e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Hormon Bozuklukları
 

 
 

 

Endometiryozis Ve Kısırlık,Tedavi Seçenekleri Ne Olmalı?
 

 Orta ve ciddi endometriyoziste; pelvik anatomi bozulur. Uzun süreli ve ilerlemiş hastalarda kan sızması ve bunun organizasyonu, yaygın fibrozis, pelvik yapıların yapışması (frozen pelvis), Douglas bölgesi yapışması, tüplerin fimbriyal uçlarının tıkanması ve tüp ile overlerin şekil bozukluğu, tubal endometriyal dokunun tahribi olayları gerçekleşir. Sonuç kısırlık ve infertilitedir.

Endometriyozis sonucu ortaya çıkan kısırlık ve döllenme problemleri (subfertilite) iki bölümde incelenir. Bunlardan ilki rahimde oluşan Adenomiyozis ve ikincisi karın içindeki dış Endometriyozistir.

Kısırlık ve subfertiliteye yol açan primer değişiklikler rahim düzeyinde olup, sebebini bozulmuş olan sperm transportunda aramak lâzımdır. Bu yüzden  görülen yapısal değişiklikler, Endometriyozisin sebep olduğu fonksiyonel subfertilite ve kısırlığın derecesi ile doğru orantılıdır. Rahimdeki adenomiyotik değişikliklerin çapı ve dağılımının kısırlık üzerinde ne derece bir etkisi olduğu bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu kesin olarak belirlenememiştir. Yaygın adenomiyotik değişikliklerin, küçük bozukluklara kıyasla, döllenme üzerine daha fazla etkisi olduğu düşünülmektedir. Demek ki Adenomiyoz,s ilerledikçe gebe kalma şansı azalacaktır.

Hafif ve orta dereceli Endometriyozis bulunan kadınlarda uzun bir zamandan beri bir döllenme bozukluğu mevcutsa (Infertilite), bir yıl zarfında gebe kalabilme olanağı % 20 cıvarındadır. Buna karşılık sağlıklı kadınlarda bu oran % 90 cıvarındadır. Endometriyozisi olan  kadınlarda gebe kalma oranı uygulanan tedavinin cinsine göre değişir. Minimal Endometriyoziste rahim faktörleri önemli bir rol oynarlar. Kısırlığa yol açan diğer faktörler muhtemelen rahim boşluğunda spermaların Makrofajlar tarafından büyük miktarda fagosite edilmeleri (yutulmaları) ve Endometriyoziste sık rastlanan siklüs, adet  bozukluklarıdır

Endometriyozis Kısırlığa Nasıl Sebep Olur?

Yaygın yapışıklıklar ve tüplerde tıkanıklık olmasa da, endometriyozis kısırlığa sebep olabilmektedir. Karın içinde küçük bir iki peteşiyal ufak endometriyozis odağının infertilite (kısırlık) ile ilgisini açıklamak kolay değildir. Normalde karın içi peritoneal sıvı 5 ml’den azdır. Ovulasyonda bu salgı 20 ml’yi bulur. Endometriyoziste odaktan salgılanma ile sıvı miktarı artar ve içeriği değişir. Prostaglandinler artar. Ovulatuvar olaylar, tubal motilite-hareket, implantasyon ve luteal fonksiyonlarda bozukluk olur. %10-20 anovulasyon (yumurtama olmaması) gelişir. Follikül ve korpus luteumda yetmezlik (LH Reseptör yetmezliğine bağlı luteal faz defekti) gelişebilir. LUF sendromu ( Luteinized Unruptured Follicle) olabilir. Bu sendromda, bazal vücut ısısı, serum progesteron, endometriyal biyopsi normal olup, ovulasyon yoktur. Overde follikül çatlamaz. Peritoneal sıvı artmış olup, sıvıdaki estradiol ve progesteron düşüktür. LH piki sonrası ultrasoundda Graaf follikül iki günden fazla büyümeye devam eder. LUF normalde %5-10 olabilir. Yetersiz LH hormonu artışı  olur.
Karın içindeki peritoneal sıvıdaki makrofajlar, immünolojik olarak etkili olur, sperm fagositozu, yani spermlerin etkisizleşmesi de   gerçekleşir. Kompleman artışı da zigot implantasyonunu önler.
Artan prostaglandin rahim içindeki  irritasyonu arttırır. Gebe kalmada zorluk gibi endometriyozisli kadınlarda bu sebepten dolayı gebeliğin ilk üç ayında  düşük meydana gelebilmektedir.

Endometriyosiz ‘in Belirtileri Nasıl Olmaktadır?

En sık rastlanan semptomlar; dismenore, disparenü, kronik pelvik ağrı ve infertilitedir. Sekonder dismenore sebebidir. Yıllardır ağrısız adet gören kadınlarda, ağrılı adetlerin başlaması endometriyozisi düşündürmelidir.
Premenstruel ( adet önces) başlayıp, mentruasyon (adet) ile azalan sakral, belde  ağrı, retrovert uterusun sakral pleksus basısına bağlı ağrı olabilir. Endometriyozis yaygınlığı ile ağrı şiddeti arasında bir orantı yoktur.
Douglas ve sakrouterin bağ yapışıklıklarına bağlı disparoni, ilişkide ağrı  olabilir. Büyük kitlelerde pelvik bası hissi vardır.
Üriner ve intestinal tutulum sonucu hematüri (kanlı idrar), hematoşezi (kanlı dışkı)  , ağrılı defekasyon (dışkılama) , miksiyon ( idrar yapma)gelişebilir.
LFD sendromu varsa; premenstrüel lekelenme tarzı kanama, disfonksiyonel kanamalar; hipermenore, menoraji gibi adet düzensizlikleri  olabilir. Adenomiyoziste uterusun menstruasyonda kasılma eğilimi engellendiğinden açık kalan damarlardan daha çok kanama olur.
Üst solunum yolu (burun) tutumlu varsa; epistaksis (burun kanaması)  olur.
Sterilite ve infertilite gelişebilir. İnfertilite doktora en sık başvurma nedenidir.

Endometriyozisli Kadınların Muayene Bulguları Nelerdir?

Fizik muayenede rahim arkasında ağrılı nodül - kitle, ağrılı uterus kası, adezyonlara bağlı retroversiyon (rahim tersliği)  görülebilir. Rektovaginal muayenede; uterosakral ligamentte hassasiyet ve tesbih tanesi gibi yapı endometriyozise özgü bulgulardır.Endometriyoziste odak palpasyonda ele gelebilir. Spekulum muayenesi ile; vulva ve vaginadakilerin, tuşe ile Douglas’takilerin tespiti mümkündür.
Histerosalpingografide tüpler açık fakat yapışıktır. Belirli aralıklar ile histerosalpingografi çekilir. Tüpler bağırsak hareketlerine bağlı olarak yer değiştirir. Yapışma olmuş ise çekilen filmlerde tüplerin pozisyonu değişmez. Tüplerin açık fakat yapışık olması endometriyozise özeldir.
CA-125 yükselmiştir, ancak endometriyozis için spesifik değildir. Çünkü Müller kanalı ve çölom epiteli kökenli dokuların çoğu tarafından yapılmaktadır. Tedavinin izlenmesinde de değeri sınırlıdır.
Laparaskopi, laparotomide üstünde bağırsak ve omentum olan kitle görünür. Aralandıkları taktirde eritilmiş çikolata görünümü sıvı görülür. Tanıda en önemli yöntem laparoskopidir.

Endometiryozis Neler İle Karışabilir?
Ağrı ve infertilite yapan sebeplerden ayırt edilmelidir. Ayrıca tümörler, kistler, pelvik enfeksiyonlar gözden kaçırılmamalıdır.

Endometriyosis Ne Gibi Acil Durumlara Yol Açar?

Overdeki endometriyozis nadiren kendi etrafında dönerek kendini boğar ve torsiyone kist meydana getirir. Ayrıca patlayıp rüptüre olup şiddetli sancılar ile akut batın tablosuna yal açabilmektedir.

Tedavi seçenekleri Nedir? Kısırlık durumunda Ne Yapılabilinir?

Yaş, çocuk beklentisi ve klinik seyre göre farklıdır. Belirtileri hafif ve infertilite yoksa hasta gözlem altına alınır. Gözlem tedavisi ile %30-72 gebelik oranları bildirilmiştir.
NSAID (aspirin, indometazin, mefenamik asit) ile ağrıyı gidermek ve analjezi mümkündür. 6 ay doğum kontrol hapı  kullanımı (yalancı gebelik) odaklarda gerilemeye yol açar.
Ooferektomi (yumurtalıkların alınması)  ve postmenopozal dönem odaklarda gerileme yapar. Endojen estrojen ve progesteron azalınca odaklar geriler.
Yalancı menopozun ana ilacı; danazol (ethisterone; 17 alfa ethinil testosteron)’dür. Zayıf etkili androjendir. 3 cm’lik odakları baskılayabilir. Bazal gonadotropin seviyelerini etkilemez. Hipotalamik etki ile gonadotropin pikini engeller. Androjen steroid reseptörüne bağlanır. Androjenik stimülasyon ile antiestrojenik etkide bulunup odak gelişimini engeller. Seks hormon bağlayıcı globulin ve kortikosteroid bağlayıcı globbulin’e bağlanır. Testosteron serbest kalır. Bu şekilde etkide bulunur. Over enzim aktivasyonunu ve estrojen üretimini engeller. 4x200 mg/gün, 6 ay kullanılır. Kuvvetli bir  kontraseptiftir (doğum kontrol ilacı). Yan etkileri; androjenik – erkeksi etkiler, kilo artışı, hirsutismus, kas krampları, sıcak basmaları, akne, yağlı cilt, saç dökülmesi, memelerde küçülme, virilizasyon, ses kısıklığı ve kalınlaşması, saç kalınlaşması, ödemdir. Seste kalınlaşma yan etkisi irreversibldir.
Yalancı menopoz için GnRH agonistleri de kullanılabilir. Bunlar gonadotropin supresyonu yaparak hipoestrojenemiye ve anovulasyona yol açarlar. Sanki ilaçlar ile yumurtalıkların alınması gibi benzeri bir etki yaparlar.
Gestagen tedavisinde kullanılan, sentetik progesterondur. Tedavi süresi 8-10 ay kadardır. Progesteron estrojenin etkinliğini  bloke eder. Endometriyozis ise rezorbe olduğundan yeniden gelişmez.
Endometriyozise bağlı dismenore pelvik ağrının en etkili ilaçları Danazol ve GnRH agonistleridir.
Ciddi infertilite şikayetleri olanlarda konservatif olarak; genital anatomi ve organları korumak, endometriyal implantları yok etmek ve yapışıklıkları çözmek için laparoskopi, elektrokoter, CO2 laser kullanmı artık yaygınlaşmaktadır, bu işlemler sonrası genellikle ilaç tedavisi de verilmektedir.
Çocuk isteği olmayan, ağrının ön planda olduğu vakalarda rahimin ve yumurtalıkların alınması ameliyatı ( TAH+BSO) yapılır.
Tüm tedavi seçeneklerinden sonra östrojen ve proesteron baskılama  tedavisi mutlaka yapılır. Nüks şansı her tedavide vardır. Hiçbir tedavi %100 başarılı değildir. Yalancı gebelik oluşturılmasında başarı  %70,  yalancı menapoz oluşturulması tedavisinde de başarı yaklaşık  %90 ‘ dır.
İnfertilite, kısırlık kesin oluşmuş ise en iyi tedavi seçeneği tüp bebek, vitro fertilizasyon (IVF) uygulamasıdır.

 

 

                                                Geri 
 

Doğum kontrol hapları
Laparaskopi

Kısırlıkta Lazer Cerrahisi Kullanımı
Kısırlık Nedir? Ve Tedavisi
Gebelik Nasıl Oluşur?
Üstüne adet görme, üste adet olma
 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Bosalma Impotans
Merak Edilen Cinsellik Kadin Hastaliklari Youtube Görüntleri Videolari Canli Görüntü Yayin Tv Ani
Kadinda Erkekte Escinsellik, Lezbiyenlik
Kadinda masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma Için cinsellik,yöntemler tedaviler
Ilk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kizlikzari ve Cinsellik
Meme Kanseri, Agrisi Teshis Ve Tedavisi, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum, Kadin Sagligi Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Dogum Resimleri Görüntüleri Ani, Fiyatlari Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapilmali Mi? Olmali Mi?Nasil
Genital Sigiller, Genital Sigil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Asisi Kondilom, HPV, Sigil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akinti Kasinti
Kadin Hastaligi Olarak Vajinal Akinti
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadinda Tüylenme, Tüy Artisi
Endometriozis Belirtileri Tani Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Degerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtas ücretleri, fiyatlari, parasi ve hastanesi
Kisirlik, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
Idrar Kaçirma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyati
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalik Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalikta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyati laparaslopi
Kadin Dogum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kisirlik Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakim
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadin Dogum Uzmani Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasil , ücreti, fiyati ve parasi
G Noktasi ve Orgazm,Vajina Estetigi, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyati Nasil Ne sekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalik
Kordon dolanmasi (fotograflari görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü ani
Yumurtalik kisti tani ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebegim Nasil Rahat Eder?,Nasil Daha Saglikli Olur?
Erkelerde dogum kontrol asisi,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmali Mi,Ne Sekilde Nezaman Nasil Takilir
Genital enfeksiyonlardan korunma yollari , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Sekilde Nasil
Gebede , Hamilede Düsük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yas üstü kadinlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmus gebelik ve bos gebelik nasil olusur?
Rahim agzinda yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hizli gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizligi sekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulanti,kusma ,uyusma, ödem , karincalanma, mide yanmasi ,reflü belirtileri
Dogum kontrol haplari , Gebelikten Hamilelikten Korunma Istememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanisi ,myom tedavisi, nerede nasil ne sekilde Ve ne zaman yapilir
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mi? Normal dogum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canli Ani Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel iliski ve birlesme pozisyonlari, güvenli mi? ne sekilde olmali
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadin Sagligi , Jinekoloji Ve Kadin Hastaliklari
Kizlik zari muayenesi, Kizlik zari hakkinda bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel Iliski Ile Geçen Hastaliklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonlari
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasil, Ne Sekilde Yapilir, Gebelik Hamilelik Dogum takibi
Kürtaj Hapi, Düsük Ilaci, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sik kürtaj, ard arda kurtas
Genetik Danisma,Perinatolojik Inceleme nerede nasil ne sekilde hangi hastane doktor klinikte yapilir
Agrisiz dogum, Epidural Anestezi, Dogum Ani, Sezeryan Ani, Sezaryan Ani, Sezaryen Ani Video
Spiral (Ria) Yöntemi Ile Korunma, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum) Kadin Sagligi Merkezi Muayenesi
Lohusalik (Logusalik), Üstüne Görme, Üste Görme, Dogum Sonrasi Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdas)
Sünnet, Yenidogan Sünneti, Dogum Sonrasi Sünnet Ve bebek bakimi
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayicilari, Hamilelik Hesaplayicilari Hesaplayicisi Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasil Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozuklugu Kisirlik Tetkikleri,Kisirlik Tedavisi (Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyati, Tedavisi
Çocuk Istegi ,Sik Sorulan Sorular
Erkekte Kisirlik, Erkek Kisirligi
Tüp Bebek, IVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Asilama Yöntemleri, Kisirlik Tedavisi
Asilama,Iui, Kisirlik Tedavisi
Kisirlik, Bebek Istegi Tetkikleri
Kadinlarda Kisirlik Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Saglikli Yasam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadin Hastaliklari Takibi Bitkisel Dogal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasil Ne Sekilde -- Youtube Videolari, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yasam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji
Kadin Sagligi ,Unutkanlik, Alzheimer Bunama Hastaligi ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel Isteksizlik, Sogukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel Isteksizlik
Iktidarsizlik, Impotans, Sertlesme Bozuklugu
Bebek ve Cinsiyeti Kiz mi,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Meragi, Ne Zaman Kaçinci Hafta
Gebe kalma korkusu sehir efsaneleri
Genital Sigiller ,HPV Asisi Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karninda müzik
Suda dogum ,youtube video canli görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canli ani,nasil nerede, kim
Dogumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kani
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetigi Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +