e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Cinsellik
 


 

Doğuştan Cinsel (Seksüel) Gelişme Bozuklukları
Hermafrodit ( Çift Cinsiyet)

Genital organlardaki gelişme bozuklukları genetik hastalıklardan, hormonal bozukluklarda (fetal endokrin bozukluklar) veya genital organların gelişmeleri sırasında ortaya çıkan emriyolojik bozukluklardan kaynaklanmaktadır.
İnsanlarda Normal Cinsel Farklılaşım Nasıl Olmaktadır?
Seksüel, cinsel  gelişme anomalileri daha kolay anlaşılabilmesi için normal seksüel farklılaşmayı kısaca gözden geçirmek gerekmektedir.
Gonadların (Kadında Ve Erkekte Yumurtalıklar) Gelişimi Nasıldır?

Öncelikle farklılaşmamış olan gonadlar embriyonel dönemin 4-5 haftasında çölom epitelinin önünde ilk taslak olarak ortaya çıkar. Bu taslak içinde daha sonra korteks ve medulla belirir. Erkekte medulla gelişirken korteks represe olur. Dişide ise korteks gelişir medulla represe olur. Yolk kesesinden felen primordial ferm hücrelerinin gonodal gücü embriyonel gelişmenin önemli basamaklarından biridir (5-6 hafta). Bu gerçekleşmediği takdirde gonadlar gelişmini tamamlayamazlar, gonadal agenezi gelişir ve overler birer bant halinde ( streak gonad) kalır.
Gonadların erkek veya dişi yönde farklılaşmasını esas olarak belirleyen kişinin genetik özelliğidir. Overlerin gelişimi için sadece XX kromozomu yeterlidir. Zaten gonad bir uyarı gelmediği takdirde dişi yönünde farklılaşmaya programlanmıştır. Erkek bir fetusta gonodal farklılaşma için özel bir uyarı gereklidir. Bu uyarı Y kromozomunda HY antijeni ile TDF dir.
İç genital organların gelişimi
İç genital sistem bilindiği üzere Wolf ve Müller kanallarında oluşur. Erkek yönünde farklılaşma, Y kromozomu varlığında gonadların medullası gelişir ve testis  yönünde farklılaşma olur.Testisten salınan testosteron hormonu wolf kanalının epididin vezika semidis ve vas deferans yönünde farkılaşmasını sağlar.Ayrıca yine testisten salınan MİF ( Mullorian duct inhibiting substance), müler kanalının baskılanmasına  neden olur.
MIF yokluğunda müler kanalı gelişerek Tubalar, Uterus ve Vagenin 2/3 üst kısmı oluşacaktır. Fonksiyonel testis yokluğunda iç genital sistem dişi yönünde gelişecektir.
Dış genital organların gelişimi
Hem erkek hem dişi yönde gelişme potansiyeline sahip dış genital organ taslakları arasında urogenital sinüs, labioskrotal kıvrımlar ve genital tuberkül sayılabilir.
İç genital organların gelişiminde olduğu gibi burada da uyaran gelmediği takdirde dişi yönde gelişme olur. Labiumlar, klitoris ve vaginanın 1/3 alt kısmı oluşur. Erkek yönde farklılaşma için gerekli uyarı testosteronun kendisidir. Ancak dış genital organların farklılaşması için testosteronun periferik dokuda 5
µ redüktaz enzimi yolu ile DHT’a (dehidrotestosteron) dönüşmesi gerekir. Dış genital organların erkek yönde farklılaşmasını sağlayan DHT’dur. Bu hormon etkisi ile genital tüberkül penise, labioskrotal kıvrımlar skrotuma ve urogenital sinüs üretra ve prostata dönüşür. Eğer yeterli testosteron yapımı yok ise veya 5µ redüktaz enzim sisteminde bir defekt varsa, androjenik uyarı olamayacağından dişi yönde gelişme olur. Böylece genital tüberkül klitorise labioskrotal kıvrımlar labium majusa ve urogenital sinüs labium minuslara dönüşür.
Dişi fetus kritik gelişme döneminde eğer olumsuzluklara  maruz kalırsa dış genital organlarda farklı derecelerde maskülinijenasyon (erkekleşme) olabilecektir. (klitoris hipertrofisi, dabiumların skrotuma benzemesi). Bu olguların gonadları dişi özelliklere sahip olduğundan MIF gibi içermezler ve müler kanalı gelişir, iç genital organlar dişi görünümündedir.
Erkek embiroyada 12. haftaya kadar yeterli androjen aktivitesi olmazsa dış genital organlar da da erkek yönünde gelişme yeterli olamaz.

Dişi Psödohermafroditizm (Kadında Yalancı Çift Cinsiyet) Nedir?
46 XX ve dişi yönde farklılaşmış gonadlara sahip olmalarına rağmen normal bir dişi gibi gelişmezler. Etyolojide genetik, teratojenik faktörler ve gen mutasyonları rol oynamaktadır. Adrenal hormonların biyosentezinde rol oynayan 21 kritoksilaz, 11-b hidroksiloz ve 3b dehidrogenoz eksikliklerinde adrenalde kortizol yapımı yetersiz kaldığında hipofizden ACTH salınımı artar. ACTH’nın artması ile kortizol prekürsorleri artar, bunlardan da androjen yapımı gerçekleşir. Sonuç olarak organizmanın kortizol düzeyini yükseltme çabası yüksek miktarda androjen yapımı ile sonuçlanır.
Dişi Hermafroditizim Yapan Nedenler Nelerdir?

1.      Enzim defektleri

2.      Gebelikte alınan dışarıdan eksojen androjenler, erkeklik hormonları

3.      Androjenik, erkekelik hormonu benzer  etkiye sahip gebelikte  propenton kullanımı

Tedavide Ne Yapılır?
Kortizol verilir. Böylece artmış olan ACTH nin inhibisyonu sağlanır ve prekürsolerin birikimi azaltılabilir. Dış genital organlardaki anatomik bozukluklar cerrahi olarak düzeltilmelidir

Erkek Psödohermofroditizm (Erkekte Yalancı Çift Cinsiyet) Nedir?
Genetik (XY) dir testis vardır, ancak dış genital organlar normal erkek tipi gelişmez, daha çok dişi görünümündedir.
Gonodlar testis olup testosteron üretirler.Bu hastalarda hedef dokularda androjen reseptörleri veya testosteronu dehidrotestosterona dönüştüren enzim yokluğundan dolayı androjen etisi olmaz ve kadınlık  belirtileri gelişir. Bu hastalarda pubik kıllanma görülmez. Uterus yoktur ve vajen iyi gelişmemiştir bir çıkmaz şeklindedir. Meme normal kadınlardaki gibi gelişir çünkü testosteron periferik yağ dokusu ve meme dokusunda anomaliye olarak estradiole dönüşür. Gonadlar yani testisler ya abdomende ya da inguinal kanaldadır. Tüm hormonal değerler normal erkek bulgularındadır. Tanıda kesinlik koymak için karyotip yapılmalıdır. Y kromozomu taşıyan bu hastalarda %20 oranında gonadda malgnite (disgerminom) , kansere dönüşüm riski olduğunda gonodlar yani yumurtalıklar  çıkarılmalıdır. Ancak kansere dönüşüm  riski 20 yaşından sonra belirgindir. Yumurtalıklar çıkarıldıktan sonra bu hastalarda hormon  replasman tedavisi yapılmalıdır ve cinsel  fonksiyon içinde cerrahi olarak vagina (neovajen)  yapılmalıdır. Bazı hastalarda kısmi androjen duyarsızlığı vardır. Bunlarda puberta kadın tipinde olur, ancak klitoris büyümesi, hipospadias labuskrotal füzyon gibi değişik görülebilir. Bu gruba giren olgularda dums, gibert-Droyfus ve Reiffnstein gibi sendromlar tanımlanmıştır.

Turner Sendromu  Nedir?
Turner sendromu vakaların bazılarında X kromozomu cismi olmadığından “gonodal disgenezis”, “gonodal agenezis”, “gonodal aplazi” gibi isimler verilmektedir. X kromozomunundan veya kısmi kaybı bu sendroma yol açmaktadır. Turner sendromlu vakaların büyük kısmı intrauterin hayatta, anne karnında iken  kaybedilir. Zigotlar da bu kromozom anomalisinin görülme oranı %0.8 dir ve bunların %3’ünde canlı doğum görülür ki bu durumda toplumdaki insidansının 1/5000 olduğu tahmin edilmektedir
Gonodlar bu sendromda fibröz bu yapı olarak görülmesinden dolayı “streak” gonod olarak adlandırılır ve primer amenore vardır.
Boy kısalığı, el ve ayaklarda geçici konjenital lenf ödem, hipoplazik meme uçları, kalkan göğüs, belirgin kulak, dar maksilla ve damak, küçük mandibula, epikortus, kısa ve yele boyun, kubitis valgus, medial tibial ekzostoz, metatars ve metakorplas kısa olması özelliklerindendir.4.ve 5. parmaklarda kısalık görülebilir. Böbrek anomalikleri ve aorta koartasyonu, işitme bozuklukları, diabetes mellitus, hashimoto tiroiditi ve renk körlüğü normal popülasyona oranla daha sık görülür. Zeka gelişimi gene normaldir, ancak hastalarda algılama ve motor organizasyon problemleri görülebilir.
FSH, LH düzeyleri gene 30 miu/ml nin üzerinde ve estradiol değerleri 20 miu/ml ün altındadır.  Kesin tanı kromozom analziyle konur. Tedavide hormon verilir, ancak bu tedavi epifizlerin füzyonuna yol açacağından tedaviye boy uzaması durduktan sonra başlanması veya estrojen dozunun önce düşük tutulması daha uygun olur.

Klinefelter Sendromu Nedir?
Klinefelter sendromu erkeklerde en sık görülen kromozom bozukluğudur. Canlı erkek doğumlarda 1000 doğumda 1 görülür. En az iki X kromozomu ile birlikte bir veya birden fazla Y kromozomunun görülmesi ile klinik bulgular ortaya çıkar. En sık görülen karyotip XXY dir. X kromozom sayısı arttıkça zeka geriliği ve fenotipik dış görünüşteki  bozukluklardaki artma belirginleşir.
Bu sendromda testisler normalden küçüktür, azospermi ve jinekomasti (kadın tipi meme gelişimi) vardır. Hastalar genellikle uzun boylu ve zayıftır. Kriptorşidizm ve hipospadias görülebilir. Hastalar da mental retardasyon (seka heriliği) , kişilik bozuklukları da görülür. Testosteron düzeyleri nomalden düşük, FSH ve LH yükselmiştir.

Gerçek Hermafroditizm (Gerçek Çift Cinsiyet) Nedir Ve Nasıl Oluşur? Tedavisi Var Mıdır?
Hermofroditizm (çift cinsiyet) kadın ve erkek fenotipik (dış görünüş)  özelliklerinin bir arada bulunmasıdır. Testis ve overe ait dokuların bir arada bulunması halinde gerçek hemofrodizm olarak adlandırılır. Hastaların çoğunda koryotip 46 XX dir.
Hermafrodizmde etyoloji , sebep kesin değildir, ancak hastaların bir kısmında mozaisizim (bir canlıya ait dokuların iki farklı zigotun birleşmesiyle oluşmasıdır) sık görülür. Bu hastalarda X kromozomlarından bir tanesinde bir Y kromozomu parçasının translokasyonunu etyolojide bozuk olduğu zannedilmektedir. Gerçek hermofrodizm tanısı için overde folliküllerin ve iyi differansiye testis dokusunun gösterilmesi gereklidir. Nadiren bir tarafta over diğer tarafta testis vardır.%90 anormal uterus vardır, genellikle meme gelişimi normaldir. Ambigius genitalia vardır ( hem erkeklik hemde kadınlık dış genital organları birlikte bulunması). Gerçek hermofroditizm olanlarda tedavide amaç dış görünüme ve hastanın o anına kadarki yetiştirilişine en uygun özelliklerinin kazandırılmasıdır. Bu amaçla operasyonlardan ve hormon tedavilerinden yararlanılabilir. Gonodlarda ileride neoplazi (kanser) gelişme riski yüksek olduğundan cinsel gelişim tamamlandıktan sonra çıkartılmalıdır.

 

                                             Geri             

 

Erkek Cinsel Anatomisi
Kadın Cinsel Anatomisi
Anne Karnında Cinsel Gelişim
Homoseksüellik , Eşcinsellik Nedir?
Cinsel Bölge Anomalileri Nelerdir?
 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Bosalma Impotans
Merak Edilen Cinsellik Kadin Hastaliklari Youtube Görüntleri Videolari Canli Görüntü Yayin Tv Ani
Kadinda Erkekte Escinsellik, Lezbiyenlik
Kadinda masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma Için cinsellik,yöntemler tedaviler
Ilk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kizlikzari ve Cinsellik
Meme Kanseri, Agrisi Teshis Ve Tedavisi, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum, Kadin Sagligi Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Dogum Resimleri Görüntüleri Ani, Fiyatlari Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapilmali Mi? Olmali Mi?Nasil
Genital Sigiller, Genital Sigil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Asisi Kondilom, HPV, Sigil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akinti Kasinti
Kadin Hastaligi Olarak Vajinal Akinti
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadinda Tüylenme, Tüy Artisi
Endometriozis Belirtileri Tani Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Degerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtas ücretleri, fiyatlari, parasi ve hastanesi
Kisirlik, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
Idrar Kaçirma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyati
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalik Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalikta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyati laparaslopi
Kadin Dogum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kisirlik Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakim
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadin Dogum Uzmani Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasil , ücreti, fiyati ve parasi
G Noktasi ve Orgazm,Vajina Estetigi, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyati Nasil Ne sekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalik
Kordon dolanmasi (fotograflari görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü ani
Yumurtalik kisti tani ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebegim Nasil Rahat Eder?,Nasil Daha Saglikli Olur?
Erkelerde dogum kontrol asisi,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmali Mi,Ne Sekilde Nezaman Nasil Takilir
Genital enfeksiyonlardan korunma yollari , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Sekilde Nasil
Gebede , Hamilede Düsük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yas üstü kadinlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmus gebelik ve bos gebelik nasil olusur?
Rahim agzinda yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hizli gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizligi sekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulanti,kusma ,uyusma, ödem , karincalanma, mide yanmasi ,reflü belirtileri
Dogum kontrol haplari , Gebelikten Hamilelikten Korunma Istememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanisi ,myom tedavisi, nerede nasil ne sekilde Ve ne zaman yapilir
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mi? Normal dogum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canli Ani Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel iliski ve birlesme pozisyonlari, güvenli mi? ne sekilde olmali
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadin Sagligi , Jinekoloji Ve Kadin Hastaliklari
Kizlik zari muayenesi, Kizlik zari hakkinda bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel Iliski Ile Geçen Hastaliklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonlari
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasil, Ne Sekilde Yapilir, Gebelik Hamilelik Dogum takibi
Kürtaj Hapi, Düsük Ilaci, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sik kürtaj, ard arda kurtas
Genetik Danisma,Perinatolojik Inceleme nerede nasil ne sekilde hangi hastane doktor klinikte yapilir
Agrisiz dogum, Epidural Anestezi, Dogum Ani, Sezeryan Ani, Sezaryan Ani, Sezaryen Ani Video
Spiral (Ria) Yöntemi Ile Korunma, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum) Kadin Sagligi Merkezi Muayenesi
Lohusalik (Logusalik), Üstüne Görme, Üste Görme, Dogum Sonrasi Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdas)
Sünnet, Yenidogan Sünneti, Dogum Sonrasi Sünnet Ve bebek bakimi
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayicilari, Hamilelik Hesaplayicilari Hesaplayicisi Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasil Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozuklugu Kisirlik Tetkikleri,Kisirlik Tedavisi (Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyati, Tedavisi
Çocuk Istegi ,Sik Sorulan Sorular
Erkekte Kisirlik, Erkek Kisirligi
Tüp Bebek, IVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Asilama Yöntemleri, Kisirlik Tedavisi
Asilama,Iui, Kisirlik Tedavisi
Kisirlik, Bebek Istegi Tetkikleri
Kadinlarda Kisirlik Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Saglikli Yasam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadin Hastaliklari Takibi Bitkisel Dogal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasil Ne Sekilde -- Youtube Videolari, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yasam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji
Kadin Sagligi ,Unutkanlik, Alzheimer Bunama Hastaligi ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel Isteksizlik, Sogukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel Isteksizlik
Iktidarsizlik, Impotans, Sertlesme Bozuklugu
Bebek ve Cinsiyeti Kiz mi,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Meragi, Ne Zaman Kaçinci Hafta
Gebe kalma korkusu sehir efsaneleri
Genital Sigiller ,HPV Asisi Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karninda müzik
Suda dogum ,youtube video canli görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canli ani,nasil nerede, kim
Dogumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kani
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetigi Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   ! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +