e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Rahim Sorunları
 


 

İdrar Kaçırma
İdrar Tutamama
(Üriner İnkontinans)

 

Üriner inkontinans idrarın kontrolsüz olarak kaçırılması olup kadınlarda belirgin sosyal ve hijyenik problemlere yol açmaktadır.İdrar kaçıran kadınların toplumumuzdaki gerçek oranını  hesaplamak çok güçtür.Çünkü birçok kadın bu problemi  doğumun yada ilerleyen yaşın normal bir sonucu  olarak görüp   tedavi için jinekolok doktora  başvurmamaktadır veya söylemekte utanmaktadır. Yaklaşık olarak tüm menapoz sonrası  kadınların 1/3’ ünün bu problemden şikayetçi olduğu sanılmaktadır.

İdrar kaçırmanın sebepleri ve risk faktörleri nedir?

 • İlerleyen yaş: Menapoz oluşunca ve yaşın ilerlemesiyle ve östrojen hormonunun azalmasıyla leğen kemiği içindeki mesane ve rahmi yerinde tutan destek dokular zayıflamakta ve idrar kaçırma artmaktadır.
 • Doğum: Fazla sayıda doğum,iri bebek, doğumda vakum kullanılması gibi sebepler idrar kaçıran kadınlarda sıklıkla mevcuttur.
 • Fazla kilolu olmak,Obezite:Aşırı kilolularda karın içi basınç artmakta ve idrar kaçırma daha sık olmaktadır.
 • Kalıtımsal sebepler:Bazı kadınların destek dokuları ve bağları doğumlarından itibaren zayıftır ve idrar kaçırmaya yatkındırlar.
 • Kabızlık:Ikınma destek dokuları zayıflatmaktadır.
 • Sigara:Sigara içenlerde idrar kaçırma daha sık görülmektedir.
 • Kronik hastalıklar:Astım ,bronşit,diyabet,kas hastalıkları ve omurganın kaza sonucu travması risk faktörüdür.
 • Geçirilmiş rahim ameliyatı
 • Tekrarlayan idrar torbası enfeksiyonları
 • Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Fistüller
 • Gebelikte idrar kaçırma öyküsü

İdrar kaçırma nasıl oluşur?

İdrar kaçırmanın oluşumuna yönelik 5 şekli vardır:

     Stres idrar kaçırma: Stres inkontinens karın içi  basıncı arttıran  aktiviteler  esnasında (gülerken,hapşırırken,egzersiz yaparken,yürürken,öksürürken) istemsiz idrar kaybıdır. Kadınlardaki idrar kaçırmanın en sık görülen nedenidir ve idrar kaçıran kadınların  %50-70’ inde görülmektedir. Stres tipi idrar kaçırmanın en sık nedeni pelvik taban kaslarının zayıflığıdır. Pelvik taban kasları alt idrar yolu organlarını desteklemektedir. Güçlü bir pelvik taban üretrayı idrar yapma zamanı gelinceye kadar kapalı tutar. Pelvik taban zafiyeti olduğunda karın iç basıncını artıracak durumlar (hapşırma ,öksürme gibi) üretranın açılmasına ve idrar kaçırmasına neden olur. Çok sayıda  doğum, iri bebek doğurma,vakum ile doğurma ,fazla kilolar, ailesel yatkınlık ve menopoz risk faktörleri olarak sayılabilir. Stres tipi idrar kaçırmanın bir diğer nedeni mesane boşalmasını kontrol eden kasların yetersizliğidir. Bu kaslar mesane dolarken üretrayı kapalı tutar, idrar zamanı gelince gevşeyerek idrar yapmaya izin verir. Sfinkter denen bu kasların yetmezliği varlığında kaslar görevlerini yapamadıkları için çeşitli hareketler sırasında (öksürme, hapşırma gibi) idrar kaçırılır.

     Sıkışma tipi (Urge inkontinans) idrar kaçırma: Detrussor instabilitesi olarak da isimlendirilen bu idrar kaçırma tipi, genellikle mesane dolumu  ya da diğer uyarılmalarla   kendiliğinden  mesane kasılmaları  olup hastaların %30’ unda görülmektedir.Tuvalete gitme ihtiyacı hissedildiği anda tuvalete yetişemeden idrar kaçırma olayına bu tipte sık rastlanmaktadır. Stres  idrar kaçırmadan farklı olarak pelvik tabandaki zayıflıktan değil, mesane kaslarının aşırı aktif  ve duyarlı olmasından kaynaklanmaktadır. Hastaların büyük çoğunluğunda neden bilinmemektedir. Bir kısmında daha önce geçirilmiş sık mesane enfeksiyonları ,omurga travması,ileri derece  bel fıtığı , diyabet, parkinson,demans ve kas hastalıkları gibi  kronik hastalıklar görülmektedir.

     Miks  tip (karma) idrar kaçırma:Stres tip ve sıkışma tipi idrar kaçırmanın her ikisinin de birlikte görüldüğü idrar kaçırmalarıdır. Bu tip idrar kaçırmanın her iki formu hastaların %20’ sinde birlikte görülmektedir.

     Taşma tip idrar kaçırma: Overflow inkontinans olarak da isimlendirilen bu tip idrar kaçırma   mesanenin aşırı gerilmesine bağlı olmaktadır ve idrar kaçıran kadınların  %5-10’ unda görülür. Mesanede kapasitenin üzerinde idrar biriktiğinde , idrar yapma zorunluluğu hissetmeden küçük miktarda idrar kaçırma görülmektedir. Kadın hiç bir zaman idrar torbasını  tamamen boşaltamadığı hissine kapılmaktadır. Diyabet, geniş pelvik ameliyatlar, omurilik yaralanmaları ve multiple skleroz gibi bazı kas hastalıklarında sıklıkla görülmektedir.

     Sfinkter yetersizliği : Çok nadir görülür.Bazı doktorlar tarafından stres tip idrar kaçırmanın bir şekli olarak da değerlendirilir. Tedavisi zordur ve daha çok başarısız idrar torbası düzeltme ameliyatlarından sonra görülür.İdrar torbasının üretraya (idrar yolu) açılan kısmındaki bozukluktur.

İdrar Tutamama tanı  nasıl konur?

 • Anamnez: İdrar kaçırmanın hangi tipte olduğunun tanısının doğru konması çok önemlidir, çünkü her tipin tedavisi değişik olmakta olup yanlış bir tanı ile gereksiz bir tedavi uygulanabilmekte olup bazen gereksiz ,hiç bir faydası olmayan ameliyatlar da yapılabilmektedir.Tanıya yardımcı olan en önemli faktör iyi bir sorgulama ve anamnezdir. Genellikle iyi bir sorgulama ile kabaca hangi tip idrar kaçırma olabileceği hakkında iyi bir fikir edinilebilmektedir.İdrar kaçırmanın nasıl olduğu (gülme , öksürme, idrara yetişememe ,gece idrara çıkma ,cinsel aktivite ile ilgisi vb.)  öğrenilip not edilmelidir.Diğer öğrenilmesi gereken kronik bir hastalığın olup olmadığı ve kullanılan sistemik hastalıklar ile ilgili ilaçlardır.       
 • Muayene: Detaylı bir pelvik muayene jinekolok tarafından yapılır ve  idrar kaçırmanın gözlenmesi ve gerekir ise   Q tip test yapılmalıdır. Pelvik muayanede ayrıca rahim sarkması (desensus),  idrar torbası sarkması  (sistosel)  , bağırsakların sarkması ( rektosel, enterosel)  gözlenmeli ve ne derecede oldukları hakkında fikir edinilmelidir. Eğer kadın  sırtüstü pozisyonda iken idrar kaçırma gözlenememiş ise , hasta ayakta durma pozisyonunda  muayene edilmelidir.Hastaya bu pozisyonlarda öksürmesi ya da ıkınması söylenerek idrar kaçağı görülmeye çalışılır.Altta yatan nörolojik problemden şüphelenilir ise bir nöroloji doktoru tarafından hasta mutlaka muayene edilmelidir.

 • 24 saatlik idrar günlüğü: İdrar kaçıran kadın, özel bir forma 24 saat süresince idrar miktarını, şeklini, nasıl kaçırdığını ve bunun zamanını kaydetmelidir.Hastaya yaptığı idrar miktarını kolaylıkla  ölçebilmesi için tuvalete koyabileceği özel bir ölçüm kabı sağlanmalıdır. Bu günlük doktora tedavi ve tanı için çok yardımcı olmaktadır.
 • İdrar kültürü ve postvoid rezidü (idrar yapımı sonrası kalan miktar): Herhangi bir  test uygulanmadan önce iki ayrı idrar kültürü  alınması ve idrar yaptıktan sonra idrar torbasına sonda takılarak, mesanede kalan idrar miktarı ölçülmesi gerekmektedir. Bu kalan idrar miktarı sonda dışında ,ultrasonografi ile de kolaylıkla yapılmaktadır.
 • Ürodinamik tetkikler: Bir cihaz ile idrar torbası içine özel bir sonda konularak sistometri  ve üretral basınç profili olarak isimlendirilen ,idrar torbası ve idrar yolundaki uyarılmaya bağlı değişiklikler bir kağıt üzerine yazdırılırak idrar kaçırmanın hangi tip olduğu hakkında en doğru tanıya ulaşılmaktadır.
 • Transvajinal ultrasonografi: Mesane boynu mobilitesi olarak isimlendirilen, idrar torbası ve idrar yolu arasındaki stress ile oluşan değişiklik ölçülebilmektedir.

İdrar kaçırmanın tedavisi nasıl olmaktadır? İdrar kaçırma tedavi seçenekleri nelerdir?

·         Konservatif tedavi: En çok kullanılan yöntemler Kegel egzersizleri, Biofeedback, FES ve Manyetik tedavidir.

Kegel egzersizler stres tip idrar kaçırması  olan  hastalarda levator ani kası  ve pelvik taban  diafragmasını güçlendirdiği için  sıklıkla yardım eder. Pelvik taban kasının  güçlendirilmesi  için Kegel eksersizleri , idrar akımın ortasında  idrar yapmaya   son verilerek  uygulanır.Ardından  bu eksersizler  idrar yapma dışı  zamanda ve stres altında da uygulanmaktadır.

Biofeedback  terapi sıkışma tipi ve /veya stress tipi idrar kaçırma şikayeti olan kadınlarda elektromyogram elektrodları ile pelvik taban kaslarının  fizyolojik fonksiyonlarının ölçümünü içerir.Sinyaller pelvik taban kasları güçlendiğinde  yada karın içi –kalça kasları gevşediğinde hastayla  ilgili bilgiler anında , eş zamanlı olarak   ve yükseltilerek kaydedilir. Mesane eğitimi esnasında hasta  idrar günlüğüne alınır ve idrar yapma aralıkları tedrici olarak arttırılarak  idrar torbası  kapasitesi yükseltilir.Biofeedback eğitimi esnasında  genel rahatlama   ve pelvik kas eksersizleri  de öğreltilmelidir.

Manyetik innervasyon adı verilen manyetik dalgalarla tedavide pelvis taban kasları ve sinirleri aralıklı olarak manyetik dalgalarla uyarılır. Hasta tedavi süresince pelvis kaslarının kasılıp gevşediğini hisseder. Bu uyarı üretral ve anal sfinkter fonksiyonlarını artırır, mesane kasılmasını azaltır ve pelvik taban kaslarını güçlendirmektedir.

·         İlaç tedavisi: En sıklıkla östrojenler ve antikolinerjik olarak isimlendirlen ilaçlar kullanılmaktadır. Stres tipi ve sıkışma tipi idrar kaçırması bulunan hastalar cerrahi öncesinde mutlaka ilaçlar  ile tedavileri denenmelidir. Bazen idrar kaçırma problemi  cerrahi uygulama  ile azalabilir ; bununla birlikte cerrahi ayrıca sıkışma tipi idrar kaçırmasını daha da  ağırlaştırabilir.

Östrojen terapisi stres yada sıkışma tipi   nedeniyle  oluşan idrar kaçırma şikayeti  bulunan  menopoz sonrası  kadınlarda faydalıdır.Vajinal östrojen terapisi  kan akımını  arttırır,vaginal mukozanın doku matürasyon indeksini yükseltir ve maksimum uretra kapanma basıncını  arttırır. Östrojen 6 hafta  gece yatarken  1-2 gram intravaginal olarak uygulanır, devam  dozu da haftada 2-3 kezdir.

Antikolinerjik ilaçlar ya da trisiklik antidepresanlar  kullanılarak özellikle sıkışma ve taşma tip idrar kaçırma  tedavi edilebilinir.Antikolinerjik ve trisiklik antidepresanlar idrar torbasının genişleme ve kapasitesini arttırıp idrar torbasının istemsiz kasılmasını baskılarlar.Trisikliklerin ayrıca  üretral kapanma basıncını da arttırma etkisi vardır.Sıkışma tipi idrar kaçırması olan  hastalarda  östrojen tedavisi de faydalı olmaktadır.

·         Cerrahi tedavi: Sadece stress tipi ve sfikter yetmezliği olan idrar kaçırmalarında yapılmalıdır. Tüm bu prosedürlerde bir jinekolok tarafından yapılan  cerrahi onarımın ana prensibi mesanenin idrar yoluna (üretra) bağlandığı bölgeyi karın içindeki olması gereken yere yükseltmektir.

Karından yapılan ameliyetlar:Burch yada Marchall Marchetti Kranz      operasyonu uygulanır.Bu ameliyatlar açık veya laparaskopi ile de yapılabilmektedir.

Vaginal  ameliyatlar:  TVT , İVS ,İğne suspansiyon tekniği(Pereyra ya da Stamey prosedürü)

Sling prosedürü ya da suburetral yama

Artifisyel uretral sfinkter

         Anterior kolporafinin , Kelly plikasyonu (İdrar torbasının vajinadan yapılan bir opersyon ile yukarı kaldırılması ve idrar yoluna destek ipi konması) başarı oranı çok düşük olduğu için idrar kaçırma tedavisinde artık kullanılmamaktadır.

İdrar kaçırma ameliyatları ne kadar başarılıdır? İdrar kaçırma tedavi seçeneği olarak ne zaman seçilmelidirler?

Günümüzde geliştirilen hatta lokal anestezi ile de uygulanabilen bazı ameliyatların başarı şansı %80-90’ları bulmaktadır. Eskiden kullanılan ve artık terk edilmiş olan mesaneyi vajinal yoldan yukarı kaldırma operasyonunu başarısı ise ancak %40’tır.Başarının en önemli faktörü doğru jinekolok seçimidir.Bu tür ameliyatları doğru adreste ve doğru kişilerde olmaktır.

Erkeklerde idrar kaçırma nedir? İdrar kaçırma erkek te nasıl tedavi edilir?

 Erkeklerde idrar kaçırma ise daha nadir gözlenen bu duruma sebep sıklıkla geçirilen prostat veya mesane - idrar torbası torbası çıkış ameliyatları olup, travma, yaşlanma vs. durumlarda görülmektedir.İdrar kaçırma erkek lerde ayrıca işemeyi engelleyen durumlarda idrar torbasının aşırı dolu ve gergin olması sonucunda  gelişir ve bu bir çeşit istemsiz idrar kaçırmadır ve prostat büyümesi en sık rastlanılan sebep olup erkeklerde idrar kaçırma tedavisi için başvuran hastaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. İdrar kaçırma erkek hastalarda üroloji uzmanları tarafından başarı ile tedavi edilebilmektedir.

 

                                           Geri 

 

Rahim sarkması
Gebelikte idrar kaçırma
Kegel Egzersizleri Nedir?
Pilates Tekniği,Nerede Ve Nasıl
Jinekolok Dr.Hakan Topalismailoğlu

 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Bosalma Impotans
Merak Edilen Cinsellik Kadin Hastaliklari Youtube Görüntleri Videolari Canli Görüntü Yayin Tv Ani
Kadinda Erkekte Escinsellik, Lezbiyenlik
Kadinda masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma Için cinsellik,yöntemler tedaviler
Ilk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kizlikzari ve Cinsellik
Meme Kanseri, Agrisi Teshis Ve Tedavisi, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum, Kadin Sagligi Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Dogum Resimleri Görüntüleri Ani, Fiyatlari Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapilmali Mi? Olmali Mi?Nasil
Genital Sigiller, Genital Sigil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Asisi Kondilom, HPV, Sigil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akinti Kasinti
Kadin Hastaligi Olarak Vajinal Akinti
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadinda Tüylenme, Tüy Artisi
Endometriozis Belirtileri Tani Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Degerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtas ücretleri, fiyatlari, parasi ve hastanesi
Kisirlik, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
Idrar Kaçirma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyati
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalik Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalikta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyati laparaslopi
Kadin Dogum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kisirlik Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakim
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadin Dogum Uzmani Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasil , ücreti, fiyati ve parasi
G Noktasi ve Orgazm,Vajina Estetigi, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyati Nasil Ne sekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalik
Kordon dolanmasi (fotograflari görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü ani
Yumurtalik kisti tani ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebegim Nasil Rahat Eder?,Nasil Daha Saglikli Olur?
Erkelerde dogum kontrol asisi,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmali Mi,Ne Sekilde Nezaman Nasil Takilir
Genital enfeksiyonlardan korunma yollari , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Sekilde Nasil
Gebede , Hamilede Düsük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yas üstü kadinlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmus gebelik ve bos gebelik nasil olusur?
Rahim agzinda yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hizli gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizligi sekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulanti,kusma ,uyusma, ödem , karincalanma, mide yanmasi ,reflü belirtileri
Dogum kontrol haplari , Gebelikten Hamilelikten Korunma Istememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanisi ,myom tedavisi, nerede nasil ne sekilde Ve ne zaman yapilir
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mi? Normal dogum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canli Ani Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel iliski ve birlesme pozisyonlari, güvenli mi? ne sekilde olmali
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadin Sagligi , Jinekoloji Ve Kadin Hastaliklari
Kizlik zari muayenesi, Kizlik zari hakkinda bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel Iliski Ile Geçen Hastaliklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonlari
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasil, Ne Sekilde Yapilir, Gebelik Hamilelik Dogum takibi
Kürtaj Hapi, Düsük Ilaci, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sik kürtaj, ard arda kurtas
Genetik Danisma,Perinatolojik Inceleme nerede nasil ne sekilde hangi hastane doktor klinikte yapilir
Agrisiz dogum, Epidural Anestezi, Dogum Ani, Sezeryan Ani, Sezaryan Ani, Sezaryen Ani Video
Spiral (Ria) Yöntemi Ile Korunma, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum) Kadin Sagligi Merkezi Muayenesi
Lohusalik (Logusalik), Üstüne Görme, Üste Görme, Dogum Sonrasi Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdas)
Sünnet, Yenidogan Sünneti, Dogum Sonrasi Sünnet Ve bebek bakimi
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayicilari, Hamilelik Hesaplayicilari Hesaplayicisi Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasil Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozuklugu Kisirlik Tetkikleri,Kisirlik Tedavisi (Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyati, Tedavisi
Çocuk Istegi ,Sik Sorulan Sorular
Erkekte Kisirlik, Erkek Kisirligi
Tüp Bebek, IVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Asilama Yöntemleri, Kisirlik Tedavisi
Asilama,Iui, Kisirlik Tedavisi
Kisirlik, Bebek Istegi Tetkikleri
Kadinlarda Kisirlik Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Saglikli Yasam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadin Hastaliklari Takibi Bitkisel Dogal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasil Ne Sekilde -- Youtube Videolari, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yasam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji
Kadin Sagligi ,Unutkanlik, Alzheimer Bunama Hastaligi ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel Isteksizlik, Sogukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel Isteksizlik
Iktidarsizlik, Impotans, Sertlesme Bozuklugu
Bebek ve Cinsiyeti Kiz mi,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Meragi, Ne Zaman Kaçinci Hafta
Gebe kalma korkusu sehir efsaneleri
Genital Sigiller ,HPV Asisi Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karninda müzik
Suda dogum ,youtube video canli görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canli ani,nasil nerede, kim
Dogumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kani
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetigi Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +