e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Hormon Bozuklukları
 


 


Polikistik Overin Tedavisinde Ne Yapılır?
Tedavi Seçenekleri.

 

Polikistik Over  (PCO) yol açtığı belirtilerin kadına verdiği rahatsızlıklar (adet düzensizliği, tüylenme, gebe kalamama gibi) nedeniyle kadını çoğu durumda tedavi arayışına iten bir durumdur. Yine de günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir belirti veya bulgu olmasa veya kadın PCO'nun kendisinde yarattığı değişikliklerden rahatsız olmasa bile, vücutta yarattığı olumsuz metabolizma ortamı nedeniyle PCO, basit bir yumurtlama bozukluğu olmaktan çok, kısa veya uzun vadede ciddi sorunlar yaratabilen bir durumdur ve bu nedenle tedavi edilmelidir.

Poliksitik Over Sendromu (PCO,PKO) Tedavisinde Ana Prensipler;

Semptomatik bir tedavi uygulanır. Şikâyetler ne olursa olsun, şişmanlık durumlarında en başta hastanın kilo vermesi gerekir. İnsüline karşı direncin tedavisinde zayıflamanın oynadığı rol, tıp literatüründe farklı şekillerde yorumlanmıştır. Sonuçların farklı olmasında, şüphesiz değişik patojenetik faktörlerin rolü büyüktür. İlk önce hasta tarafından kabul edilebilecek diyet önlemlerine başlatılmalıdır. Hastanın boyuna göre bazal olarak 1000-1200 kalorilik bir diyet önerilir. Hiç gıda alınmaması çok etkili olmasına rağmen, metabolik bozuklukların varlığında böbrek yetersizliğine kadar gidebilen ağır komplikasyonlar ortaya çıkabileceğinden, sağlıklı değildir. Günlük gıda alımı 5-6 porsiyona bölünmelidir. Karbonhidratı zengin ürünlerden (şeker, beyaz un ve bundan hazırlanan ekmek gibi gıdalar) kaçınmalıdır. Bu yolla yemekten sonra yükselecek olan insülin seviyeleri kontrol altına alınarak, pankreas ve metabolizma üzerindeki yük azaltılmış olur.
Diyetle birlikte beden ekzersizine de büyük önem verilmelidir. Bu yolla kas sistemi tekrar gelişip, kasların daha fazla kanla dolması sağlanmış olur. Aynı zamanda kas hücrelerine insülinin gitmesi ve glükozun içeri girmesi hızlandırılarak, insüline karşı direnç de azaltılmış olur. Unutmamalıdır ki ekzersiz yoluyla kilo vermek de kolaylaşır.
Anovülasyonlu siklüs bozukluklarının ön planda olduğu durumlarda östrojen ve gestrajenlerle bir tedaviye başlatılır. Androjenleşme veya hiperandrojenemi durumu olsun olmasın, gestajen olarak antiandrojen etkili bir preparat  verilmelidir. Devamlı olarak bir gestajenin uygulanması da mümkündür
Infertilite durumlarında Clomiphen, bazen dexamethasonla kombine edilerek verilir. Hiperinsülineminin varlığında, insülinin alınımını kolaylaştıracak bir antidiyabetik (metfotmin)uygulanır.Yapılan bir çelışmada Klomifen Sitrat ( Clomiphen) tek başına uygulandığında insülin konsantrasyonunda belirgin olumlu olmayan hafif bir düşme tesbit edildi. Metformin ile Klomifen Sitrat  kombinasyonunda 35 kadının 12 inde ovülasyon ortaya çıkarken, Klomifen Sitrat tek başına uygulanmasında 26 vakadan ancak birinde yumurtlama görülebildi.
Metformin yerine Glitazon gurubundan maddeler verilince daha da iyi sonuçlar alınabilinmektedir. Burada insüline karşı direnci azaltan yeni bir madde gurubu söz konusudur. Başlıca etki yolu kas ve karaciğer hücrelerinde insülin alınımını arttırmaktır. Glitazonlar da Metformin gibi insülin konsantrasyonlarını düşürürler. Aynı zamanda insülin ve kan şekeri konsantrasyonlarını düşürüp, yüksek kapasiteli  hastalarda yeterli bir süre ilacın alınması sonucu, sık olarak menstrüasyon ile birlikte bifazik siklüs ortaya çıkar. Metforminin tam tersine Glitazone alınınca, metabolik asidoz ve normal dozlarda hipoglisemi de görülmez.
Glitazone deneme safhasında bulunduğundan bir çok ülked henüz piyasada bulunmamaktadır. Metformin ve bilhassa Glitazonelar ile yapılan tedaviler sonucu, PCO sendromunun ortaya çıkış ve gelişimi için insüline karşı direncin ve hiperinsülineminin önemleri daha iyi anlaşılmıştır. Tedavi sonucu insülin seviyelerinin ve insüline karşı olan direncin normalleşmesi dışında, artmış olan LH salgısı da düzelmektedir.

Adet düzensizliğinin tedavisi:

Polikistik overde yumurtlama problemlerine bağlı olarak düzensiz,gecikmeli  ve yoğun kanamalara sıkça rastlanır. Bu nedenle tedavide asıl amaç yumurtlamayı yeniden sağlamaktır.
Eğer çocuk isteği varsa yumurtlamayı uyarıcı ilaçlar kullanılabilir ancak olası yan etkileri nedeni ile bu tür ilaçlar uzun süreli kullanılamazlar. Fazla kilolar hem PCO'lu hem de polikistik over olmayan hastalarda adet problemlerine yol açan nedenlerden biridir. Yağ dokusunda fazla miktarda östrojen üretilmesi nedeni ile yumurtlama bozuklukları görülür. Şişman hastalarda kilo verilmesi çoğu zaman yumurtlamanın yeniden başlaması için yeterli olmaktadır.

35 yaşından küçük ve çocuk istemeyen hastalarda adetleri düzene sokmak için doğum kontrol hapları en sık tercih edilen ilaç grubudur.Doğum kontrol hapları 6-12 ay süre ile kullanılır.Doğum kontrol hapı kullanımı tedavide önemlidir. İkinci sırada ise adetin 15. gününden sonra kullanılan progesteron ilaçları gelir. Her iki ilaç grubu da adetleri düzene sokar.Polikistik over olan hastalarda adet düzensizliği tedavisinde çocuk beklentisi tedavi seçiminde en önemli unsur olup buna göre davranılmalıdır. 

Polikistik over  olan hastalarda gebeliğin meydana gelmesi ve doğum sıklıkla bu sendromu ortadan kaldırmakla beraber bazı hastalarda doğum yapmalarına rağmen problem doğum sonrası yeniden ortaya çıkabilir.Bu nedenle gebeliğin oluşumu da kesin tedavi değildir.Sıklıkla sorulan bir diğer soru da doğum şeklinin tedavide rolü olup olmadığıdır.Bebeğin normal yolla yada sezaryen  ile dünyaya gelmesinin bir önemi yoktur.Önemli olan  9 aylık bir gebeliğin geçirilmesidir.

Tüylenmenin tedavisi:

Aşırı tüylenme şikayetinde yapılan tıbbi değerlendirme sonrasında yapılacak ilk ayrım hormon seviyelerinin yüksek olup olmadığı, seviyelerin yüksek olması durumunda bu yüksekliğin kaynağıdır. (yumurtalık, böbrek üstü bezi  vb.) Androjen adı verilen erkeklik hormonlarının fazlalığına bağlı olarak ortaya çıkan tüylenme (hirsutism)  sıklıkla görülen bir durumdur. Bazı kadınlar bunu dert etmezken bazı kadınlarda asıl hekime müracaat sebebidir. Bazı durumlarda tüylenme hormonal dengesizliğe bağlı değildir ve yapısal olabilir,bu durum hipertrikoz olarak adlandırılır ve PCO ile ayrımını dikkatli yapmak gerekir.

Tedavide amaç erkeklik hormonunu baskıladıktan sonra mevcut fazla kılların yok edilmesidir. Bunun için epilasyon, laser epilasyon gibi yöntemler kullanılır. Polikistik overde var olan tüyler tedavi ile yok edilemez, bu nedenle mevcut tüylerin yok edilmesi için   epilasyon gereklidir. Tedavi sadece yeni tüylerin çıkışını durdurur. Tedavi var olan kılları azaltmaz, yenilerinin çıkmasına engel olabilir.

Hormon seviyelerinin yüksek olması durumunda kaynağı baskılayıcı hormonal tedavi yöntemleri uygulanır. Doğum kontrol hapları kandaki androjen düzeylerini düşürdüğünden yeni tüy çıkmasını engelleyebilirler. Bu amaçla en sık kullanılan ilaç cyproterone asetat adı verilen bir maddedir. Diğer bazı ilaçlar ile bir arada yada tek başına kullanılabilir. Hirsutism tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Başarı için 8-18 ay tedavi gerekebilir. Bunun nedeni kıl büyümesinin yavaşlığıdıÜretime başlamış kıl köklerinin üretimini kesmek zor olduğundan bu tedavi ancak yeni kılların çıkmasını engelleyebilir.

Kısırlık riski,gebe kalamamanın ,kısırlığın tedavisi:

Polikistik Overli bazı kadınlar bazen yumurtlar, bazıları ise hiç yumurtlamaz. Eğer yumurtlamıyor ve gebe kalmak istiyorsanız, kısırlığa karşı mevcut tedaviler çok iyi sonuçlar vermektedir. Polikistik Overli hastalarında yumurtlamayı uyarıcı ilaçlardan en etkili olanı klomifen sitratır. Bu ilaç yumurtlamanızı sağlayarak çalışır. Bu ilaç hekim kontrolü altında kullanılır. Klomifenin başarısın olması durumunda ise iki ana yaklaşım söz konusudur. Bunlardan ilki enjektabl hormonlar ile yumurtalıkları uyarmak ve daha sonra aşılama (inseminasyon) yapmaktır. Bu tedavi ile %62'ye varan başarı oranları bildirilmiştir. Bu tedavinin en önemli komplikasyonu ovarian hiperstimülasyon sendromu ve çoğul gebeliklerdir. Tedavi son derece titiz bir yakın kontrol altında ve konuya hakim hekimlerce yapılmalıdır.Kısırlığa karşı, diğer tedavilerin yanı sıra, eğer uygunsa kilo verilmesi önerilir.

Polikistik Over tedavisinde alternatif ve yeni bir tedavi seçeneği olarak tercih edilen ilaç Metformin (glucophage) ‘dir ;Metformin, bazı şeker hastalarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. İnsülin direncine karşı çıkmaya yardım eder (insülin direncinin, PKOS’nin başlıca nedenlerinden biri olduğu düşünülmektedir Metformin tedavisi hakkında araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu tedavinin ileride PKOS için daha yaygın olarak kullanılması olasıdır. Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, PKOS’li kadınlar arasında metformin alanların almayanlara kıyasla daha yüksek yumurtlama ve gebe kalma olasılığı sergiledikleri sonucuna varılmıştır. Hastalar bu ilaca başladıklarında geneldeki en fazla yakınma mide sorunları ve ishal olmakta, tedavinin birinci haftasının sonunda geçmektedir. Bu yan etkiler ilacın başlangıç dozunu azaltarak ve yemekle birlikte alınmasını sağlayarak en aza indirilebilir. Böbrek fonksiyonları azalmış hastalarda Metformin tedavisinin çok nadir görülen yan etkisi laktik asidoz'a yakalanabilirler, bu tür hastalara dikkatli verilmelidir. Polikistik over sendromu; yapılan çalışmaların sonucunda şeker hastalığı için kullanılan ilaçlar  ile tedavi edilebilmektedir. Polikistik over sendromunun etkilerini birkaç ay içinde tersine çevirebilmektedir. Bunlar saç dökülmesini azaltmakta, yüzde ve vücuttaki kıllanmayı durdurmakta, tansiyonu normale döndürmekte, adetleri düzenleyip, kilo verdirerek gebe kalabilmeyi sağlamaktadırlar. Bu ilacı kullanarak 2 aydan kısa bir sürede ilk yumurtladığı adette gebe kalanlar görülmüştür. Yaklaşık 6 aylık bir kullanımdan sonra kadınların % 80'inin normal adet düzenine girdiği gözlenmektedir.

Diğer bir seçenek ise laparoskopik diatermidir (LOD). Burada laparoskopi ile karın boşluğuna girilir, yumurtalıklar koter ya da lazer ile yakılarak üzerlerinde küçük delikler açılır. Tedavinin mekanizması bilinmemekle birlikte düzenli yumurtlamayı sağladığı ve klomifene olan cevabı iyileştirdiği gözlenmiştir. LOD sonrası 12 ay içinde kendiliğinden gebelik oranları %60-80 arasındadır. LOD'un başarısı infertilite süresi 3 yıldan az olanlarda ve LH düzeyleri 10'dan fazla bulunanlarda daha iyidir.

Tedavide genellikle en son seçenekler  aşılama (İnseminasyon –İUİ) ve yardımla üreme teknikleri, yani tüp bebek ve İCSİ uygulamalıdır. Deneyimli merkezlerde başarı ile uygulanabilmekte ve gebelikler oluşabilmektedir.

Polikistik over sendromunda uzun dönemde ne gibi riskler bulunmaktadır?

*Polikistik overin  uzun dönemde yaratabileceği sorunlar ve riskler hem insülin hem de androjen fazlalığına bağlıdır. Yüksek miktarlarda insülin uzun dönemde tip 2 diabet (insüline bağımlı olmayan) yani şeker hastalığı riski taşır. Bu tür diyabet genelde sıkı diyet ve ağızdan alınan ilaçlar ile kontrol altına alınabilir. Kilo sorunu olan, tedavi edilmemiş PCOS hastalarının % 25-35' inde  40 'lu yaşlarda tip 2 şeker hastalığı ortaya çıkar.Diyabet gelişiminin altında yatan temel neden muhtemelen polikistik over  gelişimine de zemin hazırlamaktadır. Başka bir ifadeyle  PCO kendi başına diyabet gelişimine neden olmamakta, ancak bazı kadınlarda PCO geliştiren temel mekanizma (insülin direnci)  ileri yaşlarda diyabet gelişme riskini de artırmaktadır.
PKO’nun bu özelliğinin bilinmesi polikistik over  tanısı almış olan kadının belli aralıklarla insülin direnci ve diyabet açısından takip edilmesini ve diyabet tanısı konduğunda tedavinin erken başlamasını sağlamaktadır.  PKO’lu anne adayları gestasyonel diyabet gelişimi açısından daha yüksek risk altında olduklarından gebelik döneminde çok daha sıkı takip altında tutulurlar.

*PKOS'da görülen hormonal değişiklikler tansiyon problemlerini de beraberinde getirirler. Aynı zamanda bu hastalarda kolesterol yüksekliği de ortaya çıkar. Her iki durumda kalp hastalığı açısında yüksek risk faktörleridir.

*Polikistik over mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Rahim iç tabakasının progesteron hormonu etkisinden mahrum kalması ve sürekli kalınlaşması belli bir süre sonra rahim iç tabakasında kanser öncesi değişiklikler oluşmasına (endometrial hiperplazi), hastalık uzun süre devam ettiğinde ise bu tabakada rahim kanseri gelişmesine neden olabilir. PCO’da yumurtlamanın düzenli olarak sağlanması veya eksik olan progesteron hormonunun ilaçlarla dışarıdan takviye edilmesi ve şişmanlık, şeker hastalığı ve hipertansiyon sorununun sıkı denetim altında tutulmasıyla PCO’lu kadınlarda rahim kanseri gelişme riskinin en aza indirilmesi  mümkündür.

Uzun Dönemdeki Sorunların Önlenmesi İçin Neler Yapılmalıdır?

Sağlıklı bir yaşam tarzı, “uzun dönemdeki sorunlar” kısmında listelenen durumların oluşmasını önlemek için önemlidir. Örneğin, aşağıdakilere uymanız önemlidir:
• Sigara içmeyiniz.
• Sağlıklı beslenin.
• Düzenli olarak egzersiz yapınız.
• Eğer aşırı kilolu ya da obez iseniz kilo veriniz.
 

Polikistik Overli Kadınlar Özetle Nelere Dikkat Etmelidir?

• PKO; adet sorunlarına, kısırlığa, aşırı kiloya, tüylenmeye ve sivilceye yol açabilir.
• Eğer aşırı kilolu iseniz, biraz kilo vermenin çok büyük faydalarını görmeniz muhtemeldir.
• PKO semptomlarına karşı tedaviler vardır.
• Metformin, PKO’in esas nedenine ve yol açtığı kısırlığa karşı yeni bir tedavi olabilir.
• PKO’li kadınlarda ileriki yaşlarda şeker hastalığı, inme (ve muhtemelen kalp hastalığı) riski artar. Yaşam tarzında yapılacak değişiklikler, bu risk artışını önleyecektir.

Polikistik Over Tedavisi Nasıl Yapılır, Polikistik Over Tedavisnde Kullanılan İlaçlar Nelerdir....

 

 

 

                                             Geri 

 

Aşılama (intrauterin inseminasyon)
Gestasyonel diabet

Yumurtlama dönemi, ovulasyon
Gebelik Belirtileri

 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Bosalma Impotans
Merak Edilen Cinsellik Kadin Hastaliklari Youtube Görüntleri Videolari Canli Görüntü Yayin Tv Ani
Kadinda Erkekte Escinsellik, Lezbiyenlik
Kadinda masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma Için cinsellik,yöntemler tedaviler
Ilk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kizlikzari ve Cinsellik
Meme Kanseri, Agrisi Teshis Ve Tedavisi, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum, Kadin Sagligi Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Dogum Resimleri Görüntüleri Ani, Fiyatlari Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapilmali Mi? Olmali Mi?Nasil
Genital Sigiller, Genital Sigil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Asisi Kondilom, HPV, Sigil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akinti Kasinti
Kadin Hastaligi Olarak Vajinal Akinti
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadinda Tüylenme, Tüy Artisi
Endometriozis Belirtileri Tani Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Degerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtas ücretleri, fiyatlari, parasi ve hastanesi
Kisirlik, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
Idrar Kaçirma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyati
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalik Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalikta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyati laparaslopi
Kadin Dogum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kisirlik Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakim
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadin Dogum Uzmani Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasil , ücreti, fiyati ve parasi
G Noktasi ve Orgazm,Vajina Estetigi, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyati Nasil Ne sekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalik
Kordon dolanmasi (fotograflari görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü ani
Yumurtalik kisti tani ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebegim Nasil Rahat Eder?,Nasil Daha Saglikli Olur?
Erkelerde dogum kontrol asisi,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmali Mi,Ne Sekilde Nezaman Nasil Takilir
Genital enfeksiyonlardan korunma yollari , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Sekilde Nasil
Gebede , Hamilede Düsük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yas üstü kadinlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmus gebelik ve bos gebelik nasil olusur?
Rahim agzinda yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hizli gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizligi sekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulanti,kusma ,uyusma, ödem , karincalanma, mide yanmasi ,reflü belirtileri
Dogum kontrol haplari , Gebelikten Hamilelikten Korunma Istememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanisi ,myom tedavisi, nerede nasil ne sekilde Ve ne zaman yapilir
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mi? Normal dogum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canli Ani Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel iliski ve birlesme pozisyonlari, güvenli mi? ne sekilde olmali
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadin Sagligi , Jinekoloji Ve Kadin Hastaliklari
Kizlik zari muayenesi, Kizlik zari hakkinda bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel Iliski Ile Geçen Hastaliklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonlari
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasil, Ne Sekilde Yapilir, Gebelik Hamilelik Dogum takibi
Kürtaj Hapi, Düsük Ilaci, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sik kürtaj, ard arda kurtas
Genetik Danisma,Perinatolojik Inceleme nerede nasil ne sekilde hangi hastane doktor klinikte yapilir
Agrisiz dogum, Epidural Anestezi, Dogum Ani, Sezeryan Ani, Sezaryan Ani, Sezaryen Ani Video
Spiral (Ria) Yöntemi Ile Korunma, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum) Kadin Sagligi Merkezi Muayenesi
Lohusalik (Logusalik), Üstüne Görme, Üste Görme, Dogum Sonrasi Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdas)
Sünnet, Yenidogan Sünneti, Dogum Sonrasi Sünnet Ve bebek bakimi
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayicilari, Hamilelik Hesaplayicilari Hesaplayicisi Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasil Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozuklugu Kisirlik Tetkikleri,Kisirlik Tedavisi (Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyati, Tedavisi
Çocuk Istegi ,Sik Sorulan Sorular
Erkekte Kisirlik, Erkek Kisirligi
Tüp Bebek, IVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Asilama Yöntemleri, Kisirlik Tedavisi
Asilama,Iui, Kisirlik Tedavisi
Kisirlik, Bebek Istegi Tetkikleri
Kadinlarda Kisirlik Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Saglikli Yasam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadin Hastaliklari Takibi Bitkisel Dogal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasil Ne Sekilde -- Youtube Videolari, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yasam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji
Kadin Sagligi ,Unutkanlik, Alzheimer Bunama Hastaligi ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel Isteksizlik, Sogukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel Isteksizlik
Iktidarsizlik, Impotans, Sertlesme Bozuklugu
Bebek ve Cinsiyeti Kiz mi,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Meragi, Ne Zaman Kaçinci Hafta
Gebe kalma korkusu sehir efsaneleri
Genital Sigiller ,HPV Asisi Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karninda müzik
Suda dogum ,youtube video canli görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canli ani,nasil nerede, kim
Dogumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kani
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetigi Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +