e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Hormon Bozuklukları
   

 

Polikistik Over Tanısı Nasıl Konulur?
 

Multifoliküler yumurtalıklar ve polikistik over bazen  bir şikâyete yol açmadığından çok kez kadının jinekolojik muayenesinde uygulanan sonografi kontrolü esnasında görülürler. Bazen de kanamalara yol açtıklarından, yapılan jinekolojik muayene sonucu ortaya çıkarılırlar. Jinekolog için ilk planda hastanın anamnezi ve öz geçmişi önemlidir. Anamnez alınırken ön planda siklüsün durumu, alınan ilaçlar hakkında bilgiler toplanır. Bunu jinekolojik muayene takip eder. Burada vucüt yağlarının dağılımını incelemek gerekir. Kadınsal yağ dağıtımında, kalça çevresi karın çevresinden daha geniştir. Android yağ dağılımında ise bunun tam tersine rastlanır. Bu arada kıllanmanın durumuna da bakılmalıdır. Vucütte yağ dağılımındaki ve kıllanmada olan değişiklikleri, bazen hastanın kendisi farkeder ve bir kadın hastalıkları uzmanına başvurur. Vajina yoluyla yapılacak olan sonografik bir muayenede yumurtalıklardaki değişikliklerin klasifikasyonu ön plana alınmalıdır. Sonografi muayenenin en önemli yöntemi olup, bunun yanında vajina yoluyla sitolojik bir muayene de yapılabilir. Durumun yeterince açıklık kazanamadığı durumlarda hormon analizleri de yapılmalıdır. Glükoz ve İnsülin metabolizmalarının incelenmesi, polikistik ovarium polikistik ovarium sendromlarının ve hipertekozis durumlarının ortaya çıkarılmasında ön planda olup, hormon analizlerinden de önemlidir

Polikistik over sendromu (PCO) tanısı klinik bulgular, laboratuvar tetkikleri ve ultrason incelemesinin bir arada değerlendirilmesi ile konur. En değerli tanı yöntemlerinden birisi  ultrasonografi incelemesidir. Normalle jinekolojik ulltrasonografide Overler;periferinde küçük foliküler kistler içeren oval,solid,bir kitle olarak gözükür.Overlerin boyutları yaşa ve menstruel siklusun evrelerine göre değişir.Çocukluk döneminde overler küçüktür (1x1x1cm) ve volumu 1ml veya altındadır.Puberteye (ergenlik) kadar over ebadları artar ve normal over boyutu 2x2x3cm olup vulümü 10-12 ml dir.Menapozdan sonra over volumu azalarak 2.5 ml veya altına iner. Polikistik overli hastalarda ise ultrasonografide yumurtalık kenarlarında çok sayıda küçük kist saptanır (isviçre peyniri manzarası veya tespih görüntüsü). Bu kistler sadece birkaç milimetre çapındadır ve tek başlarına sorun yaratmazlar. Kistlerin kaynağı gelişen ancak yumurtlama ile atılmayan folliküllerdir. Zaman içerisinde bunların sayıları artış gösterebilir.

PCO tanısında kan hormon değerleri de önemlidir. Kanda androjen (erkeklik hormonu) düzeylerinin, LH ve FSH oranlarının önemi vardır. LH/FSH oranının 3'ün üzerinde olması polikistik over lehine bir bulgudur. Yine adetin 21. günü bakılacak kan progesteron değerleri yumurtlama olup olmadığı hakkında bilgi verir.

Son yıllarda yapılan çalışmalar PCO  ile insülin hormonu arasında ilişki olduğunu göstermiştir.İnsülin pankreastan salınan bir hormondur ve hücrelerin glukozu kullanmalarını sağlar. Polikistik overde  hücrelerde insüline karşı bir direnç yani rezistans vardır. Bu nedenle pankreas durumla başa çıkabilmek için daha fazla insülin salgılar. Bu yüksek dozda insülin yumurtalıkları etkileyerek yumurtlamayı engeller ve sonuçta androjenlerde (testosteron) artış olur. İnsülün direnci PCO'lu zayıf kadınların %30' unda saptanırken şişman kadınlarda bu oran % 75'e kadar ulaşmaktadır.

Polikistik Over Hastalığında Androjen  (Erkeklik) Hormonları Niye Artar?

Testosteron ve androstendionun çok fazla miktarlarda üretildiği durumlarda, granulosa hücrelerinde tam olarak östrojenlere dönüştürülemezler. Testosteron ve androstendiondan arta kalanı kana verilir.LH’nın üretimi ve etkisinin fazlalığı veya yetersiz FSH etkisinden oluşan bir aromatase aktivitesinin inhibisyonu böyle bir bozukluğun sorumlusu olabilir. Aromatasenin aktivitesi inhibe olunca androstendion ve testosteron, ovarium ve vucütün periferinde yeterince östrojenlere dönüştürülemez. Bu durumda androjen konsantrasyonu artar ve FSH salgısını inhibe eder. Aynı zamanda bu yolla granulosa hücrelerinde androstendion ve testosterondan, östrol ile östradiolun gelişmesi için gerekli olan FSH etkili aromatase aktivitesi de inhibe olur. Androstendion ve 17α hydroxyprogesteron yapısı daha da artar. Kısacası bir circulus vitiosus oluşur.
Pararenal bezlerin korteksinde artan androjen üretimi de FSH salgısının inhibisyonuna ve LH üretiminin artmasına yol açıp, ovarium fonksiyonlarını etkiler. Bu yolla östrojen yapımı azalıp, erken veya geç ovariumda bir andojen (erkeklik hormonu) hipersekresiyonu ortaya çıkar.

Polikistik over saptanan   kadınlarda hangi laboratuar tetkikleri yapılır?

Kadında kısırlığın, adet düzensizliklerinin ve yumurtlama bozuklukluklarının önemli nedenlerinden birisi hormonal bozuklukluklardır ve bunların en sık sebeplerinden biri de polikistik over sendromudur. Hormonlar arasındaki en küçük bir  uyum bozukluğu tüm hormonal dengeyi ciddi derecede bozulabilmektedir. Bu bozukluk yumurtlamayı ve gebe kalmayı önler.Bu yüzden adetin 3.günü yapılan hormon ölçümleri bu uyumu gösterme açısından  önemlidir. Yumurta hücrelerini büyüten ve yumurtalıklardan östrojen hormonunun salgılanmasına neden olan hipofiz kaynaklı FSH ve LH hormonlarının seviyesi hekime bir çok seyi anlatabilir.Östrogen özellikle siklusun 2.yarısında progesteron hormonu ile birlikte embriyonun yerleşmesi için rahim içindeki mukozayı hazırlar.Doktor,eğer hastada diğer bazı klinik bulgular varsa (göğüsten süt gelmesi, kıllanma,ses kalınlaşması, adet düzensizliği, adet görememe vb) prolaktin , tiroid hormonları , testosteron , DHEA-SO4, 17-OH progesteron , kortizol gibi baska hormon seviyelerine de bakabilir.

FSH,LH:
Polikistik overde  yumurtlama bozukluğu en temel sorunlardan biridir  ve bazı testlerle yumurtlama olup olmadığının belirlenmesi mümkündür.

Bu iki hormon hipofiz bezinden salgılanan ve adet siklusunu yöneten hormonlardır. PCO durumunda vücutta genellikle bir LH hakimiyeti vardır ve  hastaların %70'nde LH/FSH oranı artmıştır. Bazı durumlarda bu iki hormonun ölçümü PCO tanısı açısından değerli bilgiler verebilir.

Total Testosteron Seviyesi (T),DHEA-SO4,17 alfa OH progesteron :
Total testosteron  ve DHEA-SO4 düzeyi  tüylenme sorunu belirgin olan bir kadında sorunun yumurtalık (T) veya adrenal bezi (DHEA-SO4) kaynaklı bir tümör sonucu olup olmadığının değerlendirilmesi açısından önem taşır. Aslında oldukça ender görülmelerine karşın bu tür durumların olmadığının belirlenmesi PCO tanısının ilk basamağında çoğu doktor tarafından tercih edilir.DHEA-SO4 seviyelerinde hafif yükselmelere polikistik overli hastaların  %50'nde rastlanır ve bu durum tedaviyle kısa zamanda normale döner.

17-alfa-OH-P ise böbreküstü bezi kaynaklı bir maddedir ve böbreküstü bezi kaynaklı  21 hidroksilaz eksikliği durumlarında seviyesi yüksek bulunur. Yine PCO değerlendirmesinin ilk basamaklarında bu hastalığın olmadığının belirlenmesi önemlidir.

TSH,Prolaktin,SHBG :
TSH hormonu  tiroid bezini yöneten ve beyinde hipofiz bezinden salgılanan hormondur. Bu hormonun verdiği emirle tiroid bezinden T3 ve T4 olarak tanımlanan ana hormonlar salgılanır. Hemen tüm vücut işlevleri üzerine etki eden bu hormonlar özellikle gereğinden az salgılandıklarında PKO benzeri belirtiler yapabilirler. TSH ölçümünün amacı belirtilerin bir tiroid sorununa bağlı olmadığının anlaşılması açısından önemlidir

Prolaktin hormonu hipofiz bezinden salgılanan ve gebelik ve emzirme döneminde salgısı artan ve süt yapımından sorumlu hormondur. Gereksiz yere yükseldiğinde adet düzensizliği ve PKO’nun diğer belirtilerinin oluşmasına neden olabilir.PKO’da östrojen hormonunun kronik olarak yüksek seyretmesine bağlı olarak yaklaşık %40 kadında prolaktin hormonu yüksekliğine rastlanır. Hafif olan bu yükselme tedaviyle normale döner.

SHBG (sex hormone binding globulin) kanda testosteron ve diğer erkeklik hormonlarını taşıyan protein yapılı maddedir. Çok çeşitli durumlar SHBG azalmasına neden olarak kanda serbest kalan testosteron miktarını artırır ve böylece kıl hücrelerine giderek tüylenme sorununun barizleşmesine neden olabilir. Özellikle ağır olgularda genellikle SHBG seviyesi düşük bulunur.

Serbest Testosteron (sT):
Bu hormon direkt olarak kıl hücrelerinin içine girebilen aktif hormon şeklidir ve özellikle tedavi öncesinde yapılan ölçümde elde edilen değerin tedavi esnasında elde edilen değerle karşılaştırılması tedavinin etkinliğini değerlendirmede yardımcı olabilmektedir.

Diğer Hormon Ölçümleri :
Progesteron hormonu, östrojen hormonu, androstenedion hormonu ve oldukça pahalı olan östron hormonu ölçümlerine zaman zaman başvurulabilir.

İnsülin Direncini Değerlendiren Testler :

Vücudun şeker yakmasında ortaya çıkan bozukluğun neden olduğu bir hastalıktır. Tıp dilinde diabet denir. Pankreas, kandaki şeker miktarını kontrol eden ve adına insülin denilen bir madde salgılar. Pankreas bu görevini yerine getirmezse, kandaki fazla şeker, karaciğere depo edilir. Aç karnına alınan 100 gram kanda 80 miligram şeker vardır. Bu miktar yemekten 1-2 saat sonra 140 miligrama kadar yükselir. Kandaki şeker miktarı hastalığın durumuna göre aşağıdaki gibi tespit edilir. Şeker durumu Açken Yemekten 1-2 saat sonra Normal kimselerde 80 mg. 140 mg. Orta derecede 130 mg. 190 mg. Ağır derecede 160 mg. 215 mg.

Polikistik over insülin direnci yani şeker hastalığı veya bu hastalığa eğilimi beraberinde getirir ve PCO nedeniyle değerlendirilen kadınlarda böyle bir durumun var olup olmadığının ilk başlarda belirlenmesi genellikle doktorlar tarafından tercih edilir. Bu amaçla AKŞ (Açlık Kan Şekeri)  veya kan insülin seviyesi  ölçülebilir.
Bu iki test insülin direncini belirlemede önemlidir ve genellikle sabah, 8-12 saatlik bir açlık süresini takiben yapılır. Testte aşikar şeker hastalığına işaret eden bulgular çıkabileceği gibi insülin seviyesinin aşırı yükselmesi veya AKŞ/insülin oranının bozulması bir insülin direncine işaret edebilir. İnsülin direnci ileride şeker hastalığı gelişmesi açısından yüksek risk altında olunduğunu gösteren önemli bir bulgudur.
 

Polikistik Over Sendromundaki Hormon İncelemeleri Nasıl Yapılmalıdır?

Polikistik over  sendromlu hastaların %90’ında hipofizden aşırı olarak üretilen LH’ın varlığı gösterilebilir. Testosteron seviyesi de artmıştır. Bu yüzden sonografide polikistik yumurtalık değişiklikleri görülünce, bir LH analizi yapmak gerekir.
Sabahları yataktan kalkar kalkmaz bazal ateşin ölçülmesi sayesinde, ovülasyon olmayan (anovülatuar) siklüsler kolayca ortaya çıkarılabilir. Siklüsün 15./16. günlerinde seviyesi artan sarı cisim (corpus luteum) hormonu sebebiyle ortaya çıkan ateş yükselmesine, ovülasyon olmadığı durumlarda rastlanmaz. Basamak tipi bir ateş eğrisi sık olarak görülür. Burada sabah vucüt sıcaklığı 24 saat içinde artmayıp, birkaç gün içinde kademe şeklinde ilkin 36,3˚ veya 36,4˚ den 36,7˚ den 36,8˚e kadar yükselebilir. Bu tip “kademe şeklinde” yükselen ateş eğrisi sarı cisim hormonu üretiminde olan bir bozukluğun belirtisidir.
Yükselen testosteron seviyelerinin gösterilebilmesi çeşitli faktörlere bağlıdır; bilhassa metabolizma hızı önemlidir. Bu yüzden SHBG seviyesi herzaman birlikte ölçülmelidir. Total testosteron ve SHBG’nin kombine analizleri, serbest testosteronun seviyesinin belirlenmesinden daha güvencelidir. Serbest testosteron analizi çok zor olup, ancak pahalı ekilibriyum diyalizi sayesinde gerçekleştirilebilir.
Cinsel hormonların üretiminin ön safhalarında yer alan 17ß-hydoxyprogesteron seviyesi hemen her vakada yükselmiştir. GnRH-agonistleri verilmesinden sonra, hipofiz daha fazla LH salgıladığından, seviyesi daha da artar. Hipofizde üretilen başka bir hormon olan FSH (folikül stimüle eden hormon) seviyesi çok kez azalırken, östrojen seviyeleri farklı değerler gösterirler. Kısırlık kontrolünde bu hormonların analizleri önemlidir. Sebep ne olursa olsun hiperandrojenemi, erken veya geç, hiperinsülinemiye yol açar. Artan androjen üretimi tek başına orta derecede bir hiperinsülinemi ve insüline karşı direnç yaratabilirse de, PCO sendromunda sıkça rastlanan ağır metabolizma bozukluklarını tek başına izah edemez. Böyle durumlarda daha çok insülin etki tarzında olan bir bozukluğun varlığı düşünülür.
PCO’nun gelişme ve devamı için bir başka riziko faktörü de şişmanlıktır. Bu faktör tek başına PCO’nun ortaya çıkmasına yol açabilir. PCO sendromunun gelişmesinde ise bir rol oynamaz. PCO hastalarında sadece kilo verme, birçok hormon ve metabolizma parametrelerinin düzelmesine yol açar.

Polikistik Over Tanısı Teşhisi, PCO Tanı Polikistik Over Nasıl Anlaşılır, Polikisitk Over Tetkikleri Testleri

 

 

                                              Geri 
 


Adet siklusu nedir

Hamilelik Belirtileri 

 

 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Bosalma Impotans
Merak Edilen Cinsellik Kadin Hastaliklari Youtube Görüntleri Videolari Canli Görüntü Yayin Tv Ani
Kadinda Erkekte Escinsellik, Lezbiyenlik
Kadinda masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma Için cinsellik,yöntemler tedaviler
Ilk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kizlikzari ve Cinsellik
Meme Kanseri, Agrisi Teshis Ve Tedavisi, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum, Kadin Sagligi Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Dogum Resimleri Görüntüleri Ani, Fiyatlari Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapilmali Mi? Olmali Mi?Nasil
Genital Sigiller, Genital Sigil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Asisi Kondilom, HPV, Sigil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akinti Kasinti
Kadin Hastaligi Olarak Vajinal Akinti
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadinda Tüylenme, Tüy Artisi
Endometriozis Belirtileri Tani Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Degerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtas ücretleri, fiyatlari, parasi ve hastanesi
Kisirlik, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
Idrar Kaçirma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyati
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalik Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalikta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyati laparaslopi
Kadin Dogum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kisirlik Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakim
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadin Dogum Uzmani Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasil , ücreti, fiyati ve parasi
G Noktasi ve Orgazm,Vajina Estetigi, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyati Nasil Ne sekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalik
Kordon dolanmasi (fotograflari görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü ani
Yumurtalik kisti tani ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebegim Nasil Rahat Eder?,Nasil Daha Saglikli Olur?
Erkelerde dogum kontrol asisi,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmali Mi,Ne Sekilde Nezaman Nasil Takilir
Genital enfeksiyonlardan korunma yollari , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Sekilde Nasil
Gebede , Hamilede Düsük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yas üstü kadinlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmus gebelik ve bos gebelik nasil olusur?
Rahim agzinda yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hizli gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizligi sekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulanti,kusma ,uyusma, ödem , karincalanma, mide yanmasi ,reflü belirtileri
Dogum kontrol haplari , Gebelikten Hamilelikten Korunma Istememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanisi ,myom tedavisi, nerede nasil ne sekilde Ve ne zaman yapilir
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mi? Normal dogum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canli Ani Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel iliski ve birlesme pozisyonlari, güvenli mi? ne sekilde olmali
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadin Sagligi , Jinekoloji Ve Kadin Hastaliklari
Kizlik zari muayenesi, Kizlik zari hakkinda bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel Iliski Ile Geçen Hastaliklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonlari
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasil, Ne Sekilde Yapilir, Gebelik Hamilelik Dogum takibi
Kürtaj Hapi, Düsük Ilaci, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sik kürtaj, ard arda kurtas
Genetik Danisma,Perinatolojik Inceleme nerede nasil ne sekilde hangi hastane doktor klinikte yapilir
Agrisiz dogum, Epidural Anestezi, Dogum Ani, Sezeryan Ani, Sezaryan Ani, Sezaryen Ani Video
Spiral (Ria) Yöntemi Ile Korunma, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum) Kadin Sagligi Merkezi Muayenesi
Lohusalik (Logusalik), Üstüne Görme, Üste Görme, Dogum Sonrasi Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdas)
Sünnet, Yenidogan Sünneti, Dogum Sonrasi Sünnet Ve bebek bakimi
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayicilari, Hamilelik Hesaplayicilari Hesaplayicisi Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasil Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozuklugu Kisirlik Tetkikleri,Kisirlik Tedavisi (Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyati, Tedavisi
Çocuk Istegi ,Sik Sorulan Sorular
Erkekte Kisirlik, Erkek Kisirligi
Tüp Bebek, IVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Asilama Yöntemleri, Kisirlik Tedavisi
Asilama,Iui, Kisirlik Tedavisi
Kisirlik, Bebek Istegi Tetkikleri
Kadinlarda Kisirlik Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Saglikli Yasam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadin Hastaliklari Takibi Bitkisel Dogal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasil Ne Sekilde -- Youtube Videolari, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yasam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji
Kadin Sagligi ,Unutkanlik, Alzheimer Bunama Hastaligi ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel Isteksizlik, Sogukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel Isteksizlik
Iktidarsizlik, Impotans, Sertlesme Bozuklugu
Bebek ve Cinsiyeti Kiz mi,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Meragi, Ne Zaman Kaçinci Hafta
Gebe kalma korkusu sehir efsaneleri
Genital Sigiller ,HPV Asisi Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karninda müzik
Suda dogum ,youtube video canli görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canli ani,nasil nerede, kim
Dogumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kani
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetigi Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +