e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Hormon Bozuklukları
 

 
 

 

Endometriyosis Tedavisinde Ne Yapılır?

 

Endometriozisin kesin ve kalıcı tedavisi yoktur. Uygulanan tedavilerin amacı ağrıyı gidermek ve gebe kalmayı sağlamaktır. Bu amaçla tıbbi (ilaçla) ve cerrahi tedaviler uygulanabilir. Tıbbi tedaviler endometriozisin östrojene bağımlı bir hastalık olması prensibine dayanır.Kısacası Endometriyozis durumlarında  rahimdeki değişikliklerin tam iyileşmesi imkânsızdır. Tedavi bir taraftan dış Endometriyozis odaklarına yönelik olmalı, diğer taraftan da hastanın şikâyetlerini giderebilmelidir. Bunların başında çocuk sahibi olma arzusu gelir. Genellikle tüm tedavi gayelerini aynı zamanda gerçekleştirme imkânı bulunmaz.

Ağrıları dindirmek için yumurtalık fonksiyonlarını durudurma  tedavisi uygulanmalıdır. Yumurtalık fonksiyonlarını uyarma  etmek için uygulanan hormon tedavisi ise şikâyetlerin artmasına yol açacaktır. Endometriyozisli  bir kadın çok kez uzun bir zaman müzmin bir hastalıkla yaşamak zorunda kalacaktır. Gayeye yönelik bir tedavi stratejisinin tesbiti çok önemlidir. Bunun için de hastalık hakkında etraflı bilgi sahibi olmalı ve tedavinin yönünü (çocuk sahibi olma veya ağrı tedavisi) belirlemek şarttır. Bazen şikâyetlerin şiddetli olduğu durumlarda, bunların kısa zamanda tedavisi ön plana alınır. Böyle durumlarda uygulanan radikal tedavi yöntemleri bazen çok ileriye giderler ve sonradan pişmanlık yaratırlar.Bu yüzden hastanın bu işin uzmanı bir kişi ile tedavi stratejileri ve hayat planlaması hakkında etraflıca konuşması şarttır.

Endometriozisin tıbbi tedavisi (ilaç tedavisi) nasıl yapılır?

İlaç tedavisinin prensibi yumurtalıklarda östrojenlerin etkilerini bloke etme veya endojen (vucütun kendisinin ürettiği) Östrojenlerin seviyesini düşürüp, bu hormonun Endometriyozis odakları üzerinde etkisini durdurmaktır. Bunun sonucu odakların büyümesi durup, oluşan nedbeler iyileşirler.

Gestagen (tabii Progesteron ve Nor-Testosteron’dan çıkarılan maddeler) ile yapılan tedavi 3 ile 6 ay arasında sürer. Tedavinin prensipi Hipofiz’in gonadotrop etkilerini azaltıp, Östradiol seviyesini düşürmektir. Bu şekilde yumurtalık fonksiyonu azalacaktır. Aynı zamanda Endometriyozis odaklarında bulunan Östrojen alıcı hücreler (reseptörler) az çalışacaktır. İlaveten yumurtalık Androjenler’inin (Androstendion ve Testosteron) etkisi yarıya düşecektir. Zira böbrek üstü bezinin ürettiği Androjenler bu tedaviden etkilenmezler. Bu hormonlar Endometriyozis odaklarında ve rahimdeki Adenomiyoz’da P-450 Aromatase yardımı ile Östrojene dönüşürler ve hücre gelişmesini canlandırırlar. Testosteron’un sentetik bir maddesi olan Donazol’un etkisi de benzeri şekildedir. Ayrıca bu madde vucütun iltihaplara karşı direnci üzerine de etkilidir.

GnRH-Analogları
tabii Gonadotropin releasing hormon (GnRH) dan çıkarılırlar. GnRH beyin tarafından salgılanıp hipofizde Gonadotropinlerin üretim ve salgılanmasını arttırır. Bunun devamı olarak yumurtalıklar da fazla çalışır. GnRH-Analoglar’ının özelliği hipofizdeki bu GnRH reseptörlerini tabii GnRH’dan daha uzun bir süre işgal etmeleridir. Bunun sonucunda tabii GnRH reseptör bulamaz ve Gonadotropin salgısı düşüp, yumurtalık fonksiyonları durur. GnRH-Analogları genellikle 3 – 6 ay süresince aylık depo enjeksiyonları şeklinde uygulanırlar. Bu tedavi altında kadınların kandaki Östrojen seviyesi postmenopoz devresi (ay halinden kesilme) gibi düşer.

Endometriyoziste  GnRH-Analogları ile tedavinin prensibi bir yandan yumurtalıklardaki Östrojen salgısını bloke etmek, diğer taraftan da yumurtalıkların kontrol ettikleri Androjen seviyesini kanda düşürmektir. Bu şekilde P450-Aromatase odaklarda Östrojen’e dönüştürecek madde bulamayacaktır. Bunun sonucunda dokularda lokal olarak Östrojen seviyesi düşüp, şeytan çemberi kırılacaktır. GnRH-Analoglarına ilaveten dışarıdan östrojenli ilaçlar verilir. Bunun gayesi GnRH-Analogları tedavisinin ateş basması, baş ağrısı ve kemik kalsiyum kaybı gibi önemli yan etkilerini hafifletmektir. Bu dışardan verilen Östojen Endometriyozis odakları üzerine ters bir etki göstermez.

Başta Dismenore  olmak üzere doğum kontrol hapları Endometriyozisin  şikâyetlerini hafifletirler. Doğum kontrol haplarının içinde bir Östrojen ve Gestajen karışımı bulunur. Hipofizin fonksiyonunu azaltıp yumurtalıkların çalışmasını durdururlar. Bunun sonucu rahim mukozası (iç tabaka) ve Endometriyozis odakları körelir. Gestajen tedavi de aynı şekilde bir etki gösterirler. Doğum kontrol hapları uzun süre aralıksız olarak alınabilir.

Aromatase inhibitörleri
P-450 Aromatase’nin etkisini bloke edip Androstendion ve Testosteron’dan Östrojen üretiminin önüne geçerler. Bu ilaçların etkisi hakkında henüz fazla bir tecrübe yoktur. Bunların doğum kontrol hapları ile birlikte uygulanmasının sonuçları merakla beklenmektedir. Bu yolla Östrojen yapıcı mekanizmaların durdurulması yanında, böbrek üstü Androjenleri de bloke edilecektir. Bunun sonucu olarak Endometriyozis odakların’dan üretilen Östrojen tamamen azalacaktır.

Hamilelik ve menopoz endometriozis oluşumunu engelleyen iki doğal durumdur.Hormonal tedavilerde amaç bu iki doğal durumu taklit etmektir. Her iki durumda da endometrium üzerindeki östrojen etkisi ortadan kalkacağından yanlış yerde yerleşmiş olan endometriyal dokunun da baskılanması beklenir. Yapılan çalışmalar endometriozisde uygulanan tıbbi tedavilerin ağrıyı gidermede etkili olduğu ancak kısırlık üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Bu nedenle kısırlık nedeni ile başvuran hastalarda tıbbi tedavi önerilmez.

Laparaskopinin endometriyosis tedavisindeki etkinliği nedir?

Bazen Endometriyozis bir kısırlık problemini çözmek için uygulanan laparoskopik bir girişim esnasında tesadüfen ortaya çıkarılır. Bu durumlarda çok defa minimal hafif derece  Endometriyoziz söz konusudur. Bazen de hastanın şikâyetlerinden Endometriyozis şüphesi uyanır. Bunu kanıtlamak için bir laparoskopik girişim uygulanır. Bu durumda kadın hastalıkları uzmanının hastasının şikâyetlerinin şekli ve lokalizasyonu, muayene bulguları hakkında girişimden önce bilgi edinmiş olması gereklidir. Ayrıca hastaya cerrahi tedavinin imkânları hakkında bilgi vermesi ve ameliyattan önce birlikte bir karar verilmesi uygundur. Hastanın şikâyetlerinin düzeltilmesi gayesini ön plana alınarak laparoskopik girişime gidilmelidir. Zira Endometriyozis odaklarının ortadan kaldırılması ancak cerrahi yolla mümkündür. Genellikle ilaç tedavisi ile – uygulandığı süre esnasında – ancak ağrılar giderilebilir.

Bu yüzden laparoskopik girişimden önce ağrılı noktaların iyi bilinmesi ve girişim esnasında titizce aranmaları gereklidir. İdrar torbası veya rahim ile barsak arasında yapışık bir periton örtüsü altında ağrılı bir odağın bulunması nadir olmayıp, bunun laparoskopik girişme esnasında gözden kolayca kaçma olanağı bulunur. Böyle odakların ve de Sakrouterin bağlardaki ağrılı nedbelerin tanımı ve cerrahi yolla temizlenmeleri hastayı rahata kavuşturur. Kısırlığa yol açan yumurtalıkların Endometriyomaları ve yapışıklıklar da cerrahi yolla temizlenmelidir. Teşhise laparoskopik girişim ile başlayıp tedaviye ilaçla devam edilmelidir.

Hangi durumlarda ameliyat yapılır?

 • Şiddetli endometriozis olgularında tercih edilmesi gereken tedavi yaklaşımı cerrahidir. Özellikle laparoskopik cerrahi tekniklerde yaşanan gelişmeler bu hastaların etkili bir şekilde tedavi edilmelerine olanak sağlamaktadır. Örneğin çikolata kisti çıkartılan hastaların % 50'si 6 ay içinde tedaviye gerek kalmadan hamile kalmaktadır. Anatomik düzenin yeniden sağlaması hem ağrının giderilmesinde hem de gebe kalabilme potansiyelinin arttırılmasında son derece önemlidir.
   
  Kısırlık nedeniyle tedavi edilen bir kadın cerrahi sonrası 6 ay içinde kendiliğinde hamile kalamamış ise bir sonraki seçenek yardımcı üreme teknikleridir. Eğer tüpler açık ise aşılama denenebilir. Aşılamanın da başarısız olduğu durumlarda ise son alternatif tüp bebek uygulamasıdır.
   
 • Endometriyozise bağlı oluşmuş karın içi yapışıklıkların ve çikolata kistlerinin tedavisi ameliyatla sağlanır.Ameliyat için öncelikle kapalı ameliyat olarak bilinen  laparoskopik  yöntem tercih edilmekle beraber özellikle ileri derecede karın içi yapışıklıkların varlığında karnın açılarak ameliyat edilmesi  (laparotomi ) gerekebilir.
   
 • Çikolata kistlerinin tedavisinde temel amaç kistin içinin boşaltılması ve kist cidarının çıkartılmasıdır. Özellikle laparoskopi esnasında kist cidarının tümüyle çıkarılması zor olabilir ve nüks olasılığı artabilir. Bazı durumlarda kistin sağlıklı yumurtalık dokusundan ayrılması mümkün olmamakta hatta  bu nedenle hastalıklı yumurtalığın tamamen alınması dahi  gerekmektedir.
   
 • Ailesini tamamlamış (çocuk istemeyen)  40 yaş üstünde bir kadında özellikle ağır ve nükslerle seyreden endometriyozis durumlarında rahimin ve yumurtalıkların tümüyle alınması kesin tedavi sağlaması açısından avantajlı olabilir.
   

Ameliyat sonrası nükslerin önlenmesi  için ne yapılmalıdır?

Endometriyozis kesin tedavisi olmayan bir hastalıktır.Bunun nedeni ameliyat esnasında  gözle görülen bütün  odakların  çok iyi bir şekilde çıkarılmasına rağmen  mikroskopik odakların ameliyat sonrasında  tekrar büyüme eğilimlerinin güçlü olmasıdır. Doğurganlık çağında salgılanan östrojen ve progesteron hormonuna oldukça duyarlı olan bu odaklar belli bir süre sonunda yeniden şikayetlere neden olabilecek şekilde büyüyebilmektedirler.

Hangi kadında ne zaman nüks oluşacağını öngörmek mümkün olmamakla beraber tecrübeli ellerde yapılan bir ameliyat ve ameliyat sonrası kullanılan ilaçlarla nüks (tekrarlama)  oluşma olasılığının en aza indirilebilmesi mümkündür. Ameliyat sonrası nüksleri engellemek ve mümkün olduğunca geciktirmek amacıyla önerilen ilaçların ortak özellikleri endometriyozis odaklarındaki büyüme ve kanamayı önlemeleridir. Bu amaçla en sık kullanılan ilaçlar GnRH analogları, danazol ve doğum kontrol haplarıdır.Tedavi hastalığı teşhis ve takip eden hekim tarafından kişinin yaşı ve çocuk beklentisine göre düzenlenir.

 

                                                Geri 
 

Doğum kontrol hapları
Laparaskopi,Folikül Kisit Tedavisi
Bartolin Kisti, Bartolin Absesi Tedavisi Resimleri

 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Bosalma Impotans
Merak Edilen Cinsellik Kadin Hastaliklari Youtube Görüntleri Videolari Canli Görüntü Yayin Tv Ani
Kadinda Erkekte Escinsellik, Lezbiyenlik
Kadinda masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma Için cinsellik,yöntemler tedaviler
Ilk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kizlikzari ve Cinsellik
Meme Kanseri, Agrisi Teshis Ve Tedavisi, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum, Kadin Sagligi Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Dogum Resimleri Görüntüleri Ani, Fiyatlari Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapilmali Mi? Olmali Mi?Nasil
Genital Sigiller, Genital Sigil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Asisi Kondilom, HPV, Sigil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akinti Kasinti
Kadin Hastaligi Olarak Vajinal Akinti
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadinda Tüylenme, Tüy Artisi
Endometriozis Belirtileri Tani Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Degerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtas ücretleri, fiyatlari, parasi ve hastanesi
Kisirlik, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
Idrar Kaçirma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyati
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalik Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalikta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyati laparaslopi
Kadin Dogum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kisirlik Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakim
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadin Dogum Uzmani Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasil , ücreti, fiyati ve parasi
G Noktasi ve Orgazm,Vajina Estetigi, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyati Nasil Ne sekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalik
Kordon dolanmasi (fotograflari görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü ani
Yumurtalik kisti tani ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebegim Nasil Rahat Eder?,Nasil Daha Saglikli Olur?
Erkelerde dogum kontrol asisi,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmali Mi,Ne Sekilde Nezaman Nasil Takilir
Genital enfeksiyonlardan korunma yollari , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Sekilde Nasil
Gebede , Hamilede Düsük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yas üstü kadinlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmus gebelik ve bos gebelik nasil olusur?
Rahim agzinda yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hizli gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizligi sekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulanti,kusma ,uyusma, ödem , karincalanma, mide yanmasi ,reflü belirtileri
Dogum kontrol haplari , Gebelikten Hamilelikten Korunma Istememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanisi ,myom tedavisi, nerede nasil ne sekilde Ve ne zaman yapilir
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mi? Normal dogum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canli Ani Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel iliski ve birlesme pozisyonlari, güvenli mi? ne sekilde olmali
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadin Sagligi , Jinekoloji Ve Kadin Hastaliklari
Kizlik zari muayenesi, Kizlik zari hakkinda bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel Iliski Ile Geçen Hastaliklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonlari
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasil, Ne Sekilde Yapilir, Gebelik Hamilelik Dogum takibi
Kürtaj Hapi, Düsük Ilaci, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sik kürtaj, ard arda kurtas
Genetik Danisma,Perinatolojik Inceleme nerede nasil ne sekilde hangi hastane doktor klinikte yapilir
Agrisiz dogum, Epidural Anestezi, Dogum Ani, Sezeryan Ani, Sezaryan Ani, Sezaryen Ani Video
Spiral (Ria) Yöntemi Ile Korunma, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum) Kadin Sagligi Merkezi Muayenesi
Lohusalik (Logusalik), Üstüne Görme, Üste Görme, Dogum Sonrasi Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdas)
Sünnet, Yenidogan Sünneti, Dogum Sonrasi Sünnet Ve bebek bakimi
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayicilari, Hamilelik Hesaplayicilari Hesaplayicisi Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasil Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozuklugu Kisirlik Tetkikleri,Kisirlik Tedavisi (Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyati, Tedavisi
Çocuk Istegi ,Sik Sorulan Sorular
Erkekte Kisirlik, Erkek Kisirligi
Tüp Bebek, IVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Asilama Yöntemleri, Kisirlik Tedavisi
Asilama,Iui, Kisirlik Tedavisi
Kisirlik, Bebek Istegi Tetkikleri
Kadinlarda Kisirlik Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Saglikli Yasam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadin Hastaliklari Takibi Bitkisel Dogal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasil Ne Sekilde -- Youtube Videolari, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yasam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji
Kadin Sagligi ,Unutkanlik, Alzheimer Bunama Hastaligi ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel Isteksizlik, Sogukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel Isteksizlik
Iktidarsizlik, Impotans, Sertlesme Bozuklugu
Bebek ve Cinsiyeti Kiz mi,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Meragi, Ne Zaman Kaçinci Hafta
Gebe kalma korkusu sehir efsaneleri
Genital Sigiller ,HPV Asisi Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karninda müzik
Suda dogum ,youtube video canli görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canli ani,nasil nerede, kim
Dogumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kani
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetigi Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +