal bölgeye , makata doğru yoğunlaşan kaşıntılarda kıl kurdu düşünülmelidir.Öyküde gaitada kıl kurdu görme öyküsü yoksa gaitada parazit yumurtalarının görülmesi veya sabaha karşı anal bölgeye yapıştırılıp çıkartıldıktan sonra bir lam üzerine yapıştırılan seloteypin üzerinde yumurtaların görülmesiyle tanı konur.

Uyuz
Uyuz hastalığında da geceleri artan kaşıntı öyküsü vardır. Çizgi şeklinde eritamatöz lezyonlar ve kaşıntı izleri görülür. Permetrin krem veya solusyon ile tedavi edilir.

Bit
Tüylerin alınması alışkanlığı nedeniyle ülkemizde inguinal bit enfestasyonuna sık raslanmaz. Daha çok sosyoekonomik düzeyi çok düşük olan bölgelerde görülür. Kıl diplerinde bit yumurtalarının görülmesiyle tanı konur. Tüylerin traş edilmesiyle bile tedavi edilebilir. Permetrin krem veya solusyon ile tedavi edilir.

Hangi Cilt Hastalıkları Sıklıkla Vulvada Kaşıntıya Sebep Olurlar? Tedavileri Nasıl Yapılır?

Dermatitler, Kontakt Dermatit.
Vucudun herhangi bir bölgesinde olabileceği gibi perineal bölgede de olabilir. Vulvada asimetrik ekzematöz lezyonlar şeklinde görülür. Eksojen veya endojen olabilir. Endojen olana atopik dermatit adı da verilir. Astım ve rinit gibi diğer allerjik olaylarla birlikte olması ayırıcı tanıda yararlı olur. Kontakt dermatit de eksojen bir ajana karşı reaksiyon vardır. Sıklıkla karşı-laşılan ajanlar kullanılan petler, deodorantlar, kayganlaş-tırıcı kremler,sentetik çamaşırlar ve deterjanlardır. Allerjik reaksiyonu başlatan endojen veya eksojen ajan saptanırsa ortamdan uzaklaştırmak tedavide yeterli olur. Ancak bu genellikle olanaksızdır. Bu nedenle koruyucu önlemler alındıktan sonra (sentetik çamaşır giyilmemesi, şüpheli petler, deodorantlar, temizleyicilerin kullanıl-maması, çamaşırların nötral sabunlarla yıkanması, boyalı baharatlı katkılı yiyecek ve içeceklerden kaçınma gibi) sonuç alınamazsa topikal steroid, kortizol kremleri kullanılır.

Lichen Planus
Sebebi tam olarak bilinmeyen kronik bir hastalıktır. Oral ülserler ve ekstremitelerde poligonal papüllerle seyreder. Vulva ve vajinada da ülserlere neden olabilir. Vajinada sınırları belirgin, yama şeklinde eritomatöz lezyonlara neden olur. Tüm vajina epitelinin dökülmesine neden olabilir. Vulvadaki lezyonlarda kırmızı renkli, ülsere ve ağrılıdır. Otoimmün , bağışıklık sistemi ile ilgili  bir hastalık olduğu sanılmaktadır. Vajen girişinde, introitusda yanma ve ağrılı koitus (ağrılı cinsel ilişki, disparoni) yakınmaları olabilir. Tedaviye yanıt oranı fazla değildir ve her zaman istenilen sonuç alınamayabilir.

Lichen simplex
Lichen simplex chronicus daha sık görülür. Vulva derisi kalınlaşmış ve düzleşmiştir. Sınırlar daha belirgin haldedir. Yanma ve batma yakınmaları vardır. Uzun süreli kaşıntılı hastalıklara sekonder olarak gelişen bir durumdur. Hassasiyetin ve  irritasyonun önlenmesi önemlidir. Tedavide cilt doktorunu önereceği kremler kullanılır.

Lichen Sclerozis
Sebebi tam olarak bilinmeyen ve vulvanın (dış jenital alan)  her tarafını ve perineyi tutabilen kronik bir hastalıktır. Vulvada renk değişikliği, mukokutanöz sınırların kaybolması, vulva derisinin incelmesi ve submukozal hemoraji en yaygın görülen bulgulardır. Vulva derisi parşömen kağıdı gibi bir görünüm alabilir. Mukozanın esnekliği azalmıştır. Yer yer fissürler görülür. İleri evrelerde perinede kum saati veya anahtar deliği şeklinde tanımlanan renk değişiklikleriyle karakterizedir. İntrooitusu iyice daraltıp cinsel birleşmeyi , koitusu olanaksız hale getirebilir. Anuse (makata) doğru uzanabilir. Genellikle labia minoralar bütünüyle atrofi  olurlar. Yanma ve ağrıya neden olurlar. Her yaşta görülebilirler. Ancak prepubertal , adet öncesi dönemde daha az sıklıkla görülürler. Tedavide cilt doktorunu önereceği  testesteronlu ve progesteronlu kremler ve topikal steroidler kullanılmaktadır. Medikal yani ilaç  tedavisinin başarısız olduğu durumlarda cerrahi tedavi yapılabilir.Plasti ve estetik cerrahiden yardım alınır. Eksizyonel cerrahi ve deri grafti uygulanabilir. Ancak deri grafti üzerinde tekrarlama  olasılığı yüksektir. Vajina girişindeki  darlığı gidermek amacıyla perinoplasti ( vajina estetiği) yapılabilir.

Sedef Hastalığı (Psöriasis), Vulvada Sedef
Kronik bir cilt hastalığıdır. Daha çok saçlı deri, el bileği, dirsek, diz, umblikus çevresini tutar. Vulvada sınırlı lezyonlara nadiren raslanır. Labium majus (Dış genital organın büyük dudakları) üzerinde tipik sedef rengi kalın plaklar şeklinde olabileceği gibi pembe kırmızı renktede olabilir. Tedavide cilt doktorunu önereceği kremler ve haplar  kullanılır.

Hiperplastik vulvar distrofi
Vulvada kalın beyaz renkte kalınlaşmış plaklar halinde görülür. Squamoz hücre hiperplazisiyle birliktedir. Bazen atrofik tipleriyle  birlikte görülebilir. Kaşıntı çok fazla olabilir. Etiyoloji ve tam sebebi bilinmemektedir. Birlikte kanser gelişme  olasılığı fazla olduğu için tanı mutlaka biopsi ile doğrulanmalıdır. Vulvoskopi veya diğer adıyla kolposkopi biopsi alınacak en riskli bölgeyi saptamakta yardımcı olur. Tedavide cilt doktorunu önereceği kremler r 8-12 hafta süreyle kullanılır. Atrofik lezyonların aksine nüks ve tekrarlaması  sık görülmez. Tedaviye dirençli durumlarda veya nüks, tekrarlama durumlarında skinning vulvektomiye kadar giden cerrahi girişimler gerekebilir.

Vulva intraepitelyal neoplaziler, Vulva kanserinin öncü lezyonları  (VİN1, VİN2, VİN3)
Vulva intraepitelyal neoplaziler (VIN) çoğunlukla asemptomatiktirlev ve ciddi bir belirti vermezler. Bir kısmında tek semptom ve şikayet olarak  kaşıntı görülür. Bu nedenle nedeni açık olmayan ve tanısı konulamamaış kadında dış genital, vulva kaşıntısı yakınması olan tüm durumlarda biopsi yapılmalıdır. Tanı ve biopsi alınacak yerin saptanmasında vulvoskopi yardımcı olur. Kırmızı, beyaz veya siyaha yakın renk değişikliği veya yüzeyden hafif kabarık ve ülsere lezyonlar şeklinde de belirti verebilir. HPV enfeksiyonu olan olgularda daha sık görülür. En iyi tedavi seçeneği cerrahi eksizyondur ve ameliyat ile tutulmuş bölge çıkartılmalıdır. HPV  virüsü  (kondilom, genital siğil) enfeksiyonu olanlarda yineleme riski 3 misli daha fazladır. Cerrahi tedavi yapıldıktan sonra 15 yıl izlenen VIN olan kadınların neredeyse yarısında  yineleme ve %7 oranında vulvada invaziv karsinom (vulva kanseri) saptanmıştır. Unutulmamalıdır ki vulva kanserinde de ilk belirti kaşıntı olabilmektedir.

Meme dışı Paget hastalığı
Meme dışı Paget hastalığı çok  nadir görülür. Genellikle normal dokuda sınırları keskin olarak ayrılan , kadife gibi düz yüzeyli parlak kırmızı lezyonlardır. Kaşıntı yanında yanma ve kanama gibi semptomlar da bulunabilir. Birlikte kalın bağırsak , kolon ve üriner sistem başta olmak üzere adenokarsinom olma olasılığı fazladır. Bu nedenle tanı konduğunda sistemik bir tarama yapılmalı ve detaylı bir şekilde araştırılmalıdır.  Tedavisi ameliyattır ve Paget hastalığı belirgin gibi görünen sınırların arkasına uzanabileceği için ameliyatın sınır geniş tutulmaktadır. Tekrarlama ihtimali fazladır.

Fox-Fordyce Hastalığı
Fox-Fordyce Hastalığı; salgı bezi olan apokrin bezlerinin kanallarının tıkanması sonucu ortaya çıkan çok sayıda papiller lezyonlarla karakterizedir. Şiddetli kaşıntı yapabilirler. Menopozdan sonra genellikle kaybolurlar. Doğum kontrol hapları ve retinoik asit tedavide kullanılır. Hidradenitis suppurativa adı da verilir.

Syringomalar
Syringomalar kadında dış genital alanda yani  vulvada nadir görülürler. Daha çok göz kapaklarında görülen erkin bezlerden köken alan papül tarzında lezyonlardır. Genellikle asemptomatik olmasına rağmen nadiren şiddetli kaşıntıya neden olabilirler.

Vulvada Kaşıntıyı Önlemek İçin Aşağıdaki Önlemleri Alın!!

 • Genital bölgeyi çoksık yıkamayın
 • Tercihan sabun kullanmayın
 • Yıkandıktan sonra iyice kurulayın ya da fön makinesini soğuk konumunda çalıştırarak kurutun
 • Kimyasal irritanlardan kaçının
 • Korse kullanmakta kaçının
 • Parfümlü tuvalet malzemeleri kullanmayın
 • Genital bölgeye asla sprey yada parfüm sıkmayın
 • Çamaşırlarınızı yıkarken daha önceden bilmediğiniz detarjanları kullanmayın
 • %100 pamuklu iç çamaşırı tercih edin
 • Tayt giymekten kaçının
 • Sürtünmeye neden olacak bisiklete binme gibi aktivitelerden mümkün olduğunca uzak durun
 • Tüy dökücü kremleri çok sık kullanmayın
 • Günlük pet kullanımını mümkün olduğunca kısıtlayın
 • Cinsel ilişki ve birleşme öncesi kayganlaştırıcı kullanmaktan kaçının
 • Gece yatarken mümkünse iç çamaşırı giymeyin

HPV Tedavisi

 

Genital Siğiller, Kondilom (HPV) Genel Bilgiler
Vajinal Akıntı Ve Tedavisi
Kadın Genital Organ Kanserleri
Gebelerde (Hamilelerde) Genital Siğiller, Kondülom
Kolposkopi Nedir?Biopsi Ve Konizasyon Nasıl Yapılır?
Cinsel Birleşmede, İlişkide Ağrı
Hamilelerde Vajinit Ve Kaşıntı
Menopoz Şikayetleri Ve Menapoz Tedavisi

Geri 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Bosalma Impotans
Merak Edilen Cinsellik Kadin Hastaliklari Youtube Görüntleri Videolari Canli Görüntü Yayin Tv Ani
Kadinda Erkekte Escinsellik, Lezbiyenlik
Kadinda masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma Için cinsellik,yöntemler tedaviler
Ilk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kizlikzari ve Cinsellik
Meme Kanseri, Agrisi Teshis Ve Tedavisi, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum, Kadin Sagligi Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Dogum Resimleri Görüntüleri Ani, Fiyatlari Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapilmali Mi? Olmali Mi?Nasil
Genital Sigiller, Genital Sigil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Asisi Kondilom, HPV, Sigil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akinti Kasinti
Kadin Hastaligi Olarak Vajinal Akinti
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadinda Tüylenme, Tüy Artisi
Endometriozis Belirtileri Tani Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Degerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtas ücretleri, fiyatlari, parasi ve hastanesi
Kisirlik, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
Idrar Kaçirma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyati
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalik Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalikta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyati laparaslopi
Kadin Dogum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kisirlik Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakim
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadin Dogum Uzmani Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasil , ücreti, fiyati ve parasi
G Noktasi ve Orgazm,Vajina Estetigi, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyati Nasil Ne sekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalik
Kordon dolanmasi (fotograflari görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü ani
Yumurtalik kisti tani ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebegim Nasil Rahat Eder?,Nasil Daha Saglikli Olur?
Erkelerde dogum kontrol asisi,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmali Mi,Ne Sekilde Nezaman Nasil Takilir
Genital enfeksiyonlardan korunma yollari , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Sekilde Nasil
Gebede , Hamilede Düsük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yas üstü kadinlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmus gebelik ve bos gebelik nasil olusur?
Rahim agzinda yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hizli gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizligi sekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulanti,kusma ,uyusma, ödem , karincalanma, mide yanmasi ,reflü belirtileri
Dogum kontrol haplari , Gebelikten Hamilelikten Korunma Istememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanisi ,myom tedavisi, nerede nasil ne sekilde Ve ne zaman yapilir
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mi? Normal dogum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canli Ani Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel iliski ve birlesme pozisyonlari, güvenli mi? ne sekilde olmali
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadin Sagligi , Jinekoloji Ve Kadin Hastaliklari
Kizlik zari muayenesi, Kizlik zari hakkinda bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel Iliski Ile Geçen Hastaliklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonlari
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasil, Ne Sekilde Yapilir, Gebelik Hamilelik Dogum takibi
Kürtaj Hapi, Düsük Ilaci, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sik kürtaj, ard arda kurtas
Genetik Danisma,Perinatolojik Inceleme nerede nasil ne sekilde hangi hastane doktor klinikte yapilir
Agrisiz dogum, Epidural Anestezi, Dogum Ani, Sezeryan Ani, Sezaryan Ani, Sezaryen Ani Video
Spiral (Ria) Yöntemi Ile Korunma, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum) Kadin Sagligi Merkezi Muayenesi
Lohusalik (Logusalik), Üstüne Görme, Üste Görme, Dogum Sonrasi Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdas)
Sünnet, Yenidogan Sünneti, Dogum Sonrasi Sünnet Ve bebek bakimi
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayicilari, Hamilelik Hesaplayicilari Hesaplayicisi Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasil Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozuklugu Kisirlik Tetkikleri,Kisirlik Tedavisi (Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyati, Tedavisi
Çocuk Istegi ,Sik Sorulan Sorular
Erkekte Kisirlik, Erkek Kisirligi
Tüp Bebek, IVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Asilama Yöntemleri, Kisirlik Tedavisi
Asilama,Iui, Kisirlik Tedavisi
Kisirlik, Bebek Istegi Tetkikleri
Kadinlarda Kisirlik Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Saglikli Yasam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadin Hastaliklari Takibi Bitkisel Dogal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasil Ne Sekilde -- Youtube Videolari, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yasam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji
Kadin Sagligi ,Unutkanlik, Alzheimer Bunama Hastaligi ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel Isteksizlik, Sogukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel Isteksizlik
Iktidarsizlik, Impotans, Sertlesme Bozuklugu
Bebek ve Cinsiyeti Kiz mi,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Meragi, Ne Zaman Kaçinci Hafta
Gebe kalma korkusu sehir efsaneleri
Genital Sigiller ,HPV Asisi Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karninda müzik
Suda dogum ,youtube video canli görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canli ani,nasil nerede, kim
Dogumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kani
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetigi Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +