e-gebelik.net Bize Ulasin Anasayfam Yap Sik Kulananlara Ekle Sorulari Cevapliyor
   
Tedavi Yöntemleri
 


 

Kısırlık (İnfertilite)
IVF (Tüp Bebek) Hakkında
Sık Sorulan Sorulanlar

 

İnfertilite (kısırlık) nedir ?
İnfertilite , çiftlerin "bir yıl veya daha fazla bir süreden beri , korunmasız olarak ve düzenli cinsel ilişkide bulunulmasına rağmen gebe kalamaması" olarak tarif edilebilir.

Kısırlık toplumda ne kadar sıklıkta görülüyor?
Dünyada çiftlerin % 8 - 10 unun infertilite ile ilgili bir sorunla karşılaştıkları tahmin edilmektedir. Bunun anlamı dünya çapında 100 milyon civarında insanın bu sorunla karşı karşıya olduğudur.

Kısırlık yalnızca kadından mı köken alır ?
Hayır. İnfertilite % 30 - 40 oranında yalnızca kadından kaynaklanan sorunlardan , % 30 - 40 oranında yalnızca erkekten kaynaklanan sorunlardan kaynaklanır. Vakaların % 20 - 30 unda problem her iki cinsi birden etkileyen sorunlar veya açıklanmayan sebeplerle (unexplained) ortaya çıkar.

Kısırlığa en sık yol açan nedenler nedir ?
Kadında infertiliteye yol açan en önemli nedenler yumurtlama bozuklukları ve tüplerin hasara uğraması gibi anatomik nedenlerdir. Erkekte ise en önemli neden sperm sayısını ve kalitesini etkileyen sperm yapım bozukluklarıdır. Erkek infertilitesi vakalarının yaklaşık üçte birinde sorun testislerin hormonal uyarıya sperm üretimi ile cevap verememesi nedeniyle ortaya çıkar.

Polikistik Over Sendromu (PCOS) nedir ?
Polikistik over sendromu kadınların % 6’sında görülen hormonal bir yumurtlama bozukluğudur.En önemli belirtileri düzensiz adet kanamaları,vücutta aşırı kıllanma, erkeklik hormon düzeylerinin yüksekliği nedeniyle sivilce gelişmesi, aşırı kilo alma,ultrasonda yumurtalıkların çok büyük boyutlara ulaşmış olmasıdır. Bebek sahibi olmaya yönelik tedaviler öncelikle adetlerin düzene sokulmasını amaçlar.Çoğu vakalarda adet düzeni sağlanarak yumurtlama başlar.

Tüpler nasıl hasar görür,nasıl tıkanır ?
Yardımcı üreme tekniklerinin ilki olan IVF tüpleri kapalı olan kadınların tedavisini hedeflemişti.Bugün tubal hasar yine IVF uygulaması için en önemli neden. Tüplerdeki tıkanıklık ve yapışıklığın başlıca sebebi ise geçirilmiş karın içi iltihaplı hastalıklardır.Tüpler genellikle cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklarla tıkanır. Klamidya iltihapları,Belsoğukluğu gibi hastalıklarla.Bu sorunlardan etkilenen hastalar genellikle kısırlık ve/veya dış gebelik riski ile karşılaşırlar.

Endometriozis nedir ,kısırlık üzerine etkisi nasıl olur?
Endometriozis , rahimin içerisini kaplayan endometrium tabakası denilen dokunun vücutta rahim dışında başka bir yerde bulunması durumudur. Genellikle alt karın bölgesi içerisine yerleşiktir ancak nadiren başka bölgelerde de görülebilir. Hastalığın oluşumu konusunda net bir sebep ortaya konamamıştır.Bu sorunun daha net olarak ortaya çıkarılabilmesi için daha fazla çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Kistik fibroz ve erkek infertilitesi (erkek kısırlığı) arasındaki ilişki nedir?
Kistik fibrozis denilen hastalık da erkek üreme sistemini etkileyerek kısırlığa neden olabilir. Vaz deferens denilen ve testisleri boşalma kanalları ile birleştiren kanal doğumsal olarak yoktur. Bu nedenle spermler penise geçemez. Bu vakalarda testiküler sperm aspirasyonu (TESA) yöntemi kullanılarak sperm elde edilebilir.

Laparoskopide ne gibi işlemler yapılır ?
Laparoskop , göbek deliğinin altından açılan küçük bir delikten içeri sokularak karın içerisini görmeye yarayan bir cihazdır. Bu yöntemle karın içerisinde kısırlığa yol açan rahatsızlık araştırması yapılabilir. Bunun dışında eğer karın içerisinde kısırlığa nedeni olabilecek her hangi bir yapışıklık , kist gibi bir durum gözlenir ise ilave olarak açılan minik deliklerden karın içerisine sokulacak elektrokoter, lazer gibi aletler ile bu olaylar tedavi edilebilir.

40 yaşından sonra kısırlık durumunda ne yapılır?
Genellikle fertilitenin yaşla birlikte azalacağı kabul edilmektedir. 20-30’lu yaşlardaki kadınların doğal şartlarda % 25 - 30 oranında gebe kalma şansları varken bu oran 40 lı yaşların başlarında % 5 e düşer. IVF tedavisinde başarı şansını en yüksek oranda etkileyen faktör yaştır. Araştırmalar ilerleyen yaşla birlikte kadınlardaki yumurtaların kalitelerinin bozulduğunu göstermiştir.

Erkeğin ilaç kullanarak sperm sayısı yükseltilebilir mi?
İlaç tedavisinden fayda görebilecek erkek sayısı oldukça azdır. Genellikle ilaçların pek faydası olmamakta. Azospermide ilaç tedavisi denenmekle beraber sonuç faydalı olmamaktadır. En iyi yöntem tüp bebek tedavisinin kendisidir. Erkek için kullanılacak ilaç masrafı da oldukça yüksektir.

Varikosel ameliyatı sperm eksiklikleri üzerine olumlu etki yapar mı?
Varikosel ameliyatı olup olmama sorusu çok sık gündeme gelen bir konudur. Bu konuda tüp bebek uzmanları ve üroloji uzmanları arasında bazı görüş ayrılıkları mevcuttur. Varikosel ameliyatının faydalı olma ihtimali en fazla % 50 vakada mümkün olabilir. İleri derecede sayı azlığı, hareket azlığı veya şekil farklılığı olan sperm analizi sonuçlarında pek düzelme olmuyor. Yine en iyi tedavisi yöntemi tüp bebek tedavisinde seçilmiş kaliteli spermin yumurta içine enjeksiyonudur (icsi).

Erken menopoz nedir? Bu durumda tüp bebek uygulaması yapılır mı?
Erken menapoz kadının 35 yaş öncesi adet görmemesi durumudur. Bu durumu olan kadınlarda çocuk isteği olsun veya olmasın mutlaka jinekolojik takipler yapılmalıdır. Çocuk isteği olan kadınlarda ilaç denemeleri yapılıp yumurta geliştirmeye çalışılabilir. Bu kadınlarda ön tetkiklerden sonra durum değerlen dirilmesi ne göre yumurta gelişmesi için hiç olmazsa bir kere deneme yapılabilir. Genç yaşta adetten kesilenler de bazan yumurtalıklar cevap verebilir. Yalnız tüm olumsuz ihtimaller hastaya önceden anlatılıp ona göre karar vermesine yardımcı olmak gerekir. Sonuçların pek yüz güldürücü olmadığı çiftlere önceden söylenmelidir. Ayrıca, bu tip hastalarda ilerdeki yaşamında gelişebilecek durumlar ile ilgili bilgi verilmesi gerekmektedir.

Kısırlık tedavisinin başarısını etkileyebilecek özel faktörler var mıdır ?
Her tür kısırlık tedavisinde başarı şanslarını konuşurken kadının yaşı, infertilitenin süresi gibi faktörler başarı şansını etkileyebilir. Kadında yaş ilerledikçe, özellikle 40 yaşından sonra doğurganlık azalır. Kadının yanında erkekle ilgili bir sorun var ise bu başarıyı olumsuz yönde etkileyebilir.

Kısırlık tedavisinin kadında yol açabileceği her hangi bir zarar ve risk  söz konusu mudur?
Yararlarının yanında,kısırlık tedavilerinin nadir de olsa gözlenebilen yan etkileri vardır. Yumurtlamanın uyarılması tedavisi sırasında hasta başarılı bir tedavi için çok yakından takip edilmelidir. Tedaviyi takip etmek için kullanılan yöntemler olan ultrasonografi ve hormonal takip, hekimin, tedavi sırasında ortaya çıkabilecek yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromunu (Ovaryen hiperstimülasyon sendromu-OHSS) önleyebilmesi ve çoğul gebeliklerin önlenilmesi için önemli yararlar sağlar. Günümüzde tedavi protokollerinin hedefi yalnızca gebe kalmayı sağlamak değil çoğul gebelikleri ve OHSS yi önlemek olarak planlanmıştır.

Ovaryen Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) nedir ?
Yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromu (Ovaryen hiperstimülasyon sendromu-OHSS), yumurtlamayı uyarıcı ilaçlarla yapılan tedaviler sırasında ortaya çıkabilecek bir yan etkidir. Bu sendromun belirtileri arasında yumurtalıkların aşırı büyümesi, karın içerisinde sıvı birikmesi ve sindirim sistemi ile ilgili sorunların ortaya çıkması (bulantı, kusma, ishal) sayılabilir. Ancak ciddi OHSS çok nadirdir ve % 1-2 oranında görülür.

Kısırlık tedavisinde çoğul gebelik (ikiz, üçüz..) oluşma ihtimali nedir?
Kısırlık tedavisi altındaki çiftlerde çoğul gebelikler normal topluma göre daha yüksek oranda gözlenmektedir. Çoğu ikiz olmak üzere vakaların yaklaşık % 20 sinde çoğul gebelik gelişir.IVF ile elde edilen her 4 gebelikten 1’i çoğul gebeliktir.

Yumurtlamanın uyarılması tedavileri yumurtalık kanseri riskini arttırır mı ? kanser yapar mı?
Yumurtalık kanseri nadir bir hastalıktır ve genç bir kadının yaşamı boyunca bu hastalığa yakalanma riski % 1.5 in altındadır. Son yıllarda yapılmış olan bilimsel çalışmalar kısırlığın kendisinin yumurtalık kanseri için bir risk faktörü olduğunu ortaya koymuştur. Geçirilen her gebeliğin kadında yumurtalık kanseri riskini azalttığı bulunmuştur.Yapılan hiç bir epidemiolojik çalışmada yumurtlamayı uyarıcı ilaçlar ile yumurtalık kanseri arasında bir ilişki gösterilmemiştir.

İleri derecede endometriozis veya çikolata kisti olan kadınlar  ne yapmalı? Tedavileri ne şekilde olmalıdır?
Bu tip kadınlarda kısırlık tedavisi endometriozisin yerleşme alanlarına, ve yaygınlığına bağlı olarak farklılık gösterdiği için her kadını kendi durumuna göre değerlendirmek gerekir. Bazen kistlerin alınması gerekir, bazen kistler alınmadan tedaviye devam edilebilir. Endometriozisli kadınların hayat boyu takip edilmeleri gerektiği mutlaka hatırlatılmalıdır.

Kısırlık tedavisi sonrası doğan bebeklerin sağlığı ile ilgili riskler var mıdır ? anomali gelişebilir mi?
Yumurtlamayı uyarıcı ilaçlar ile tedavi sonucu elde edilen gebelikler sonrası doğan çocuklarda doğumsal anomali açısından normal gebelikler sonucu doğan çocuklardan bir farklılık saptanmamıştır.

Embryo redüksiyonu ne demektir ?
Yardımla üreme teknolojilerinde çoğul gebelikler çok sık görülür. Ciddi sorunlara yol açabilecek erken doğumları, çoğul gebeliğin anne ve bebeklerde yaratabilmesi olası ciddi sorunları engelleyebilmek için embryo redüksiyonu işlemi yapılabilir. Bu işlem ile rahim içerisindeki embryoların sayısı azaltılır ve kalan bebeklerin yaşama şansı arttırılmaya çalışılır.

Reprodüktif Cerrahi ne demektir ?
Reprodüktif ( üreme ) cerrahi, normal üreme forksiyonunu engelleyen anatomik sorunları düzeltmeye yönelik olarak yapılan cerrahi işlemlerdir. Reprodüktif cerrahlar kadında tubal tıkanıklık, endometriozis, rahimdeki myomlar, karın içerisindeki yapışıklıkların giderilmesi , erkekte varikosel, kanal tıkanıklığı ve diğer bir çok sorunu cerrahi olarak düzeltebilirler.

Sun'i dölleme (Aşılama, İUİ) her infertil çift için uygun bir tedavi midir ? Ne zaman yapılmalı?
Hayır. Sun'i dölleme (aşılama , intrauterin inseminasyon - IUI) işleminde spermler doğrudan rahimin içerisine yerleştirilir. Bu yöntem ancak bazı infertilite tiplerinin tedavisi için kullanılabilir.Bunlar servikal faktör dediğimiz spermlerin yapılan cinsel ilişki sonrası testinde (post koital test) rahim ağzını geçemediğinin tesbit edildiği durumlar, retrograd ejakülasyon yani vajene değil erkekte geriye doğru mesaneye boşalma durumlarıdır. Aşılama tedavisi spontan adet dönemlerinde veya yumurtalıkların hormonal ilaçlar ile uyarıldıkları sikluslarda yapılabilir.

Yüksek FSH nasıl değerlendirilir? Ne yapılmalıdır?Taşıyıcı Annelik Nedir?
Kadınlarda adet kanamasının 2-3 günü yapılan FSH ölçümü laboratuar normal üst sınırından fazla ise FSH yükselmesinden bahsedilir. FSH hormonu genellikle 37 yaşından sonra yükselme eğilimi gösterir. Kadınlarda menopoza girmeden yıllar önce (7-10 sene) FSH hormonunda seyrek olarak yükselmeler tesbit edilebilir. Zaman içinde bu yükselmeler daha sık olmaya başlar. FSH yüksekliğinin değeri arttıkça yumurtalıklardan yumurta geliştirme kapasitesinde azalma olabilir. Bu durum ancak ultrason takipleri ile tesbit edilebilir. Eğer yumurta gelişmesinde azalma söz konusu ise dışardan ilaç verilerek çocuk isteyen kadınlarda tedavi yapılabilir. FSH yükselmesi olan kadınlarda gebelik oranlarının biraz daha düşük olabileceği kendilerine anlatılmalıdır. Ayrıca klasik tedavilerle çok uzun süreler vakit kaybedilmemelidir. Bazen yeni evli ve 40 yaş üzeri kadınlarda her şeyin normal olduğu söylenip uzun süre tedavi yapılmadığına şahit oluyoruz.

Yumurta bağışı nedir,nasıl uygulama bulmaktadır ?
Kadının yumurtalıklarının olmadığı, çalışmadığı ya da yumurtalarının doğacak çocukta mutlak olarak kalıtsal bir hastalığa yol açacağı bilinen bir genetik sorun taşıdığı bazı durumlarda yumurta bağışı yoluyla gebelik denenebilir.Bu uygulama ülkemizde yasal değildir ve uygulanmamaktadır.

Embriyo dondurma, kriyoprezervasyon (dondurarak saklama ) nedir ?
Eğer embryo transferi sonrasında elimizde fazla miktarda embryo kalmış ise bunlar dondurulur ve eğer gebe kalınamaz ise daha sonraki adet dönemlerinde kadına uyarma tedavisine gerek kalmadan transfer edilebilir. Bu yöntem hem tedavinin başarı şansını arttırır hem de tedavi maliyetinde önemli bir avantaj sağlar. Spermlerin de özel bazı durumlarda dondurularak saklanabilmesine izin verilmektedir.Erkekte yumurtalık kanseri varlığı, erkek çiftin radyoterapi,kemoterapi görmesini yani sperm kalitesinin düşeceği tedavilere maruz kalacağı başka sistemlere ait tümör tedavileri, azospermik hastadan elde edilen spermler gibi.

TESE veya MESA nedir ? ne zaman yapılır?
TESE : Testiküler sperm ekstraksiyonu:Testisten operasyon ile sperm elde etme.
MESA: Mikrocerrahi yöntemle testisin epididim bölgesinden sperm aspirasyonu.
TESE ve MESA semenlerinde hiç sperm bulunmayan veya kanal tıkanıklığı nedeniyle spermlerini dışarıya veremeyen erkelerden sperm elde etmek için geliştirilmiş tekniklerdir. Tabiiki eğer testislerde hiç sperm üretimi yoksa TESE veya MESA uygulaması sonuç vermez. Eğer sperm hücreleri bu teknikler ile elde edilebilir ise bunu ICSI işlemi takip eder. ICSI aynı IVF gibidir burada sadece bir tek sperm hücresi yumurtayı dölleyerek bir embryo elde edebilmek için yumurtanın içerisine bir mikroiğne ile enjekte edilir.

Embryolar niçin ve nasıl dondurulur ? uygulama nasıl yapılır?
İnsan embryoları sıvı nitrojen içerisinde başarıyla dondurularak uzun süre saklanabilir. Yumurtalıkların ilaç ile uyarılması sonucunda çok sayıda yumurta gelişir ve bu yumurtaların döllenmesi sonucunda elimizde çok sayıda embryo olabilir ancak bunların hepsini bir tedavi döneminde rahim içerisine transfer edebilmek mümkün değildir. Çünkü bu durumda önemli çoğul gebelik riskleri karşımıza çıkabilir.Artan embryoları çöpe atmak yerine bunların iyi kalitelileri seçilerek dondurulurak saklanır. Bu yöntem ile kadının bir çok kez ilaçlar ile tekrar tekrar uyarma tedavi yapılmasına, yumurta toplanmasına gerek kalmadan yalnızca embryo transferi ile gebe kalma şansını deneyebilir. Ancak bu embryolar sonsuza dek saklanılamaz. Bu konu ile ilgili olarak değişik ülkelerde değişik düzenlemeler ve yasalar vardır. Ülkemizde de embryoların dondurularak saklanması yasal bir işlemdir.

Niçin tüm embryolar gebeliği sağlayamaz ?
IVF sonrasında da , doğal olarak oluşan embryolarda olduğu gibi kromozomal anomaliler var olabilir. Embryonun bölünmesi sırasında bazı sorunlar ve parçalanmalar da yaşanabilir. Tüm bu sorunlar sonucunda embryo çok fazla sayıda hücre kaybedebilir ve gebelik gerçekleşemez.

Tüp bebek uygulamalarında ülkemizdeki, durum nedir?
Türkiye’de yılda yapılan tüp bebek uygulama sayısı hakkında sağlıklı bilgiler Sağlık Bakanlığından alınabilir. Tüp Bebek merkezleri her yıl Sağlık Bakanlığına düzenli olarak geri bildirim yapıyorlar. Ortalama olarak basarinin %25-40 arasında olduğunu söylenebilir. Tüm dünyada olduğu gibi bazı merkezler daha basarili bazı merkezler daha az basarılıdır.

Hiç spermi olmayan hastalara uygulanabilir mi?
Evet. Hiç spermi olmayan hastalar üç grupta incelenebilir. Birincisi hipotalamus-hipofizden gelen hormonkların eksikliğine bağlı olarak sperm olmayan hastalarda çoğunlukla tıbbi tedavi ile sperm oluşumu sağlanabilir ve bu hastalarda aşılama ile gebelik elde edilebilir. Başarı elde edilmeyen hastalarda ise mikroenjeksiyon uygulanır. Bu hastalarda testisten biyopsi alınmasına genellikle gerek duyulmamaktadır. İkincisi sperm yapımı normal olduğu halde kanalların tıkalı olmasına bağlı olarak sperm yapımının olmamasıdır. Bu hastalarda bir iğne ile veya başarısız olunursa testisten küçük bir parçanın alınması ile sperm elde edilebilir. Üçüncüsü testiste sperm yapımının bozuk olduğu gruptur ki hastaların büyük bir bölümünü bu hastalar oluşturmaktadır. Bu hastalarda öncellikle testise iğne ile girilerek ve sperm bulunamazsa biyopsi alınarak sperm aranır. Ortalam olarak hastaların %50’sinde sperm bulunabilmektedir.

Embryo dış zarının lazerle inceltilmesi başarıyı artırıyor mu?
Emryo dış zarının inceltilmesinin başarı şansı üzerindeki etkisi kesin olarak kanıtlanamamıştır. Ancak 35 yaşın üzerinde, daha önce başarısız denemesi olan, embryo kalitesi olan, FSH değeri yüksek olan ve embryo dış zarı kalın olan hastalarda çok az da olsa bir yararı olduğu düşünülmektedir. Bunun dışındaki hastalara uygulanmasının bir anlamı yoktur.

Türkiyede tüp bebek merkezlerini ve işleyişlerini denetleyen bir kurum var mı ?
Tüp Bebek merkezlerini denetleyen Sağlık Bakanlığı bünyesinde Tüp Bebek Kurulu var. Yeni merkezler açılmadan önce bu kurul tarafından fizik yapı ve ekip denetlenerek onay veriliyor. Daha sonraki süreç içinde ise belirli aralıklarla denetimler oluyor. Bu kurul ayrıca her yıl tüp bebek merkezlerinin uygulama soncularını rapor seklinde alıyor. Tüp Bebek yapabilecek kişiler de bu kurul tarafından belirlenen eğitim merkezlerinde eğitime tabi tutuluyor. Kurul yapılan reklam ve promosyon faaliyetlerini de denetliyor ve gerektiğinde merkezleri uyarıyor veya faaliyetlerine geçici olarak ara verdirebiliyor.

Yumurta toplama işleminin komplikasyonları ve riskleri var mıdır ?
Yumurta toplama işlemi genellikle damardan yapılan sakinleştiriciler ve lokal anestezi eşliğinde rahatlıkla tolore edilebilen bir işlemdir. Bununla beraber eğer yumurtalıkların konumu zor ulaşılan bir yerdeyse doktorunuz size genel anestezi önerebilir. İşlem sonrası genelde basit ağrı kesiciler ile giderilebilen hafif bir ağrı olabilir. Yumurta toplama işleminden sonra görülebilecek olan komplikasyonlar genellikle enfeksiyon ile ilgilidir ve oldukça nadir görülür ( 4000-4500 hastada 1 ). Herhangi bir tedavi gerektirmeyen hafif vajinal kanama olabilir. Eğer kanamanız çok şiddetli ise lütfen doktorunuz ile temas kurun.

Tüp bebek yoluyla doğan çocuklarda anomali oranında bir artış oluyor mu?
Tüp bebek yoluyla doğan bebeklerde anomali oranında önemli bir değişiklik olmamaktadır. Ancak özellikle şiddetli erkek faktörü olan ve mikroenjeksiyon uygulanan hastalarda cinsiyet kromozomu bozukluklarında minimal bir artış görülebilmektedir. Ayrıca bazı çalışmalarda kalp anomalileri, nöral tüp defktleri ve hipospadias gibi anomalilerde hafif bir artış görülmekle birlikte, genel olarak normal bebeklere göre önemli bir değişiklik görmüyoruz. Ayrıca daha sonraki davranış ve zeka gibi gelişimlerde de bir değişiklik gözlenmemektedir.

Embryolar transfer gününe kadar nerede saklanmaktadır ?
Embryolar inkübatör adı verilen cihazların içinde saklanır. Bu cihazlar ortam sıcaklık ve pH’ını ( asiditesini ) insan vücudunu taklit edecek şekilde tutarlar. Her çiftin embryoları inkübatörler içinde ayrı odacıklarda saklanırlar.

Tüp Bebek tedavisi hangi durumlarda iptal edilir ? 
1. Yumurtalıkların cevabı yetersiz ise tedaviniz yumurta toplama işleminden önce iptal edilebilir. 2. Yumurtalıklar içinde gelişmiş folikül olmasına rağmen içinden yumurta çıkmayabilir. Bu durumun iki temel edeni vardır. Foliküllerin içinde yumurta olmayabilir ( boş folikül sendromu ). Bu durum hastaların %1’inden daha azında görülür. Ya da folliküller yumurta toplama işleminden önce zamansız olarak çatlayabilir. Bu durum ise uygulanan stimülasyon protokolüne bağlı olarak hastaların %2-5’inde görülür. 3. Yumurtalar döllenmeyebilir. Bu durum mikroenjeksiyon çağında son derece nadirdir. Ancak hastaların %2-5’inde anormal yumurtalara bağlı olarak döllenme gerçekleşmeyebilir. 4. Döllenen yumurtalar bölünmeyebilir. Bu durum da son derece nadirdir ve genelde yumurta bozukluğuna bağlıdır. 5. Azospermik erkekte ameliyat ile sperm bulunamayabilir. Böyle bir durumda tedavi yumurta toplama işleminden önce iptal edilir. 6. PGD yapılan olgularda normal bir embryo bulunamayabilir. Böyle bir durumda embryo transferi yapılmaz.

Türkiye'de embryo transferi sayısında yasal prosedür ne ?
Türkiye’de transfer edilebilecek embryo sayısı hakkında T.C.Sağlık Bakanlığı Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğine göre üçün üzerinde embryo transferi konusunda sınırlamalar getirilmiştir.

Vücuttaki diğer hücreler sperm yerine kullanılarak gebelik elde edilebilir mi? Ve kök hücresinden sperm elde edilebilir mi?
Vücuttaki diğer hücrelerin sperm yerine kullanılması kopyalama olarak adlandırılmaktadır. Bu konuda hayvan uygulamalarında ciddi sorunlar var ve şu an için insan üzerinde uygulanması birçok ülkede yasal olarak yasak veya uygun bulunmuyor. Kök hücresinden sperm elde edilmesi ise ilerisi için büyük ümit vaadediyor, ancak şu an için henüz bir uygulama yok.

Donör uygulamaları  ülkemizde varmı ?
Donör uygulamaları Türkiye de kanunen yasak ve uygulanmaktadır.

İkinci deneme için ne kadar süre ara vermek gerekiyor ? Psikolojik açıdan ikinci denemeye aileler ne kadar hazır oluyor?
İkinci deneme için 1 ay ara vermek yeterli. Daha uzun ara verilmesi ile daha kısa ara verilmesi durumlarında tedavinin başarısı arasında fark yok. Önemli olan çiftin psikolojisi ve maddi durumu. Kendini hazır hisseden çiftler için fazla ara verilmeden denemeler tekrarlanabilir.

 Dondurma hangi durumlarda yapılıyor ?
Her tüp bebek merkezinin dondurma yapabiliyor olması kanunen şart. Fazla sayıda embryosu olan çiftlerde transfer edilenlerden arta kalanlar iyi kaliteli ise dondurulabilir ve Türkiye de 5 yıl saklanabilir. Laboratuvar ortamlarının iyi olması ile dondurulmuş embryo transferinin başarısı oldukça yüksektir.

Transfer edilen embryoların iyi kalitede olmasına rağmen tutunamama sebebi nedir?
İ
yi kalitedeki embryo, genetik olarak normal embryo olabilme şansını arttırır. Ancak kesin kriter değildir. Embryo dışında, rahim ile ilgili ve bugün birçoğunu net olarak bilemediğimiz faktörlerden olabilir.

Kaç defa tüp bebek uygulayabilirim?
Hasta yumurta üretebildiği sürece tüp bebek uygulamasına devam edebilir. Ancak genel olarak üçüncü uygulamadan sonra başarı oranı azalmaktadır

Tüp bebek uygulamalarına  SGK devlet desteği nedir?
SGK ,Devlet memuru ve Bağ-kur’lu hastalar yapılacak tüp bebek tedavisinde kurumlarının karşıladığı belli bir oranda indirim alabilmektedir. Ancak bu uygulama için Üniversite veya Eğitim Hastanelerinden tüp bebek tedavisi olabileceğine dair heyet raporu almak zorundadır. Bu raporla özel tüp bebek merkezlerinden de faydalanılabiliyor. Alınan bu raporla 3 tedavi dönemi uygulama şansı veriliyor.Yine kullanılacak ilaçlar için de sınırlı dozda olmak üzere ilaç raporu çıkartılabiliyor. İlaçlar %20 katılımdan muaf değil.

Tüp bebek uygulamalarının dinen bir sakıncası var mı?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 01.05.2002 tarihli Din İşleri Yüksek Kurulu kararına göre; kadın veya erkekteki bir kusur sebebiyle, tabiî ilişkiyle gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmadığı takdirde, döllendirilecek yumurta ve spermin, her ikisinin de nikahlı eşlere ait olması, yani bunlardan herhangi birinin yabancıya ait olmaması, döllenmiş olan yumurtanın başka bir kadının rahminde değil kendi rahminde (yumurtanın sahibi olan eşin rahminde) gelişmesi, bu işlemin, gerek anne-babanın, gerek doğacak çocuğun maddî, ruhî ve aklî sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağının tıbben sabit olması şartıyla, normal yoldan gebe kalması ve anne olması mümkün olmayan evli hanımların, çeşitli tıbbi yollarla gebeliklerinin sağlanmasında, İslami hükümler açısından bir sakınca görülmemektedir .

Tüp Bebek İşleminizi Nasıl Daha Başarılı Kılabilirsiniz?

Sigarayı bırakınız. Birçok çalışma sigara içmenin gebelik oranlarını azalttığını düşündürmektedir. Eğer tamamen bırakamıyorsanız, özellikle embriyo transferinden sonraki dönemde sigara sayısını azaltmanız bile olumlu bir etki yapacaktır. Erkek eşlerinde aynı şekilde ve mümkünse işlemden bir kaç ay öncesinden başlayarak sigarayı bırakması yerinde olacaktır.

Danışmadan ilaç kullanmayınız. IVF doktorlarına danışmadan alabileceğiniz yegane ilaçlar 'acetaminophen' (paracetamol) içeren ağrı kesici (Parol, Tamol v.b.) ilaçlardır. Diğer ilaçlar da alınabilir ancak bir kısmı tehlikelidir; bu nedenle IVF ekibinin bilgisi dışında ilaç kullanmayınız. Nonsteroidal anti-inflamatuvar ilaçların (salisilik asit, naproksen sodyum, indometasin içerenler gibi) IVF siklusu sırasında kesinlikle kullanılmaması gereklidir.

Alkol almayınız. Erkekler ve kadınlar yumurta toplama işleminden önce günde iki kadehten fazla alkol almamalıdır. Embriyo transferinden sonra kadın partner tüm alkollü içeceklerden kaçınmalıdır.

Sıcak banyo ve saunaya girmeyiniz. Yüksek sıcaklığın, sperm hareketliliği (motilitesi) ve rahimdeki embriyo üzerine olumsuz etkide bulunduğu gösterilmiştir. Erkekler, yumurta toplama işleminden en az 90 gün öncesinden itibaren; kadınlar da embriyo transferinden sonra yüksek sıcaklıktan uzak durmalıdırlar.

Tüp Bebek İşleminde Başarılı Olma Şansınız Nedir?
Sağlıklı bir çiftin, bir ayda gebe kalabilme şansı % 20' dir. Bu şans yardımcı üreme tekniklerinin her uygulanması için % 50'lere kadar çıkabilmektedir. Ancak cesaret verici bu sonuçlara rağmen başarılı bir gebelik ve çocuk doğurma konusunda hiçbir IVF programı, çoklu uygulamalarda dahi garanti veremez. Başarıyı birçok faktör etkiler. Yalnızca hasta yaşı, infertilite nedeni ve IVF ekibinin tecrübe ve yeteneği ile sınırlı değildir.
İlk tüp bebeğin doğumunun üzerinden yirmi yıldan fazla zamanın geçtiği günümüzde 'yardımcı üreme teknikleri' ciddi ilerlemeler göstermiştir. Bu da gebelik oranlarına ve canlı doğan bebek oranlarına olumlu olarak yansımıştır.
IVF sonucunda doğan bebeklerin, doğumsal anormallikler, genetik anormallikler, zeka problemleri v.b. açısından doğal yollarla olan bebeklerden farklılık göstermedikleri düşünülmektedir. Ancak çoğul gebelikler prematür doğum ile sonlanabilir. Buna bağlı olarak oluşacak sorunlar IVF gebeliklerinde daha sık gözlenebilir. IVF gebelikleri genelde sağlıklı doğum ile sonuçlanırken, doğal yollar ile oluşan gebeliklerle aynı oranlarda düşük ya da ölü doğum ile de sonuçlanabilir. Dış gebelik riski IVF gebelikleri için de söz konusudur. Birden fazla embriyo transferlerinde rahme yerleşmiş bir embriyo ile birlikte dış gebelik de söz konusu olabilir. Buna 'heterotopik gebelik' denir. Bu durumda rahim içindeki gebeliği korurken dış gebeliği tedavi etmek olasıdır.

Gebelik öncesi genetik tanı (preimplantasyon genetik tanı pgt) nedir?
Preimplantasyon genetik tanı embriyolardan bir veya iki hücre alınması ve bu hücrelerde özel genetik analizler uygulanarak seçilen genetik olarak sağlıklı embryoların ana rahmine transfer edilmesi işlemidir

                                           Geri 

   

Erkek Kısırlığı Sık Sorulanlar
Hızlı Gebe kalmak İçin Yapın!
Taşıyıcı Annelik Ve Erkekte Kısırlık
Aşılama ,İnseminasyon
Taşıyıcı Annelik
Endometriyosiste Kısırlık Tedavisi
Endometriozis Ve Çikolata Kisti (Endometriyoma)
 

   
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Bosalma Impotans
Merak Edilen Cinsellik Kadin Hastaliklari Youtube Görüntleri Videolari Canli Görüntü Yayin Tv Ani
Kadinda Erkekte Escinsellik, Lezbiyenlik
Kadinda masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma Için cinsellik,yöntemler tedaviler
Ilk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kizlikzari ve Cinsellik
Meme Kanseri, Agrisi Teshis Ve Tedavisi, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum, Kadin Sagligi Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Dogum Resimleri Görüntüleri Ani, Fiyatlari Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapilmali Mi? Olmali Mi?Nasil
Genital Sigiller, Genital Sigil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Asisi Kondilom, HPV, Sigil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akinti Kasinti
Kadin Hastaligi Olarak Vajinal Akinti
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadinda Tüylenme, Tüy Artisi
Endometriozis Belirtileri Tani Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Degerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtas ücretleri, fiyatlari, parasi ve hastanesi
Kisirlik, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
Idrar Kaçirma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyati
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalik Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalikta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyati laparaslopi
Kadin Dogum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kisirlik Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakim
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadin Dogum Uzmani Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasil , ücreti, fiyati ve parasi
G Noktasi ve Orgazm,Vajina Estetigi, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyati Nasil Ne sekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalik
Kordon dolanmasi (fotograflari görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü ani
Yumurtalik kisti tani ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebegim Nasil Rahat Eder?,Nasil Daha Saglikli Olur?
Erkelerde dogum kontrol asisi,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmali Mi,Ne Sekilde Nezaman Nasil Takilir
Genital enfeksiyonlardan korunma yollari , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Sekilde Nasil
Gebede , Hamilede Düsük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yas üstü kadinlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmus gebelik ve bos gebelik nasil olusur?
Rahim agzinda yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hizli gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizligi sekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulanti,kusma ,uyusma, ödem , karincalanma, mide yanmasi ,reflü belirtileri
Dogum kontrol haplari , Gebelikten Hamilelikten Korunma Istememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanisi ,myom tedavisi, nerede nasil ne sekilde Ve ne zaman yapilir
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mi? Normal dogum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canli Ani Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel iliski ve birlesme pozisyonlari, güvenli mi? ne sekilde olmali
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadin Sagligi , Jinekoloji Ve Kadin Hastaliklari
Kizlik zari muayenesi, Kizlik zari hakkinda bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel Iliski Ile Geçen Hastaliklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonlari
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasil, Ne Sekilde Yapilir, Gebelik Hamilelik Dogum takibi
Kürtaj Hapi, Düsük Ilaci, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sik kürtaj, ard arda kurtas
Genetik Danisma,Perinatolojik Inceleme nerede nasil ne sekilde hangi hastane doktor klinikte yapilir
Agrisiz dogum, Epidural Anestezi, Dogum Ani, Sezeryan Ani, Sezaryan Ani, Sezaryen Ani Video
Spiral (Ria) Yöntemi Ile Korunma, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum) Kadin Sagligi Merkezi Muayenesi
Lohusalik (Logusalik), Üstüne Görme, Üste Görme, Dogum Sonrasi Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdas)
Sünnet, Yenidogan Sünneti, Dogum Sonrasi Sünnet Ve bebek bakimi
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayicilari, Hamilelik Hesaplayicilari Hesaplayicisi Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasil Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozuklugu Kisirlik Tetkikleri,Kisirlik Tedavisi (Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyati, Tedavisi
Çocuk Istegi ,Sik Sorulan Sorular
Erkekte Kisirlik, Erkek Kisirligi
Tüp Bebek, IVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Asilama Yöntemleri, Kisirlik Tedavisi
Asilama,Iui, Kisirlik Tedavisi
Kisirlik, Bebek Istegi Tetkikleri
Kadinlarda Kisirlik Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Saglikli Yasam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadin Hastaliklari Takibi Bitkisel Dogal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasil Ne Sekilde -- Youtube Videolari, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yasam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji
Kadin Sagligi ,Unutkanlik, Alzheimer Bunama Hastaligi ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel Isteksizlik, Sogukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel Isteksizlik
Iktidarsizlik, Impotans, Sertlesme Bozuklugu
Bebek ve Cinsiyeti Kiz mi,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Meragi, Ne Zaman Kaçinci Hafta
Gebe kalma korkusu sehir efsaneleri
Genital Sigiller ,HPV Asisi Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karninda müzik
Suda dogum ,youtube video canli görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canli ani,nasil nerede, kim
Dogumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kani
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetigi Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +