e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Hormon Bozuklukları
 


 

Polikistik Overin Belirtileri Nelerdir?

 

Polikistik overin (PCO) en temel belirtileri  adet düzensizliği, kilo sorunu, tüylenmede artma ve gebe kalamamadır.Bu belirtiler tek başlarına var olduklarında bile polikistik overi  düşündürebilirler. Bunlar dışında yer alan ciltte lekelenme,göğüslerden süt gelmesi,saç dökülmesi gibi diğer belirtiler genellikle ancak bu dört ana belirtiden bir veya birkaçına eşlik ettiğinde PCO tanısı akla gelir.

Polikistik Overin En Belirgin Bulguları Nedir?Semptomlar Nasıl Oluşmaktadır?

Polikistik over  sendromunda  adet düzensilikleri ve  siklüs anormallikleri görülür. Vakaların ağırlığına göre yumurtalıklardaki değişiklikler de artar ve anovülasyonlu siklüslara, oligomenore (aybaşı kanamalarının azalması) ile tam amenoreye (adetin olmaması) yol açabilir. En klasik semptomlar anovülasyon (yumurtlamanın olmaması), hiperandrojenemi ve metabolizma bozukluklarıdır. Buna rağmen Polikistik over  sendromlu hastalarda seyrek de olsa bile, spontan ovülasyonlar ve hatta gebelik durumları görülebilir. Hastaların akrabalarında yapılan araştırmalar sayesinde dominant yolla geçen bir gen bozuklukluğu bulunmuştur, yani ırsi geçiş olabilir. Birden fazla foliküllü ovarium görülen hastalarının çoğunun hormon durumunda bir değişiklik görülmediği için, pubertenin ön safhasında rastlanan bifazik siklüsler (ovülasyonlu siklüs) dışında, dismenore (ağrılı aybaşı, adet  durumu) veya ovülasyon devresinde sancılar sebebiyle ultrasonografik bir kontrol yapılarak tanıya varılabilir.

Polikistik over  sendromlu hastaların şikâyetlerinin başında siklüs anormalileri gelir. Seborre (yağlı deri) ve sivilce çıkması gibi hiperandrojeneminin klinik bulgularına da sık olarak rastlanır. Kıllanma tipik bir dağılım göstermez. Androjen reseptörlerinin yoğun olduğu durumlarda bir hirsutizm görülebilir. Androjenik bir saç dökülmesi çok kez androjenlere hassas kafa derisi bölgelerinde kendisini belli eder. Aşırı vakalarda (bilhassa hipertekozis durumlarında) aşırı hirsutizm, klitoris hipertrofisi, sesin kalınlaşması ve memelerin küçülmesi gibi virilizm belirtileri ortaya çıkar. Klinik tablo androjen üreten bir tümörün varlığını düşündürebilir. Bu belirtilerin tümör durumunda birkaç hafta ile birkaç ay içinde ortaya çıkmasına karşılık, Polikistik over  sendromunda bu gelişmeler için aylar ve yıllar gerekir.

Adet Düzensizliği:

Polikistik overde en sık görülen adet düzensizliği şekli özellikle ergenlik çağından itibaren var olan ve genellikle adet gecikmeleri veya uzun süren adet görememe dönemleri sonunda, genellikle beklenmedik bir zamanda aşırı miktarda kanama görülmesidir. İlk ve en sık gözlenen şikayet olmakla birlikte bunun yanında diğer şekillerde ortaya çıkan adet düzensizlikleri de ender olsa da görülebilir.PCO ‘da yumurtlama olmadığından rahim iç tabakası progesteron hormonunun etkilerinden yoksun kalır ve bu yüzden yalnızca östrojen hormonu etkisiyle kalınlaşır. Kalınlaşma belli bir aşamaya geldiğinde tabakanın kan dolaşımı yetersiz kalır ve östrojen hormonu da tabakayı desteklemekte yetersiz hale gelir. Bu durumda genellikle gecikmeli bir süre sonunda kalınlaşan tabaka çoğunlukla normalden fazla bir kanamayla birlikte dökülmeye başlar.Ender durumlarda PCO'lu bir kadın düzenli olarak adet görebilmesine karşın, genellikle 35 günün üzerinde,2-3 ayda bir  ve düzensiz aralıklarla adet kanaması görülür.

Kilo Sorunu (Obezite):

Polikistik over  insülin hormonu metabolizmasıyla olan yakın ilgisi nedeniyle şişmanlama eğilimi yaratan bir durumdur. PCO’lu kadınlar kolay kilo almaktan ve zor kilo vermekten yakınırlar. Kilo sorunu çoğu durumda özellikle göbek kısmında olup bu durum erkek tipi obezite olarak tanımlanır.

Şişmanlık (obezite)  sorunu PKO'lu kadınların yarısında vardır. Şişmanlığın hastalığın tam olarak neresinde bulunduğu, yani hastalığı kolaylaştırıcı bir etken mi olduğu veya hastalığın sonucu mu olduğu halen tartışmalıdır.Bilinen gerçek hastalığın tedavisinde kilo vermenin çok önemli olmasıdır.

Tüylenme (Hirsutizm):

Tüylenme yani diğer söylemiyle hirsutizmus sorunu nedeniyle doktora başvuran kadınların %15-30 ’ ında temel sorun polikistik overdir. Polikistik over sendromu tanısı almış kadınların ise %80’ inin tüylenme yakınması mevcuttur.

Kadında erkek tipi kıl bölgeleri olarak kabul edilen üst dudak üzeri, çene kemiği üzeri, yanaklar, göğüs kafesi üzeri , göbek çevresi, kasık ile göbek arasındaki orta hat, bacakların iç yüzleri, sırt ve kalça gibi bölgelerde kıllanma oluşması durumunda tüylenme veya tıbbi ifadesiyle hirsutizm söz konusudur.Tüylenmenin nedeni hormonal dengesizlikten dolayı   büyümesi yarım kalan yumurta hücrelerinden testosteron ve diğer erkeklik hormonlarının fazla miktarlarda üretilmesidir.

Genetik özelliklere bağlı olarak bazı kadınlarda kollarda, bacaklarda   ince- kalın ve koyu renkli kıllar olabilir ve bu durumlarda kadınlar muhtemel bir hormonal bozukluk endişesiyle doktora başvururlar. Hipertrikozis olarak bilinen bu durum bazen yanlışlıkla PCO zannedilmekte ve kadının gereksiz tıbbi tanı ve tedavi işlemlerine tabi tutulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle polikistik over tanısı tek başına tüylenme durumuna bakılarak konulmamalıdır.Ailevi özellikler de dikkate alınmalıdır.Hipertrikozis olarak tanımlanan bu hasta grubunda  adetin 3. günü yapılan  hormonal incelemeler normal sonuçlanır  ve epilasyon ile kıl köklerinin alınması dışında kalan tedavi yöntemleri sonuç vermemektedir.

PCO’da en sık görülen tüylenme şekli, ergenlik döneminden itibaren başlayan ve uzun bir zaman dilimine yayılmış bir şekilde giderek artan tüylenmedir. Özellikle yüz bölgesinde tüylenme PCO için kuvvetli bir göstergedir

Hamile  kalamama veya zor gebe kalma, kısırlık:

PCO sendromunda yumurtlama bozukluklarının olması ve adet düzensizliğinin görülmesi nedeni ile kısırlığın bir problem olarak ortaya çıkması şaşırtıcı değildir. Kısırlık PCO varlığında  %100 gözlenen bir sonuç değildir. Hatta bazı hastalar polikistik over  bulgularına rağmen düzenli yumurtlayabilirler ve çok kolay gebe kalabilirler. Ancak yine de PCO gebelikte gecikmelere ve kısırlığa yol açan önemli bir etkendir. Polikistik over sendromlu  hastalar genelde gebe kalmak için tedaviye gereksinim duyarlar. Meydana gelen gebeliklerde de düşük riski vardır.

 Sivilceler,Ciltte Akantoz Lekeleri

Acanthosis Nigricans (Akantoz) çok ciddi bir cilt belirtisidir ve genellikle insülin direncine, yani şeker hastalığı veya şeker hastalığı eğilimine işaret eder. Koltuk altlarında, boyunda, kasıklarda,dirseklerde, meme altlarında veya cildin herhangi bir bölgesinde görülen bu lekeler gri-kahve renkli olup, adeta o bölge kirliymiş ve  keselenince leke kaybolacakmış izlenimi verir. Genellikle kilolu olan kadınlarda görülen ve aslında bir şeker hastalığı belirtisi olan bu durum özellikle diğer temel belirtilerin varlığında PCO’ya işaret edebilir.

Göğüslerden Süt Gelmesi (Galaktore) :

Polikistik over   bazı durumlarda prolaktin hormonu salgı bozukluklarıyla beraber olabilen bir durumdur. Normal şartlarda kanda belirli seviyeler arasında bulunan prolaktinin (süt hormonu) temel görevi emzirme döneminde süt yapımıdır. Bu hormonun  seviyesi gebelik ve emzirme dönemi dışında, yani gereksiz yere yükseldiğinde göğüslerden süte benzer bir sıvının gelmesine neden olabilir (galaktore). Bu sıvı kendiliğinden akabileceği gibi, meme uçlarının sıkılmasıyla veya cinsel uyaranlarla sıvı gelebilir.

Saç Dökülmesi ve cilt sorunları:

Polikistik over kanda erkeklik hormonu seviyesini artıran bir durumdur ve bazı kadınlarda erkek tipi  saç dökülmesine yani  saç çizgisinin alından giderek yukarıya doğru çıkmasına neden olabilir. Nispeten ender görülen bir  belirtidir.

PCO durumunda kanda artan erkeklik hormonları sivilcelenme-akne oluşumu sorununa neden olabilir. Çoğu durumda tüylenmeyle beraber olan bu sorun genellikle ergenlik döneminde kendini göstermeye başlar.Yine yağlı cilt ve uzun süren ve başa çıkılması zor kepekleme de özellikle dört ana belirtiden bir veya birkaçının varlığı durumunda PCO düşündürebilir.Cilt sorunlarının şiddeti adet dönemi boyunca değişme eğilimindedir ve adet kanamasının başlamasıyla kanda östrojen hormonunun düşmesi ve testosteron hormonu hakimiyetinin artmasıyla cilt sorunlarının artması sık görülen bir durumdur.

Şeker Hastalığı (Diyabet) Belirtileri:

Polikistik over  şeker hastalığı (diabet)  gelişme olasılığını oldukça artıran bir durumdur. Bu durum  çoğu durumda 40’lı yaşlarda ortaya çıkar. Bu nedenle bariz şeker hastalığı belirtileri olan çok yemek yeme, çok su içme, bol idrar yapma gibi belirtiler PCO’lu genç kadınlarda ender olarak gözlenir.Ancak bu tanıyı alan hastaların 40 yaşından sonra diyabet yönünden tetkik edilmeleri gerekir.Bir kadında polikistik görünümlü yumurtalık olmasına rağmen düzenli adet görülebileceği gibi, bununla birlikte androjen seviyesi normal olup ultrason görünümü de normal olan diğer bir kadında polikistik over sendromunun diğer tüm belirtilerine rastlanabilmektedir.
Polikistik over sendromunun en önemli belirtilerinden birisi kanda insulin rezistansı(insüline karşı vücudun direnci) ve bununla birlikte görülen hiperinsulinemidir. (artmış açlık kan insulin seviyesi) Hiperinsulinemi, erkeklik hormonlarında yüksekliğe sebep olur. Yüksek seviyedeki androjen hormanları (erkeklik hormonları), beyinde yumurtalıkların görevini kontrol eden merkezin durumunu bozarak anovulasyona (yumurtlamama), amenore (adet görememe) ve infertiliteye (kısırlık) sebep olmaktadır.
Tıbbi özgeçmişinizin tekrarlanmasından sonra doktorlarınız hangi testlerin yapılması gerektiğine karar verirler. Eğer düzensiz adet görme veya adet görememe durumu var ise fizik muayeneden sonra bir takım ipuçları elde edilir. Boyunuz ve kilonuz ile birlikte yüzde veya vücutta kıllanma artışı, veya başta erkek tarzı saç dökülmesi, sivilcelenme ve akantosiz nigrikans (ensede, kollarda, göğüslerde ve bacak arasındaki kıvrımlı yerlerde renk değişikliği) olup olmadığı kontrol edilir. Artmış erkeklik hormonları teşhisi doğrular. Açlık insülin seviyesi ve şeker yüklemesi de yapılması gereklidir.
 

Polikistik Over Belirtileri, PCO Belirtisi,  Polikistik Over Kısırlık Yapar mı....

 

 

 

 

                                                  Geri 

 

Tüylenme
Meme başı akıntısı
Çin Takvimi


 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Bosalma Impotans
Merak Edilen Cinsellik Kadin Hastaliklari Youtube Görüntleri Videolari Canli Görüntü Yayin Tv Ani
Kadinda Erkekte Escinsellik, Lezbiyenlik
Kadinda masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma Için cinsellik,yöntemler tedaviler
Ilk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kizlikzari ve Cinsellik
Meme Kanseri, Agrisi Teshis Ve Tedavisi, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum, Kadin Sagligi Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Dogum Resimleri Görüntüleri Ani, Fiyatlari Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapilmali Mi? Olmali Mi?Nasil
Genital Sigiller, Genital Sigil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Asisi Kondilom, HPV, Sigil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akinti Kasinti
Kadin Hastaligi Olarak Vajinal Akinti
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadinda Tüylenme, Tüy Artisi
Endometriozis Belirtileri Tani Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Degerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtas ücretleri, fiyatlari, parasi ve hastanesi
Kisirlik, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
Idrar Kaçirma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyati
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalik Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalikta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyati laparaslopi
Kadin Dogum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kisirlik Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakim
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadin Dogum Uzmani Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasil , ücreti, fiyati ve parasi
G Noktasi ve Orgazm,Vajina Estetigi, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyati Nasil Ne sekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalik
Kordon dolanmasi (fotograflari görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü ani
Yumurtalik kisti tani ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebegim Nasil Rahat Eder?,Nasil Daha Saglikli Olur?
Erkelerde dogum kontrol asisi,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmali Mi,Ne Sekilde Nezaman Nasil Takilir
Genital enfeksiyonlardan korunma yollari , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Sekilde Nasil
Gebede , Hamilede Düsük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yas üstü kadinlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmus gebelik ve bos gebelik nasil olusur?
Rahim agzinda yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hizli gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizligi sekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulanti,kusma ,uyusma, ödem , karincalanma, mide yanmasi ,reflü belirtileri
Dogum kontrol haplari , Gebelikten Hamilelikten Korunma Istememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanisi ,myom tedavisi, nerede nasil ne sekilde Ve ne zaman yapilir
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mi? Normal dogum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canli Ani Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel iliski ve birlesme pozisyonlari, güvenli mi? ne sekilde olmali
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadin Sagligi , Jinekoloji Ve Kadin Hastaliklari
Kizlik zari muayenesi, Kizlik zari hakkinda bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel Iliski Ile Geçen Hastaliklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonlari
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasil, Ne Sekilde Yapilir, Gebelik Hamilelik Dogum takibi
Kürtaj Hapi, Düsük Ilaci, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sik kürtaj, ard arda kurtas
Genetik Danisma,Perinatolojik Inceleme nerede nasil ne sekilde hangi hastane doktor klinikte yapilir
Agrisiz dogum, Epidural Anestezi, Dogum Ani, Sezeryan Ani, Sezaryan Ani, Sezaryen Ani Video
Spiral (Ria) Yöntemi Ile Korunma, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum) Kadin Sagligi Merkezi Muayenesi
Lohusalik (Logusalik), Üstüne Görme, Üste Görme, Dogum Sonrasi Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdas)
Sünnet, Yenidogan Sünneti, Dogum Sonrasi Sünnet Ve bebek bakimi
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayicilari, Hamilelik Hesaplayicilari Hesaplayicisi Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasil Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozuklugu Kisirlik Tetkikleri,Kisirlik Tedavisi (Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyati, Tedavisi
Çocuk Istegi ,Sik Sorulan Sorular
Erkekte Kisirlik, Erkek Kisirligi
Tüp Bebek, IVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Asilama Yöntemleri, Kisirlik Tedavisi
Asilama,Iui, Kisirlik Tedavisi
Kisirlik, Bebek Istegi Tetkikleri
Kadinlarda Kisirlik Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Saglikli Yasam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadin Hastaliklari Takibi Bitkisel Dogal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasil Ne Sekilde -- Youtube Videolari, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yasam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji
Kadin Sagligi ,Unutkanlik, Alzheimer Bunama Hastaligi ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel Isteksizlik, Sogukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel Isteksizlik
Iktidarsizlik, Impotans, Sertlesme Bozuklugu
Bebek ve Cinsiyeti Kiz mi,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Meragi, Ne Zaman Kaçinci Hafta
Gebe kalma korkusu sehir efsaneleri
Genital Sigiller ,HPV Asisi Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karninda müzik
Suda dogum ,youtube video canli görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canli ani,nasil nerede, kim
Dogumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kani
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetigi Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +