doktornevra.com Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulanılanlara Ekle Sorularınızı Cevaplıyor
   
Sözlük , Tıp Terimleri Sözlüğü
  

-L-
 

(Kaynak: Dr.H.Açıkalın 'ın son derece başarılı Yunaca-Türkçe  Tıp Terimleri Sözlüğü çalışması)

Labirent: Λαβύρινθος (Lavîrinthos). Dolambaç, dolaşık yol, mağara, çözülmesi güç olan sorun. İç kulakta bulunan bir oluşum.

Labirentektomi: Λαβύρινθεκτομη (Lavîrinthektomi). İç kulaktaki zar labirentin cerrahî olarak kısmen ya da tamamen çıkarılması.

Labirentit: Λαβύρινθειτις (Lavîrinthitis). İç kulak iltihâbı, Otitis İnterna.

Laparaskopi: Λαπαρασκοπεια (Laparaskopia). Λαπαρα (Λαπαρα): Böğürün yumuşak bölümü-Σκοπευω (Skopevo): Bakmak, gözlemek. Transperitoneal (Periton zarı katedilerek) yoldan yararlanılarak pelvis (leğen) organlarının endoskopik muâyenesi.

Laparatomi: Λαπαρατομη (Laparatomi). Λαπαρα (Lapara): Böğürün yumuşak bölümü-Τομη (Tomi): kesme, kesi, insizyon. Batın çeperinde (duvarında) gerçekleştirilen kesi.

Larenjektomi (Larinjektomi). Λαρυγγεκτομη (Larigektomi). Λάρυγγας (Lârigas): Larenks, Gırtlak-Εκτομη (Ektomi): Cerrahî olarak çıkarmak. Larenks’in cerrahî olarak çıkarılması.

Larenjit (Larinjit): Λαρυγγίτις, Λαρυγγίτιδα (Larigitida, Larigitis). Λάρυγγας (Larigas): Gırtlak- Ειτις (İtis): İltihâbî durum. Gırtlak iltihâbı.

Larenks (Larinks): Λάρυξ, Λάρυγγας (Lâriks, Lârigas): Trakea’nın (Nefes Borusu) üst bölümünde, Farinks’in (Yutak) ön-alt bölümünde yer alan bir organ, Gırtlak. Hömürtlek, ümük, öğürtlek.

Laringofarenjit: Λαρυγγοφαρυγγίτις (Lariggofarigitis), λαρυγγοφαρυγγίτιδα (Larigofarigitida). Λάρυγγας (Lârigas): Gırtlak- Φάρυγγας (Fârigas): Yutak- Ειτις (İtis): İltihâbî durum. Gırtlak-yutak iltihâbı.

Laringofarenks: Λαρυγγοφάρυξ (Lariggofariks). Λάρυγγας (Lârigas): Gırtlak-Φάρυγγας (Fârigas): Yutak. Gırtlak-yutak bileşkesi.

Laringofarengektomi: Λαρυγγοφαρυγγεκτομη (Larigofarigektomi). Λάρυγγας (Lârigas): Gırtlak-Φάρυγγας (Fârigas): Yutak-Εκτομη (Ektomi): Cerrahî olarak çıkarmak. Larenks ve Farenks’in alt bölümünün birlikte cerrahî olarak çıkarılması.

Laringoloji: Λαρυγγολογια (Larigologia). Λάρυγγας (Lârigas): Gırtlak-Λόγος (Lôgos): Bilgi, bilim, kelâm, mantık. Larenks’i ilgilendiren hastalıkların incelenmesi, bu hastalıkları inceleyen bilim dalı.

Laringoparalizi: Λαρυγγοπαράλυσία (Larigaparalisia). Λάρυγγας (Lârigas): Gırtlak-Παράλυσία (Parâlisîa): Felç, kötürümlük. Larenks felci.

Laringoskop: Λαρυγγοσκοπος (Larigoskopos). Λάρυγγας (Lârigas): Gırtlak-Σκοπος (Skopos): Bakan, gözleyen. Larinks’in muâyene edilmesinde kullanılan bir cihaz.

Laringoskopi: Λαρυγγοσκοπια (Larigoskopia). Λάρυγγας (Lârigas): Gırtlak-Σκοπευω (Skopevo): Bakmak, gözlemek. Laringoskop vâsıtasıyla Larinks’in muâyene edilmesi.

Laringospasm: Λαρυγγοσπασμος (Larigospasmos). Λάρυγγας (Lârigas): Gırtlak-Σπασμος (Spasmos): Kasılma. Larinks kaslarının konvülsiyonlar (şiddetli sarsılmalar) hâlinde istemsiz kasılmaları. Çoğu zaman Glottis de spazmodik bir şekilde kapanır.

Laringostenoz: Λαρυγγοστενοσις (Larigostenosis). Λάρυγγας (Lârigas): Gırtlak-Στενοσις (Stenosis): Darlık. Glottis girişinin daralması.

Laringotomi: Λαρυγγοτομη (Larigotomi). Λάρυγγας (Lârigas): Gırtlak-Τομη (Tomi): Kesme, kesi, insizyon. Larenks’in açılması, kesisi.

Laringotrakea: Λαρυγγοτραχεα (Larigotrahea). Λάρυγγας (Lârigas): Gırtlak-Τραχεα (Trahea): Nefes borusu. Gırtlak ve Nefes Borusu’na (her ikisine birden) ait olan.

Laringotrakeit: Λαρυγγοτραχειτις (Larigotrahitis). Λάρυγγας (Lârigas): Gırtlak-Τραχεα (Trahea): Nefes Borusu-Ειτις (İtis): İltihâbî durum. Larenks ve Trakea’nın birlikte iltihâbı.

Laringotrakeobronşit: Λαρυγγοτραχεοβρογχειτις (Larigotraheobroghitis). Λάρυγγας (Lârigas): Gırtlak-Τρακεα (Trakea): Nefes borusu-Βρογχός (Broghôs): Boyun, boğaz, bronş-Ειτις (İtis): İltihâbî durum. Gırtlak-Nefes Borusu-Bronş iltihâbı.

Larva: Λαβραξ (Lavraks). Deniz kurdu ve Kurtçuk anlamında.

Lenf (limfa): Λέμφος (Lemfos). Akkan, sütmük. Pınar suyu, kaynak suyu Lâtincesi, “Lympha”. Yalnızca lenfosit içerir.

Lenfadenektomi: Λέμφαδενεκτομη (Lêmfadenektomi). Λέμφος (Lêmfos): Akkan-Αδενος (Adenos) Αδην (Adin): Bez, gudde-Εκτομη (Ektomi): Cerrahî olarak çıkarma. Bir veya daha fazla lenf bezinin cerrahî olarak çıkarılması.

Lenfadenit: Λέμφαδενειτις (Lêmfadenitis). Λέμφος (Lêmfos): Akkan-Αδενος (Adenos) veya Αδην (Adin): Bez, Gudde-Ειτις (İtis): İltihâbî durum. Lenf bezlerinin iltihâbı.

Lenfadenom: Λέμφαδενωμα (Lêmfadenoma). Λέμφος (Lêmfos): Akkan-Αδενος (Adenos) veya Αδην (Adin): Bez, gudde-Ωμα (Oma): Tümör, ur. Akkan sisteminin tümörü, Hodgkin hastalığı.

Lenfadenopati: Λέμφαδενοπαθεια (Lêmfadenopathia). Λέμφος (Lêmfos): Akkan-Αδενος (Adenos) veya Αδην (Adin): Bez, gudde-Παθος (Pathos): Hastalık, acı, dert, keder. Akkan sistemini ilgilendiren herhangi bir hastalık.

Lenfanjit: Λέμφαγγειτις (Lêmfagitis). Λέμφος (Lêmfos): Akkan-Αγγειος (Agios): Damar-Ειτις (İtis): İltihâbî durum. Lenf damarlarının iltihâbı.

Lenfanjiyektazi: Λέμφαγγειεκτασις (Lêmfagiektesis). Λέμφος (Lêmfos): Akkan-Αγγειος (Agios): Damar-Εκτασις (Ektasis): Uzama, temdit, bolluk. Lenf damarlarının genişlemesi.

Lenfanjiogram: Λέμαγγειογραμμα (Lênfagiograma). Λέμφος (Lêmfos): Akkan-Αγγειος (Agios): Damar-Γραμμα (Grama): Harf, betim. Lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.

Lenfanjiyoma: Λέμφαγγειωμα (Lêmfagioma). Λέμφος (Lêmfos): Akkan-Αγγειος (Agios): Damar-Ωμα (Oma): Tümör, Ur. Akkan damar sisteminin neoplastik hastalığı.

Lenfanjiyoplasti: Λέμφαγγειοπλαστια (Lêmfagioplastia). Λέμφος (Lêmfos): Akkan-Αγγειος (Agios): Damar- Πλασις (Plasis): Teşkil, şekillendirme, oluşturma. Dokularda drenaj (akım) sağlanması için akkan kanalları yerine geçebilecek kanalların yerleştirilmesi.

Lenfatik: Λέμφατικος (Lêmfatikos). Akkan sistemine değgin.

Lenfoblast: Λέμφοβλαστος (Lêmfovlastos). Lenf filizi, lenf hücrelerinin ilkel biçimi.

Lenfoblastom: Λέμφοβλαστωμα (Lenfovlastoma). Λέμφος (Lêmfos): Akkan- Βλαστος (Vlastos): Filiz, sürgün, kök hùcre- Ωμα (Oma): Tümör, ur. Lenfoblastlardan köken alan habis tümör.

Lenfoepiteliom: Λέμφο-επιθελιωμα (Lêmfo-epithelioma). Λέμφος (Lêmfos): Akkan-Επιθήλια (Epithîlia): Bir tür doku, kırtış doku- Ωμα (Oma): Tümör, ur. Farenks’te (Yutak) yerleşen ve sür’atle büyüyen kötü huylu (habis, malign) bir tümör.

Lenfografi: Λέμφογραφια (Lêmfografia). Λέμφος (Lêmfos): Akkan- Γραφω (Grafo): Yazmak, betimlemek. Lenfatik sistem filmi.

Lenfoid: Λέμφοειδής-ής-ές (Lemfoidîs). Λέμφος (Lêmfos): Akkan- Ειδος (İdos): Biçim, şekil, suret, cins, nevi. Akkan’a benzer, akkanımsı, akkanla ilgili.

Lenfoma: Λέμφωμα (Lêmfoma). Λέμφος (Lêmfos): Akkan- Ωμα (Oma): Tümör, ur. Akkan sisteminin iyi huylu tümörü.

Lenfopeni: Λέμφοπενία (Lêmfopenîa). Λέμφος (Lêmfos): Akkan- Πενια (Penia): İstek, taleb. Akkan hücrelerinin azlığı.

Lenfopoiesis: Λέμφοποίηση (Lemfopîisi). Λέμφος (Lêmfos): Akkan- Ποησις (Piisis): Yapım, imâlat. Lenfosit yapımı.

Lenforaji: Λέμφορραγια (Lêmforagia). Λέμφος (Lêmfos): Akkan- Ρήγνυμαι (Rîgnime): Patlamak. Yırtılan (Patlayan) Lenf damarından lenf akması (sızması).

Lenfosarkoma: Λέμφοσαρκωμα (Lêmfosarkoma). Λέμφος (Lêmfos): Akkan- Σαρκος (Sarkos): Et, kas-Ωμα (Oma): Tümör, ur. Lenf dokusundan menşe alan habis (kötü huylu, malign) bir tümör.

Lenfosit: Λέμφοκυτος (Lêmfokitos). Λέμφος (Lêmfos): Akkan- Κυτος (Kitos): Hücre. Lenf nodlarında (düğümlerinde) imâl edilen bir tür lökosit (savunma hücresi).

Lenfositemi: Λέμφοκυταιμια (Lêmfokitemia). Λέμφος (Lêmfos): Akkan-Κυτος (Kitos): Hücre, ambar-Αιμα (Ema): Kan. Kanda bulunan lenfosit miktarının normalin üzerinde olması.

Lenfositoz: Λέμφοκυτοσις (Lêmfokitosis). Λέμφος (Lêmfos): Akkan-Κυτος (Kitos): Hücre, ambar-Ωσις (Osis): Durum, hâl. Κanda bulunan lenfosit miktarının normalin üzerinde olması, lenfositemi.

Lenfödem: Λέμφοιδημα (Lêmfidima). Λέμφος (Lêmfos): Akkan- Οιδημα (İdima): Şişlik, ödem. Lenf damarlarının tıkanması nedeniyle (drenaj bozukluğuna bağlı olarak) dokularda sıvı birikmesi.

Leontiyaz: Λεωντιασις (Leontiasis). Λεών (Leôn): Aslan-Ιασις (İasis): Durum, hâl. Elefanthiasis (Fil hastalığı) ve Lepra (Cüzzam) gibi hastalıklarda, yüzün ve başın genişleyerek aslan yüzüne benzer bir ifâde alması, Lâtincesi “Facies Leonidas” (Aslan Yüzü).

Lepra: Λέπρα (Lêpra). Cüzzam. Özellikle sıcak ülkelerde endemik (iç salgın) biçiminde yayılabilen bir hastalık. Ciltte ve duyusal sinirler üzerinde granülomatöz (dânevî) oluşumlar teşekkülü ile karakterizedir. Etken olan mikroorganizma (mini canlı) “Mycobacterıum Leprae” dir (Hansen Basili).

Leproloji: Λέπρολογία (Lêprologîa). Λέπρα (Lêpra): Cüzzam- Λόγος (Lôgos): Bilim, Bilgi, Kelâm, mantık. Cüzzambilim.

Leproma: Λεπρωμα (Leproma). Λέπρα (Lêpra): Cüzzam-Ωμα (Oma): Tümör, ur. Cüzzam’da görülen granülomatöz (dânevî) deri kabartıları, leprom.

Leptomeninks: Λεπτομυνηγγας (Leptominigas). Λεπτος (Leptos): İnce, narin, nazik- Μυνηγγικος (Minigikos): Beyin zarı, Meninks. İnce beyin zarı.

Leptomenenjit: Λεπτομυνηγγειτις (Leptominigitis). Λεπτος (Leptos): İnce, narin, nazik-Μυνηγγικος (Minigikos): Menenks, beyin zarı-Ειτις (İtis): İltihâbî durum. Leptomenenks’in iltihâbî durumu.

Leptomer: λεπτομέρεια (Leptomeria). Λεπτο (Lepto): İnce, narin, nazik- Μεριδα (Merida): parça, porsiyon. İnce parça.

Leptositoz: Λεπτοκυτοσις (Leptokitosis). Λεπτος (Leptos): İnce, narin, nazik-Κυτος (Kitos): Hücre, ambar- Ωσις (Osis): durum, hâl. Kan dolaşımında ince ve yassı alyuvarların (leptosit) bulunması durumu. Cooley Anemisi için karakteristik bir bulgudur.

Leptospira: Λεπτοσπειρα (Leptospira). Λεπτος (Leptos): İnce, narin, nazik-Σπειρα (Spira): Helezon, bobin. Bir bakteri türü. Saprofit olarak suda bulunurlar. "Leptospira İcterohaemorrhagiae” adı verilen türü insanlarda “Weil Hastalığı”nı meydana getirirler.

Leptospiroz: Λεπτοσπειροσις (Leptospirosis). Λεπτος (Leptos): İnce, narin, nazik-Σπειρα (Spira): Helezon, bobin-Ωσις (Osis): Durum, hâl. Weil Hastalığı, Spiroket hastalığı. Leptospiralar’ın neden olduğu ve kanamalara yol açan hastalık.

Leptotriks: Λεπτοθρίξ (Leptothrîks). Λεπτος (Leptos): İnce, narin, nazik-Θρίξ (Thriks): Kıl. Bir bakteri türü. Suda yaşarlar, gram (-)tirler ve hastalık yapmazlar.

Lesitin: Λεχιτός (Lehitôs). Yumurta sarısı. Hücre protoplazması’nda bulunan azotlu, yağlı bir madde.

Letarji: Λήθαργος (Lîthargos). Kayıtsızlık, duymamazlık, ağır uyku hâli.

Letarjik: Λήθαργικός (Lîthargikôs). Ağır uyku hâlinde olan, kayıtsız.

Likantropi: Λυκανθρωπία (Likanthropîa). Λύκος (Likos) : Kurt- Άνθρωπος (Antropos): İnsan. Kurt adamlık.

Likopodium: Λυκοποδιόν (Likopodiôn). Λυκος (Likos): Kurt-Ποδι (Podi): Ayak. Kurtayağı olarak da adlandırılan bir “absorbant” (emici) madde.

Lipemi: Λιπαιμια (Lipemia). Λιπος (Lipos): Yağ-Αιμα (Ema): Kan. Kandaki lipoid (yağsı) maddelerin (örneğin kolesterol) fazla olması.

Lipoid: Λιποειδι (Lipoidi). Λιπος (Lipos): Yağ-Ειδος (İdos): Şekil, biçim, suret, nevi, cins. Yağ gibi olan, yağa benzeyen, yağsı.

Lipoidoz: Λιποειδοσις (Lipoidosis). Λιπος (Lipos): Yağ-Ειδος (İdos): Şekil, biçim, suret, cins, nevi –Ωσις (Osis): Durum, hâl. Yağ metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle ortaya çıkan hastalık.

Lipolitik: Λιπολυτικη (Lipolitiki). Λιπος (Lipos): Yağ-Λυσις (Lisis): Erime, çözülme, çökme. Lipolizi sağlayan unsur, öğe (örneğin enzimler).

Lipoliz: Λιπολυσις (Lipolisis). Λιπος (Lipos): Yağ-Λυσις (Lisis): Erime, çökme, çözülme. Yağın kimyevî olarak parçalanması.

Lipoma: Λιπωμα (Lipoma). Λιπος (Lipos): Yağ-Ωμα (Oma): Tümör, ur. Yağ dokusundan köken alan iyi huylu bir ur, lipom.

Lipotrofik: Λιποτροφος (Lipotrofos). Λιπος (Lipos): Yağ-Τροφος (Trofos): Besleyen, sağlayan. Karaciğer’deki yağ mobilizasyonunu sağlayan.

Lipüri: Λιπουρια (Lipuria). Λιπος (Lipos): Yağ- Ουρια (Uria): İşeme. İdrarda yağ bulunması.

Litiyaz: Λιθασις (Lithiasis). Λιθός (Lithôs): Taş- Ιασις (İasis): Durum. Taş oluşumu, taş teşekkülü.

Litografi: Λιθογραφία (Lithografia). Λιθός (Lithôs): Taş- Γραφω (Grafo): Yazmak. Taşyazım, Taşbetim.

Litolapaksi: Λιθολαπαξεις (Litholapaksis). Λιθός (Lithôs): Taş- Λαπαξεις (Lapaksis): Boşaltma. İdrar kesesinde bulunan bir taşın parçalanması ve parçaların irrigasyon (yıkama) yoluyla temizlenmesi.

Litopedi: Λιθοπεδι (Lithopedi). Λιθός (Lithôs): Taş-Παίδι (Pedi): Çocuk. Taşbebek. Bebeğin anne karnında ölmesi ve kireçleşmesi. Uzun süre farkına varılamayan vak’alar tıp literatüründe mevcuttur.

Litosfer: Λιθόσφαιρα (Lithôsfera). Λιθός (Lithôs): Taş- Σφαιρα (Sfera): Kùre. Taşküre.

Litotripsi: Λιθός (Lithos): Taş-Τρίψιμον (Trîpsimon): Ovma, sùrtme, ezme. Taş kırma. Böbrek taşlarının, kırma yöntemiyle ortadan kaldırılması eylemi. ESWL: Extra Shock Wave Lithotripsy (Dışarıdan verilen şok dalgalarıyla taş kırımı).

Lituresis: Λιθουρεσις (Lithuresis). Λιθος (Lithos): Taş-Ουρω (Uro): İşemek. İdrarda kum ya da taş çıkması, kum-taş işeme.

Lityum: Λιθός (Lithos). Taş. Bir kimyevî element. Li. Bazı psikiyatrik bozukluklarda tedavi edici olarak kullanılmaktadır.

Lizozim: Λυσοζυμια (Lisozimia). Λυσις (Lisis): Erime, çökme, çözünme-Ζυμη (Zimi): Maya. Bakteriolitik (Bakteri eritici) bir enzim.

Lizozom: Λυσόσωμα (Lisôsoma). Λυσις (Lisis): Erime, çökme, çözülme-Σωμα (Soma): Beden, vücut, cisim. Eritme, çökertme, çözme görevlerini üstlenmiş olan hücre cisimciği.

Lob: Λοβος (Lovos). Bir organın, diğer organ ve oluşumlardan bir bölme veya bir yarık ile ayrılmış durumdaki yuvarlak parçası. Halk arasında “löp” olarak kullanılan terim de aynı kökenlidir. Őrn. Löp et.

Lobektomi: Λοβεκτομη (Lovektomi). Λοβος (Lovos): Lob-Εκτομη (Ektomi): Cerrahî olarak çıkarma. Herhangi bir organa ait bir lobun cerrahî olarak çıkarılması.

Lobotomi: Λοβοτομη (Lovotomi). Λοβος (Lovos): Lob-Τομη (Tomi): Kesi, kesit, insizyon. Beyin dokusunun kesilmesi.

Logore: Λογοδιάρροια (Logodiâria). Λόγος (Lôgos): Bilim, bilgi, kelâm, mantιk-Διάρροια (Diâria): İshal. Söz, lâf ishali. Çok konuşan hastalar için kullanılır.

Lohusa: Λεχώνα (Lehona). Yatak. Anlam genişlemesiyle, doğum yapmış kadın. “Λοχια” (Lohia) kelimesi, çocuğun doğumundan sonra annenin genital yollarından gelen akıntı anlamındadır. Lohusa Şerbeti: Yeni doğum yapmış kadını ziyârete gelenlere ikrâm edilen şerbet. Lâtince: Puerpera. “Puer”: Çocuk. “Puerperal Sepsis” terimi buradan gelmektedir. Doğumun hemen sonrasında görülen kan zehirlenmesi. Farsça: Zâçe, Alm: Wöcherin.

Lordoz: Λορδοσις (Lordosis). Columna Vertebralis’in (Omurga) cervical (boyun) ve lumbal (bel) bölgelerinde concave (içbükey-kavisli) bir form oluşturması.

Lökoderma: Λευκοδερμα (Lefkoderma). Λευκός (Lefkôs): Ak, beyaz-δερμα (Derma): Deri, cild. Şerit ve bantlar şeklinde görülen cilde ait pigmentasyon bozuklukları.

Lökoma: Λευκωμα (Lefkoma). Λευκός (Lefkôs): Ak, beyaz-Ωμα (Oma): Tümör, Ur. Göz’de, Cornea üzerinde görülen opak leke.

Lökonişya: Λευκονυχια (Lefkonihia). Λευκός (Lefkôs): Ak, beyaz-Ονυξ (Oniks) veya Νύχι (Nîhi): Tırnak. Tırnaklar üzerinde görülen beyaz lekeler.

Lökopati: Λευκοπαθία (Lefkopathîa). Λευκός (Lefkôs): Ak, beyaz-Παθος (Pathos): Âraz, illet, hastalık, dert, his, duygu. Lökositlerin her türlü hastalığı.

Lökopeni: λευκοπενία (Lökopenia). Λευκός (Lefkôs): Beyaz, Ak-Πενια (Penia): İstek, taleb. Beyaz hücre azlığı.

Lökoplaki: Λευκοπλακια (Lefkoplakia). Λευκός (Lefkôs): Ak, beyaz-Πλατύς (Platîs) veya Πλαξ (Plaks): Yassı. Mukoz zarlar üzerinde, kalınlaşmış, beyaz şeritlerin görülmesi. Dudaklarda, ağız içinde veya genital organlarda ortaya çıkar. Prekanseröz (Kanser öncesi) bir işâret olabilir.

Lökopoez: Λευκοποιïσις (Lefkopiisis). Λευκός (Lefkôs): Ak, beyaz-Ποιω (Pio): İmâl etmek, yapmak, etmek, eylemek. Akyuvar (Lökosit) yapımı.

Lökore: Λευκορροια (Lefkoria). Λευκός Lefkôs): Ak, beyaz- Ροη (Roi) veya Ρηα (Ria): Akış, akma. Vajina’dan beyaz yapışkan bir sıvı gelmesi.

Lökosit: Λευκοκυτος (Lefkokitos). Λευκός (Lefkôs): Beyaz-Κυτος (Kitos): Hücre. Kanın beyaz hücreleri, cisimcikleri. Akyuvarlar adı da verilen bu cisimcikler çekirdeklidirler. Çeşitli grupları vardır.

Lökositoliz: Λευκοκυτολυσις (Lefkokitolisis). Λευκός (Lefkôs): Ak, beyaz-Κυτος (Kitos): Hücre-Λυσις (Lisis): Erime, çökme, çözülme. Akyuvarların tahrib olması, yıkılıp çökmesi, erimesi.

Lökositoz: Λευκοκυτοσις (Lefkokitosis). Λευκός (Lefkôs): Ak, beyaz-Κυτος (Kitos): Hücre-Ωσις (Osis): Durum, hâl. Kan dolaşımında bulunan lökosit sayısının normal değerlerden yüksek olması, genelde enfeksiyonlara karşı bir reaksiyon olarak ortaya çıkar.

Lökotomi: Λευκοτομη (Lefkotomi). Λευκός (Lefkôs): Ak, beyaz-Τομη (Tomi): Kesme, kesi, insizyon. Bir tür beyin ameliyatı. Prefrontal Lökotomi (Ön-Alın Lökotomisi) olarak da adlandırılan ve Beyin’deki Fronto-Thalamik (Alın bölgesiyle Thalamus arası) bağlantı liflerinin kesilmesini öngören ameliyat. Sosyal kişilik bozukluklarında, cinnetlerde uygulanır.

Lösemi: λευχαιμία (Lefkemia). Λευκός (Lefkôs): Ak, beyaz-Αιμα (Ema): Kan. Lökosit sayısının ve tiplerinin anormal olduğu kötü huylu bir hastalık türü. “Acute Leukemia” (Akut Lökemia) çok habistir ve sür’atle ölüme götürür, “Chronic Myelogenous Leukemia” (Kronik Myelocenus Lökemia), “Splenomegali” (Dalak Büyümesi) ve yaygın “lenfadenopati” (Lenf bezleri hastalığı) ile birlikte seyreder. “Chronic Lymphatıc Leukemia” (Kronik Limfatik Lökemia)da, dalak ve lenf bezleri büyür. “Monocytıc Leukemıa” (Monositik Lökemia) ağızda ülserasyonlara (yaralara) sebeb olur, nadir görülen bir lösemi tipidir. “Aleukemıc Leukemıa” (Alökemik Lökemia)da lökosit sayısı normaldir. Beyaz hücre sisteminin kanseri olarak tanımlanabilir.

-M-

 

Magnezyum: Mαγνήσιο (Magnisio). Mαγνής (Magnîs): Çekim, câzibe, albeni. Bu kelimeden mùlhem olarak, Thessalia’da bir bölge ismi. Bir tür kimyevî element. Mg. (Manisa ilinin ismi de bu kelimeden gelmektedir).

Makrodaktili: Μακροδαχτυλια (Makrodahtilia). Μακρος (Makros): Büyük-Δαχτυλος (Dahtilos): Parmak. El ve ayak parmaklarının aşırı derecede büyük olması.

Makrofaj: Μακροφαγος (Makrofagos). Mακρος (Makros): Büyük-Φαγάς (Fagâs): Yiyici, obur. Dokuların örgütlenmesinde ve onarımında çok önemli bir rolü olan fagositik bir hücre.

Makrogenitosomia: Μακρογενιτοσομία (Makrogenitosomîa). Μακρος (Makros): Büyük-Γενέσις (Yenêsis): Oluş, tekvin- Σωμα (Soma): Beden, vùcud, cisim. Genetik bir bozukluk olarak erkeklerde (çocuklarda) cinsel organın aşırı büyüklüğü.

Makroglosia: Μακρογλωσσια (Makoğlosia). Μακρος (Makros): Büyük-Γλωσσα (Ğlossa): Dil. Dilin anormal derecede büyük olması.

Makrohili: Μακροχειλια (Makrohilia). Μακρος (Makros): Büyük-Χειλος (Hilos): Dudak. Dudakların aşırı derecede büyük olması.

Makromasti: Μακρομαστια (Makromastia). Μακρος (Makros): Büyük-Μαστός (Mastôs): Meme. Memelerin aşırı derecede büyük olması.

Makroprosopi: Μακροπρrοσοπία (Makroposopîa). Μακρος (Makros): Büyük- Προσωπώς (Prosopôs): Şahsiyet, bakış, sîma, yùz ifâdesi. Bùyùk şahsiyet, bùyùk sîma anlamında. Hz. Âdem’in kozmik biçimi.

Makrosefali: Μακροκεφαλια (Makrokefalia). Μακρος (Makros): Büyük-Κέφαλος (Kêfalos): Kafa, baş. Başın aşırı derecede büyük olması.

Makrosit: Μακροκυτος (Makrokitos). Μακρος (Makros): Büyük- Kυτος (Kitos): Hücre, ambar. Bazı anemi (kansızlık) türlerinde mevcut olan büyük bir kan hücresi. Özellikle Pernisiyöz Anemi’de görülür.

Makrositemi: Μακροκυταιμια (Makrokitemia). Μακρος (Makros): Büyük-Κυτος (Kitos): Hücre, ambar-Αιμα (Ema): Kan. Kanda makrosit bulunması.

Makroskopik: Μακροσκοπος (Makroskopos). Μακρος (Makros): Büyük-Σκοπευω (Skopevo): Bakmak, muâyene etmek. Çıplak gözle görülebilen, büyük. Mikroskopik’in zıddı.

Mani: Mανία (Manîa). Aşırılık, azgınlık, çılgınlık.

Manik: Mανιακός-ή-ό (Maniakôs). Manyak.

Manyetik: Mαγνητικός-ή-ό (Magnitikôs). Cazibeli, çekimli, albenili.

Manyetizma: Mαγνητισμός (Magnitismôs). Çekicilik, cezbedicilik.

Manyetosfer: Μαγνητόσφαιρα (Magnitôsfera). Mαγνητισμός (Magnitismôs): Çekicilik, cezbedicilik-Σφαιρα (Sfera): Kùre. Çekimküre.

Marasmus: Μαρασμους (Marasmus). Μαραινομαι (Marenome): Solmak. Vücudun zayıflaması, özellikle bebeklerde görülen kilo kaybı.

Marsupializasyon: Μαρσιππιον (Marsipion): Torba. Batındaki kistik vak’alarda uygulanan bir ameliyat yöntemi. Kist delinerek, meydana getirilen açıklığın kenarları, batındaki ameliyat yarasının kenarlarına dikilir ve yapay bir torbacık oluşturulur.

Maseter: Μασσετερ (Maseter). Μασσω (Masso): Çiğnemek. Maseter: Çiğneme kasınının ismi.

Mastalji: Μασταλγια (Mastalgia). Μαστός (Mastôs): Meme-Αλγος (Algos): Ağrı. Meme ağrısı.

Mastektomi : Mαστεκτομή (Mastektomî). Mαστός (Mastos): Meme, Emcek, emik- Εκτομη (Ektomi): Cerrahî olarak çıkarma. Meme’nin cerrahî olarak çıkarılması.

Mastos: Mαστός (Mastôs). Meme, Emcek, emik.

Mastoid: Μαστοειδη (Mastoidi). Mememsi. Μαστός (Mastôs): Meme-Ειδος (İdos): Şekil, biçim, suret, nevi, cins. Meme biçiminde olan. Örn. Processus Mastoideus (Memesi çıkıntı) Baş’ta yer alan bir oluşumdur. Mastoid Air Cells: Antrum’dan arkaya ve aşağıya doğru uzanan hücre grubu.

Μastoidektomi: Μαστοειδεκτομη (Mastoidektomi). Μαστοειδη (Mastoidi): Memesi yapı-Εκτομη (Ektomi): Cerrahî olarak çıkarma. Örn. Cotical Mastoidektomi (Mastoid Hava Hücreleri’nin drenajı ve hastalıklı dokunun çıkarılması).

Mastoidit: Μαστοειδειτις (Mastoiditis). Μαστειδη (Mastoidi): Memesi yapı-Ειτις (İtis): İltihâbî durum. Mastoid Air Cells (Mastoid Hava Hücreleri) iltihâbı.

Mastoidotomi: Μαστοειδοτομη (Mastoidotomi). Mαστός (Mastôs): Meme, Emcek, emik-Eιδος (İdos). Şekil, suret, nevi, cins. (Μαστοειδη (Mastoidi): Memesi yapı)-Τομη (Tomi): Kesi, kesit, insizyon. Temporal (Şakak) kemiğin “Processus Mastoideus”u üzerinde gerçekleştirilen insizyon.

Megakaryosit: Μέγακαρυοκυτος (Mêgakariokitos). Μέγας (Mêgas): Büyük- Καρυος (Karios): Öz, çekirdek-Κυτος (Kitos): Hücre, ambar. Bùyùk çekirdekli hùcre.

Megakolon: Μέγακολώνα (Mêgakolôna). Μέγας (Mêga): Büyük- Κολώνα (Kolôna): Sütun, kolon, kalın barsak.

Megaloblast: Μεγαλοβλαστος (Megalovlastos). Μεγαλος (Megalos): Büyük-Βλαστος (Vlastos): Filiz, germ, tohum. Büyük ve çekirdekli, ilkel bir kan hücresi.

Megaloblastik: Μεγαλοβλαστικός (Megalovlastikôs). Μεγαλος (Megalos): Büyük- Βλαστος (Vlastos): Filiz, germ, tohum. Megaloblastlardan yoğun bir kan tablosu, Örn. Megaloblastik Anemi.

Megalomani: Mεγαλομανία (Megalomanîa). Μεγαλος (Megalos): Büyük- Mανία (Manîa): Azgınlık, çılgınlık, aşırılık. Büyüklük hezeyânı.

Megalomanyak: Mεγαλομανίακός (Megalomaniakôs). Μεγαλος (Megalos): Büyük- Mανία (Manîa): Azgınlık, çılgınlık, aşırılık. Bùyùklùk hezeyânı olan.

Mekonyum: Μεκονιον (Mekonion). Yeni doğan bebeğin barsaklarından gelen ilk gaita.

Mela(e)na: Mέλαινα (Melena). Siyah, katran görünümündeki gaita. Bu durum bir intestinal (Barsak) kanamanın habercisidir.

Melania: Μελανία (Melanîa). Kara benek.

Melanin: Μελανινη (Melanini). Ciltte kıllarda ve Göz’de Koroid tabakasında bulunan siyah bir boya maddesi.

Melankoli: Mελαγχολία (Melagholîa). Μελας (Melas): Siyah-Χολή (Holî): Safra. Kara safra. Mâl-i hülya. Şiddetli depresyon hâli.

Melanoma: μελάνωμα (Melanoma). Μελας (Melas): Siyah, katran karası-Ωμα (Oma): Tümör, ur. Çok habis (kötü huylu) bir cilt kanseri türü, pigment hücrelerinden köken alır.

Melanosarkoma: Μελανοσαρκωμα (Melanosarkoma). Μελας (Melas): Siyah, katran karası-Σαρκος (Sarkos): Et, kas-Ωμα (Oma): Tümör, ur. Melanom’un bir türü.

Melanosis: Μελανοσις (Melanosis). Μελας (Melas): Siyah, katran karası-Ωσις (Osis): Durum, hâl. Derinin yüzeyel kısımlarının koyu renk alması.

Melanurya: Mελανούρι (Melanuri). Μελας (Melas): Siyah, katran karası-Ουρο (Uro): İdrar. İdrarda melanin bulunması. Bir tür balık.

Menarş: Μιναρχη (Minarhi). Μινα (Mina): Ay-Άρχή (Ârhî): Baş, başlangıç, ilke. Kızlarda (dişilerde) menstruel siklus’un (aybaşı dönemi) başlaması.

Menenjiyom: Μυνηγγιωμα (Minigioma). Μηνιγγικός (Minigikôs): Beyin zarı-Ωμα (Oma): Tümör, ur. Kaynağını meninkslerden alan ve yavaş büyüyen bir fibröz tümör.

Meningitis: Mυνηγγίτις (Minigîtis) veya Mυνηγγίτιδα (Minigîtida). Μηνιγγικός (Minigikôs): Beyin zarı- Eιτις (İtis): İltihâbî durum bilidiren sonek. Beyin zarlarının iltihâbı.

Meningoensefalit: Μυνηγγο-εγκεφαλειτις (Minigo-ekefalitis). Μηνιγγικός (Minigikôs): Beyin zarı-Εγκεφαλος (Ekefalos): Kafa içi, beyin-Ειτις (İtis): İltihâbî durum. Beyin ve beyin zarlarının birlikte iltihâbı.

Meningokok: Μυνηγγοκοκκός (Minigokokôs). Μηνιγγικός (Minigikôs): Beyin zarı-Κοκκός (Kokôs): Dâne, çekirdek. Beyin zarlarını tutan kok tipi bir bakteri.

Meningomyelosel: Μυνηγγο-μυαλοκηλή (Minigo-myalokilî). Μηνιγγικός (Minigikôs): Beyin zarı- Μυαλο (Mialo): Beyin-ilik-Κηλή (Kilî): Fıtık. Bir omurilik bölümünün ve onu kaplayan zarların kemik bozukluğuna bağlı olarak dışarı doğru fıtıklaşması.

Meningosel: Μυνηγγοκηλή (Minigokilî). Μηνιγγικός (Minigikôs): Beyin zarı- Κηλή (Kilî): Fıtık. Bir kemik defektine (bozukluğuna) bağlı olarak beyin zarlarının dışarıya doğru çıkıntı yapması. İçi, CSF (Cerebrospinal Fluıd-Beyin-Omurilik Sıvısı / BOS) ile dolu olan bir kist meydana getirir.

Meninks: Μηνιγγικός (Minigikôs). Beyni örten zarlar. 3 tanedir: Dura-mater (Sert ana), Araknoid (Örümceksi), Pia-Mater (yumuşak ana).

Menisektomi: Μηνισεκτομη (Minisektomi). Μηνισκος (Miniskos): Diz’de bulunan yarım ay şeklindeki kıkırdak. Bir sıvı sütununun kavisli üst bölümü, Hilâlsi yapı- Εκτομη (Ektomi): Cerrahî olark çıkarma. Diz ekleminde bulunan yarım ay biçimindeki kıkırdağın (menisküs) cerrahî olarak çıkarılması.

Menisküs: Μηνισκος (Miniskos). Μηνα (Mina): Ay. Hilâl. Diz’de bulunan yarım ay şeklindeki kıkırdak. Bir sıvı sütununun kavisli üst bölümü.

Menopoz: Μηνοποσις (Minoposis). Μηνα (Mina): Ay-Παυσις (Pavsis): Durma, dinme. Menstrüasyon’un (Ay Hâli, aybaşı hâli) kesilmesi.

Menoraji: Μηνορραγια (Minoragia). Μηνα (Mina): Ay- Ρήγνυμαι (Rîgnime): Patlamak. Menstrüasyon kanamalarının düzenli ancak aşırı kanamalı olması.

Mesarterit: Μεσαηρτηρειτις (Mesartiritis). Μέσο (Mêso): Orta-Αηρτηρία (Airtirîa): Arter, atardamar-Ειτις (İtis): İltihâbî durum. Atardamarlarda bulunan orta tabakanın (katın) iltihâbı.

Mesensefalon: Μέσεγκεφαλος (Mêsekefalos). Μέσο (Mêso): Orta- Εγκέφαλος (Ekêfalos): Beyin, Kafaiçi muhteviyatı. Orta beyin.

Mesenter (Mezenter): Μεσεντερον (Mese-n-deron). Μέσο (Mêso): Orta-Εντερον (E-n-deron): Barsak. Barsak bölümlerini batın arka duvarına bağlayan geniş periton yaprakları. Askıç, zaraskı. Kıvırmık, İnce barsak askıcı.

Mesoderm (Mezoderm): Μεσοδερμα (Mesoderma). Μέσο (Mêso): Orta-Δερμα (Derma): Deri. Embryo’nun (Cenin) erken gelişme evresinde oluşan orta hücre tabakası. Ektoderm ile endoderm’in arasında yer alır.

Mesotelyoma (Mezotelyoma): Μεσοτηληωμα (Mesotilioma). Μέσο (Mêso): Orta-Tηλη (Tili): Kırtış, emzik- Ωμα (Oma): Tümör, ur. Plevra’da meydana gelen habis (malign, kötü huylu) tümör.

Metabolizma: Mεταβολισμός (Metavolismôs). Öğe değişimi, besi evrimi, özgerim, yapımyıkım. Anabolizma (yapım) ve katabolizma (yıkım) süreçlerinden oluşan beslenme dönüşümünũn bütüncül süreci.

Metafizis: Μεταφυσις (Metafisis). Diyafizin, epifize komşu olan bitimi.

Metakarpus: Mετακάρπιο (Metakârpio). Μετα (Meta): Sonra, öte-Καρπος (Karpos): El bileği. Elbilekötesi (El bileğiyle, parmaklar arasındaki bölge). Aynı zamanda bu bölgede yer alan kemikler için kullanılır, El tarağı.

Metakromatik: Μεταχροματικη (Metahromatiki). Μετα (Meta): Öte, son-Χρωμα (Hroma): Renk. Düzenli olarak boyanmayan. Örn. Metakromatik granüller.

Metanefroz: Mετανεφροσις (Metanefrosis). Μετα (Meta): Sonra, öte-Νεφρα (Nefra): Böbrek-Ωσις (Osis): Durum, hâl. Evrimli böbrek (olması, durumu).

Metaplazi: Μεταπλασης (Metaplasis). Μετα (Meta): Sonra, öte- Πλασις (Plasis): Teşkil, oluşum, şekillenme. Normaldışı gelişme, şekillenme. Bir dokunun diğer bir dokuya evrilmesi, dönüşmesi. Örneğin, kıkırdak dokunun kemik doku hâline gelmesi.

Metapsikoloji: μεταψυχολογία (Metapsihologîa). Psikolojiötesi, ruhbilimötesi. Zihin ve beden arasındaki ilişki gibi görgül (ampirik) ruhbilim yasalarının ötesine giden felsefî soruların incelenmesi; ruhbilim için genel yasalar saptama girişimini öngören öğreti.

Metapsişik: Μεταψυχικι (Metapsihiki). Μετα: Öte, Son- Ψυχικη (Psihiki): Ruhla veya Nefs’le ilgili, ruha veya nefs’e değgin. Metapsikolojiye (Ruh ötesi’ne) değgin.

Metastatik: Mεταστατικός-ή-ό (Metastatikôs). Μετα: Öte, Son- Στάσις (Stasis): Duruş, durma, vaziyet. Öteye gitme, öteye geçme, ötede durma. Bir kanserin uzak organlara ve dokulara sıçraması hâli, uzak sirâyet. (Sıfat).

Metastaz: Mετάστασις (Metâstasis) veya μετάσταση (metâstasi). Μετα (Meta): Öte, sonra- Στάσις (Stasis): Duruş, durma, vaziyet. Bir hastalığın özellikle de bir kanserin uzak organlara veya dokulara sirâyeti.

Metatalamus: Μεταθαλαμους (Metathalamus). Μετα (Meta): Öte, sonra- Θαλαμος (Thalamos): Koğuş, oda anlamında. Beyin’de bulunan bir oluşum, Boztepe. Vücudun her tarafından gelen duyusal uyaranlar, Beyin Kabuğu’na (Cortex Cerebri) ulaşmadan önce bu bölgeden geçerler. Boztepe ötesi. Beyin’de bir bölüm.

Metatarsus: Mετατάρσιο (Metatârsio). Μετα (Meta): Öte, sonra- Ταρσός (Tarsôs): Ayak bileği. Diğer anlamı ise, her gözkapağının yapısında bulunan uzunlamasına yerleşmiş yoğun bağ dokusu plakları. Ayak bilek ötesi mânâsına. Ayak bileğiyle ayak parmakları arasında kalan bölge, Ayak tarağı.

Metensefalon: Mετεγκέφαλος (Metekefalos). Μετα (Meta): Öte, sonra- Eγκέφαλος (Ekêfalos): Beyin, kafaiçi muhteviyatı. Arkabeyin, Ardbeyin.

Meteorizm: Μετεωρισμός (Meteorismôs). Μετεωρoς (Meteoros): Gökyùzùnde gözlenen, taş veya herhangi bir maddenin bıraktığı (parlak) iz, hat. Meteorit: Göktaşı. Meteorizm: Barsak taşı (olması).

Metopion: Mετώπιο (Metopio). Mετώπος (Metôpos): Alın, cebhe. Metopion: Alnın tam orta noktası.

Metrit: Μητρειτις (Mitritis). Μητρα (Mitra): Rahim, Uterus- Ειτις (İtis): İltihâbî durum. Uterus’un iltihâbı.

Metroraji: Mετριορραγία (Metroragîa). Μετριος (Metrios): Orta, mutedil, karar- Ρήγνυμαι (Rîgnime): Patlamak. Normal aybaşı kanamaları arasında ortaya çıkan zamansız uterus kanaması.

Mezenkim: Mεσενχιμη (Mesenhimi). Oğulcuksal birleştirgi.

Mezogastriyum: Μεσογαστριον (Mesogastriyon). Μέσο (Mêso): Orta- Γαστηρ (Gastir): Mide, karın. Mide askıcı.

Mezonefroz: Μεσονεφρος (Mesonefros). Μέσο (Mêso): Orta- Νεφρα (Nefra): Böbrek. Orta böbrek (Embryolojik gelişme sürecinde).

Mezorşiyum: Μεσορχιον (Mesorhion). Μέσο (Mêso): Orta- Όρχις (Ôrhis): Erbezi, haya. Badak. Erbezi askıcı.

Mezosalpenks: Μεσοσαλπιγγας (Mesosalpigas). Μέσο (Mêso): Orta- Σαλπυγγας (Salpigas) veya Σαλπιξ (Salpiks): Borazan, Fallop tübü. Yumurtalık arkı askıcı (ovaryum arkı askıcı, salpenks askıcı).

Mezotelyum: Μεσοτηληον (Mesotilion). Μέσο (Mêso): Orta- Tηληον (Tilion): Emzik, kırtış. Orta kırtış. Sıvıdokuların (serosa) gözesel örtüsü.

Mezovaryum: Mεσωαριον (Mesoarion). Μέσο (Mêso): Orta- Ώάριον (Ôârion) veya Ώόφερουσα (Ôôferusa: Yumurta taşıyıcı). Yumurtalık. Yumurtalık askıcı, ovaryum askıcı.

Mikrobiyolog: Mικροβιολόγος (Mikroviolôgos). Μικρός (Mikrôs): Küçük- Βιος (Vios): Hayat-Λόγος (Lôgos): Bilim, bilgi, kelâm, mantık. Minidirimbilimci.

Mikrobiyoloji: Mικροβιολογία (Mikroviologîa). Μικρός (Mikrôs): Küçük- Βιος (Vios): Hayat-Λόγος (Lôgos): Bilim, bilgi, kelâm, mantık. Minidirimbilim.

Mikrognatia: Μικρογναθια (Mikrognathia). Μικρός (Mikrôs): Küçük- Γναθος (Ğnathos): Çene. Altçene’nin normalden küçük olması.

Mikrokok: Μικροκκος (Mikrokokos). Μικρός (Mikrôs): Küçük-Κοκκος (Kokos): Dâne, çekirdek. Bir bakteri türü.

Mikroorganizma: Μικρο-οργανισμος (Mikro-organismos). Μικρός (Mikrôs): Küçük- Οργανωσις (Organosis): Organon: Âlet, edavat. Yaşayan bir hücre veya görevleri ayrı hücrelerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan canlı varlık. Örgütlenmiş olan canlı varlık.

Küçük canlı varlık. Örn. Bakteri bir mikroorganizmadır.

Mikrop: Mικρόβια (Mikrôvia). Μικρός (Mikrôs): Küçük- Βιος (Vios): Hayat. Küçük dirim, küçük canlı. Mikrop.

Mikrosefal: Μικροκέφαλος (Mikrokêfalos). Μικρός (Mikrôs): Küçük-Κέφαλος (Kêfalos): Kafa, baş. Baş’ın normal ölçülerinden daha küçük olması.

Mikrosit: Mικροκυτος (Mikrokitos). Μικρός (Mikrôs): Küçük- Κυτος (Kitos): Hücre, ambar. Anemili hastaların kanında görülen normalden küçük eritrositler (alyuvarlar).

Mikrositoz: Μικροκυτοσις (Mikrokitosis). Μικρός (Mikrôs): Küçük-Κυτος (Kitos): Hücre, ambar-Ωσις (Osis): Durum, hâl. Dolaşım kanında çok fazla mikrosit bulunması.

Mikroskop: Mικροσκόπος (Mikroskôpos). Μικρός (Mikrôs): Kùçùk- Σκοπευω (Skopevo): Bakmak, muâyene etmek, gözlemek. Mini canlılara bakma, minik canlıları seyretme aracı.

Mikroskopi: Μικροσκοπία (Mikroskopîa). Μικρός (Mikrôs): Kùçùk- Σκοπευω (Skopevo): Bakmak, muâyene etmek, gözlemek. Mini canlıları inceleme, gözleme.

Mikroskopik: Μικροσκοπικός (Mikroskopikôs). Mikroskopiye değgin.

Mikrospor: Μικροσπορος (Mikrosporos). Μικρος (Mikros): Küçük-Σπορος (Sporos): Tohum. Bir mantar cinsi. Keratin içeren dokularda yerleşirler. Örn., Microsporum Audouini, kafa derisinde görülen mantar hastalıklarının en önde gelen etkenlerinden biridir.

Mikrozom: Mικροσομα (Mikrosoma). Mικρο (Küçük, mini)-Σωμα (Soma): Beden, vùcud, cisim. Küçük cisim.

Miksoma: Μυξωμα (Miksoma). Μυξα (Miksa): Mukus- Ωμα (Oma): Tümör, ur. Çok miktarda mukoid (mukuslu) madde ihtiva eden bağ dokusu tümörü.

Miksosarkom: Μυξοσαρκωμα (Miksosarkoma). Μυξοσαρκωμα (Miksasarkoma). Μυξα (Miksa): Mukus- Σαρκος (Sarkos): Et-Ωμα (Oma): Tümör, ur. Bağ dokusunun kötü huylu bir tümörü.

Miksödem: Μυξοιδημα (Miksidima). Μυξα (Miksa): Mukus-Οιδημα (İdima): Şişlik, Ödem. Hipotiroidizm’in klinik belirtisidir. Hareketler ağır, zihin bulanıktır. Bradikardi (Kalp atımlarının yavaşlaması), vücud ısısının düşmesi, cildin kuruması ve yüz ile uzuvların şişmesi klinik tabloyu oluşturur. Kandaki kolesterol seviyesi yüksektir.

Mimesis: Μιμησής (Mimisîs). Öykünme, taklid etme, benzetme, temsil etme.

Mimik: Mιμικος-ή-ό (Mimikos). Öykünme, çevreye uyma, temsil. Başta yùz olmak ùzere, vùcud hareketlerini ifâde etmek için kullanılan bir terim. Maymun (Maymu) kelimesi de buradan gelir.

Miozis: Μειοσις (Miosis). Küçülme. Gözbebeğinin küçülmesi.

Mitomani: Μυθομανία (Mithomania). Μυθος (Mithos): Efsâne, esâtir-Μανία (Manîa): Aşırılık, azgınlık, çılgınlık. Efsânelerle yaşama, efsânelere dayalı bir retoriğe sahip olma, efsâne uydurma.

Mitoz: Μιτοσις (Mitosis). Μιτος (Mitos): İplik-Ωσις (Osis): Durum, hâl. Bazı hücrelerde görülen bir bölünme düzeni.

Mitral: Μιτραλη (Mitrali). Μιτρα (Mitra): Sarık. Kalbin sol atriumu (odacık) ile sol ventrikülü (karıncık) arasında bulunan kapakçığın ismi.

Monogam: Μονογαμος (Monoğamos). Μόνος (Mônos): Tek, bir- Γαμος (Ğamos): Evlilik, düğün. Tek eşli.

Monogami: Mονογαμία (Monogamîa). Μόνος (Mônos): Tek, bir-Γαμος (Ğamos): Düğün, evlilik. Tek eşlilik.

Monokrom: Μονοχρομα (Monohroma). Μόνος (Mônos): Tek, bir- Χρωμα (Hroma): Renk. Tek renk, tek renkli.

Monomani: Μονομανια (Monomania). Μόνος (Mônos): Tek, bir- Μανια (Mania): Azgınlık, aşırılık, çılgınlık. Tek bir fikre takılıp kalma, saplantılı olma, aşırı idefiks.

Monomer: Mονομέρεια (Monomêria). Μόνος (Mônos): Tek, bir-Μέρος (Mêros): Bölùm, kısım, parça, cűz. Tek parça, tek bölùm.

Monosit: Μονοκυτος (Monokitos). Μόνος (Mônos): Tek, bir-Κυτος (Kitos): Hücre, ambar. Tek çekirdekli hücre.

Monoton: Μονότονος (Monôtonos). Μόνος (Mônos): Tek, bir-Τόνος (Tônos): Kuvvet, ses, ton, dirilik. Tekdùze, Yeksenâk.

Monotoni: Μονότονια (Monotonia). Μόνος (Mônos): Tek, bir-Τόνος (Tônos): Kuvvet, ses, ton, dirilik. Tekdùzelik, Yeksenâklık.

Monozigot: Μονόζυγον (Monôzigon). Μόνος (Mônos): Tek, bir- Ζυγός (Zigôs): Boyunduruk, sıra, saf, dizi, yanaşma. Tek sıra hâlinde dizili olan mânâsına.

Morfin: Μορφίνη (Morfîni). Yunan mitolojisindeki uyku tanrısı Morfeus’un isminden mülhem. Uyuşturucu bir madde.

Moron: Μορον (Moron). Μορο (Moro): Bebek. En geri zekâ düzeyi. Bebek zekâsına sahip olan.

Morfoloji: Mορφολογία (Morfologîa). Μορφος (Morfos): Şekil, biçim-Λόγος (Lôgos): Bilim, bilgi, kelâm, mantık. Biçimbilim, Şekilbilim.

Myalji: Mυαλγία (Mialgîa). Μύς (Mîs): Kas, adale-Αλγος (Algos): Ağrı. Kas ağrısı.

Myalom (Myelom): Μυαλωμα (Mialoma). Μυαλος (Mialos): Beyin, İlik-Ωμα (Oma): Tümör, ur. İlik dokusundan köken alan tümör, ur.

Myelin: Μυαληνη (Mialini). Μυαλος (Mialos): Beyin, ilik. Bir sinirin kılıfını meydana getiren beyaz ve yağlı madde.

Myelit: Mυελίτις (Mielîtis). Μυαλος (Mialos): Beyin, İlik-Ειτις (İtis): İltihâbî durum. İlik iltihâbı.

Myelografi: Μυαλογραφια (Mialografia). Μυαλος (Mialos): Beyin, ilik-Γραφω (Grafo): Yazmak. Subaraknoid (Örümceksi zar altı) boşluğa kontrast madde verildikten sonra yapılan, Canalis Spinalis’e ait radyolojik tetkik.

Myelogram: Μυαλογραμμα (Mialograma). Μυαλος (Mialos): Beyin, İlik-Γραμμα (Grama): Harf, betim. Omurilik kanalının radyolojik filmi.

Myelojen: Μυαλογονο (Mialogono). Μυαλος (Mialos): Beyin, ilik-Γονο (Gono): Oluşlu. İliği ilgilendiren, orada üretilen, oradan köken alan.

Myeloid: Μυαλοειδη (Mialoidi). Μυαλος (Mialos): Beyin, ilik-Ειδος (İdos): Şekil, biçim, suret, nevi, cins. İliğe benzeyen, iliğe ait olan.

Myelomatoz: Μυαλοματοσις (Mialomatosis). Μυαλος (Mialos): Beyin, ilik-Ωμα (Oma): Tűmőr, ur- Οσις (Osis): Durum, hâl. Multipl Myeloma, Bence-Jonce proteini karakteristiktir.

Myelosel: Μυαλοκηλή (Mialokilî). Μυαλος (Mialos): Beyin, ilik-Κηλή (Kilî): Fıtık. Spina Bifida ile birlikte görülen bir durum. Omuriliğin gelişimi durur, Omurga’nın merkezî kanalı (Canalis Centralis) cild yüzeyine açılarak cererbrospinal sıvıdan (BOS) ibâret bir akıntının meydana gelmesine sebeb olur. Hayatla bağdaşmaz.

Myelomeningosel: Μυαλομυνηγγοκηλή (Mialominigokilî). Μυαλος (Mialos): Beyin, İlik-Μυνηγγας (Minigas): Menenks, beyin zarı-Κηλή (Kilî): Fıtık. Granüler (Tanesel) yapıda ve nemli, ince, şeffaf bir zarla çevrili olması bakımından Meningomyelosel’den ayrılan patolojik bir durum.

Myelopati: Μυαλος (Mialos): Beyin, İlik- Παθος (Pathos): Dert, ısdırab, acı, hastalık, his, duygu. Omurilik hastalığı.

Myelosit: Μυαλοκυτος (Mialokitos). Μυαλος (Mialos): Beyin, ilik-Κυτος (Kitos): Hücre. Lökositleri meydana getiren kemik iliği hücreleri. Lösemilerde, dolaşım kanına karışırlar.

Myojen: Μυογονο (Miogono). Μύς (Mîs): Kas-Γονο (Gono): Oluşlu. Kaynağını kas dokudan alan.

Myokard: Mυοκάρδιο (Miokârdia). Μύς (Mîs): Kas, adale-Κάρδια (Kârdia). Kalb kası.

Myokardit: Μυοκαρδειτις (Miokarditis). Μύς (Mîs): Kas-Κάρδια (Kârdia): Kalb-Ειτις (İtis): İltihâbî durum. Myokardın iltihâbı.

Myokimia: Μυοκύμα (Miokîma). Μύς (Mîs): Kas-Κύμα (Kîma): Dalga. Kas seğirmesi. Alt göz kapağında görülen seğirmeler iyi huyludur.

Myosel: Μυοκηλή (Miokilî). Μύς (Mîs): Kas-Κηλή (Kilî): Fıtık. Bir kas kılıfının yırtılması sonucu bir miktar kas dokusunun bu açıklıktan dışarıya taşması.

Myoklonus: Μυοκλονος (Mioklonos). Μύς (Mîs): Kas-Κλονιζω (Klonizo): Sarsmak, zayıflatmak, tereddütte bırakmak, karışık bir hâle koymak. Bir kasın veya kas grubunun klonik (sarsıntılı) bir biçimde kasılması.

Myoma: Μυωμα (Mioma). Μύς (Mîs): Kas-Ωμα (Oma): Tümör, ur. Kökenini kas dokudan alan tümör.

Myomalasi: Μυομαλακη (Myomalaki). Μύς (Mîs): Kas-Μαλακός (Malakôs): Yumuşak. Kas dokusunun yumuşaması. Myokard İnfarktüsü’nde olduğu gibi.

Myomektomi: Μυωμεκτομη (Miomektomi). Μυωμα (Mioma): Kas kökenli tümör-Εκτομη (Ektomi): Cerrahî olarak çıkarma. Uterus’ta bulunan fibroidlerin cerrahî olarak çıkarılması.

Myometrium: Μυομητρα (Miomitra). Μύς (Mîs): Kas-Μητρα (Mitra): Uterus, Rahiym, Döl yatağı. Uterus’un kalın kas tabakası.

Myonöral: Μυονεύρα (Mionevra). Μύς (Mîs): Kas-Νεύρα (Nevra): Sinir. Kası ve siniri birlikte ilgilendiren.

Myopati: Μυοπαθεια (Miopathia). Μύς (Mîs): Kas-Παθος (Pathos): Hastalık, dert, his, duygu. Kas hastalığı, kasları ilgilendiren herhangi bir hastalık.

Miyopi: Μυοπια (Miopia). Μυευω (Mievo): Yaklaşmak-Οψις (Opsis): Görme, görüş. Yakın görme. Işık ışınları retina üzerinde değil, retinanın önündeki bir noktada odaklanır. Miyop: Ancak yakını net olarak görebilen kimse.

Myoplasti: Μυοπλαστια (Mioplastia). Μύς (Mîs): Kas-Πλασσεω (Plaseo): Şekil vermek, şekillendirmek. Kaslarda üzerinde uygulanan plastik (şekillendirici) cerrahî ameliyatı.

Myosarkom: Μυοσαρκωμα (Miosarkoma). Μύς (Mîs): Kas-Σαρκος (Sarkos): Et-Ωμα (Oma): Tümör, ur. Kaynağını kas dokusundan alan kötü huylu (habis, malign) bir tümör.

Myosin: Μυοσηνη (Miosini). Μύς (Mîs): Kas. Kas dokusunun temel proteini.

Myotomi: Μυοτομη (Miotomi). Μύς (Mîs): Kas-Τομη (Tomi): Kesi, kesme, insizyon. Kas dokusunun kesisi veya disseksiyonu.

Myozit: Μυοσειτις (Miositis). Μύς (Mîs): Kas-Ειτις (İtis): İltihâbî durum. Kas iltihâbı. Örn. Myositis Ossificans. Kas dokusunda aktif kemik hücrelerinin birikmesi. Buna bağlı olarak kaslarda sert tabiatlı şişlikler meydana gelir.

Önceki    A  B,C,B   E,F   G,H   İ,J,K   L,M   N,O,Ö   P   R,S   T,U,Y,Z     Sonraki

Ana Sayfa

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki türkçe kelimelerin anlamlarını, Türkçe Tıp Sözlüğü sayfalarında bulabilirsiniz
over kisti,yumurtalık kisti tedavisi,yumurtalik kist ameliyatı laparaskopi,yumurtalık kisti tanısı , kist,mens,menstrusayon ,aybaşı,adet geciktirme,adet düzensizliği,adet görememe,ay başı, fazla kanama,  endosevikal kuretaj, ücretsiz bedava muayene,bedava ücretsiz muayne, ücretsiz bedava tüp bebek skg tüpbebek,yeşil kart yeşilkart ssk,bağkur,özel genel sigorta  fiyatları tüp bebek kordon kanı bankası ,kordonkanı,anemi,kansızlık,akraba evliliği ,sezeryan sonrası doğum,ağrı,ağrısız alexander tekniği,kegel egsersizi,orgazm, düşük, duşuk,düsük,abort,abortus, kürtaj, küretaj, kurtaj,kimyasal gebelik,kromozom,miyom,myom,ur,rahim uru,rahim büyümesi, duvar kalınlaşması,Tıp Sözlüğü,Sözlük.Normal Doğum,Sezeryan Sezaryen Sezaryan Youtube Videosu Görüntüsü Resimleri Youtub Video,sezeryan fiyatı sezaryan ücreti sectio sca resimleri,adım adım sezeryan youtube videosu,normal doğum,ağrısızı epidural doğum prenses doğum,vajinal doğum resimleri görüntüleri resmi,jinekolog

 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Bosalma Impotans
Merak Edilen Cinsellik Kadin Hastaliklari Youtube Görüntleri Videolari Canli Görüntü Yayin Tv Ani
Kadinda Erkekte Escinsellik, Lezbiyenlik
Kadinda masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma Için cinsellik,yöntemler tedaviler
Ilk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kizlikzari ve Cinsellik
Meme Kanseri, Agrisi Teshis Ve Tedavisi, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum, Kadin Sagligi Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Dogum Resimleri Görüntüleri Ani, Fiyatlari Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapilmali Mi? Olmali Mi?Nasil
Genital Sigiller, Genital Sigil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Asisi Kondilom, HPV, Sigil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akinti Kasinti
Kadin Hastaligi Olarak Vajinal Akinti
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadinda Tüylenme, Tüy Artisi
Endometriozis Belirtileri Tani Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Degerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtas ücretleri, fiyatlari, parasi ve hastanesi
Kisirlik, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
Idrar Kaçirma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyati
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalik Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalikta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyati laparaslopi
Kadin Dogum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kisirlik Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakim
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadin Dogum Uzmani Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasil , ücreti, fiyati ve parasi
G Noktasi ve Orgazm,Vajina Estetigi, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyati Nasil Ne sekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalik
Kordon dolanmasi (fotograflari görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü ani
Yumurtalik kisti tani ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebegim Nasil Rahat Eder?,Nasil Daha Saglikli Olur?
Erkelerde dogum kontrol asisi,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmali Mi,Ne Sekilde Nezaman Nasil Takilir
Genital enfeksiyonlardan korunma yollari , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Sekilde Nasil
Gebede , Hamilede Düsük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yas üstü kadinlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmus gebelik ve bos gebelik nasil olusur?
Rahim agzinda yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hizli gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizligi sekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulanti,kusma ,uyusma, ödem , karincalanma, mide yanmasi ,reflü belirtileri
Dogum kontrol haplari , Gebelikten Hamilelikten Korunma Istememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanisi ,myom tedavisi, nerede nasil ne sekilde Ve ne zaman yapilir
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mi? Normal dogum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canli Ani Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel iliski ve birlesme pozisyonlari, güvenli mi? ne sekilde olmali
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadin Sagligi , Jinekoloji Ve Kadin Hastaliklari
Kizlik zari muayenesi, Kizlik zari hakkinda bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel Iliski Ile Geçen Hastaliklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonlari
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasil, Ne Sekilde Yapilir, Gebelik Hamilelik Dogum takibi
Kürtaj Hapi, Düsük Ilaci, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sik kürtaj, ard arda kurtas
Genetik Danisma,Perinatolojik Inceleme nerede nasil ne sekilde hangi hastane doktor klinikte yapilir
Agrisiz dogum, Epidural Anestezi, Dogum Ani, Sezeryan Ani, Sezaryan Ani, Sezaryen Ani Video
Spiral (Ria) Yöntemi Ile Korunma, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum) Kadin Sagligi Merkezi Muayenesi
Lohusalik (Logusalik), Üstüne Görme, Üste Görme, Dogum Sonrasi Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdas)
Sünnet, Yenidogan Sünneti, Dogum Sonrasi Sünnet Ve bebek bakimi
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayicilari, Hamilelik Hesaplayicilari Hesaplayicisi Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasil Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozuklugu Kisirlik Tetkikleri,Kisirlik Tedavisi (Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyati, Tedavisi
Çocuk Istegi ,Sik Sorulan Sorular
Erkekte Kisirlik, Erkek Kisirligi
Tüp Bebek, IVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Asilama Yöntemleri, Kisirlik Tedavisi
Asilama,Iui, Kisirlik Tedavisi
Kisirlik, Bebek Istegi Tetkikleri
Kadinlarda Kisirlik Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Saglikli Yasam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadin Hastaliklari Takibi Bitkisel Dogal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasil Ne Sekilde -- Youtube Videolari, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yasam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji
Kadin Sagligi ,Unutkanlik, Alzheimer Bunama Hastaligi ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel Isteksizlik, Sogukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel Isteksizlik
Iktidarsizlik, Impotans, Sertlesme Bozuklugu
Bebek ve Cinsiyeti Kiz mi,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Meragi, Ne Zaman Kaçinci Hafta
Gebe kalma korkusu sehir efsaneleri
Genital Sigiller ,HPV Asisi Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karninda müzik
Suda dogum ,youtube video canli görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canli ani,nasil nerede, kim
Dogumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kani
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetigi Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +