e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Cinsellik
 


 

Kadında Ergenlik Dönemi, Puberte
Ve Cinsel Gelişim

 

Ergenlik dönemi, çocukluktan genç kızlığa adımların atıldığı bir dönemdir. Bu dönemde bedensel gelişim ve kişilik gelişimi çok hızlıdır. Kızlarda 9-10 yaşlarında başlayan bu değişim 18 yaşına dek devam eder. Puberte  (Ergenlik) yaklaşık 5 yıllık bir süreçtir. Genel olarak 11-15. yaşlarında pubertal değişiklikler yaşanır. Bu nedenle yaşı 9 dan küçük olan kız çocuklarında pubertenin başlamasına puberte prekoks (erken puberte)ve 16 dan büyük olan kız çocuklarında pubertenin başlamamasına puberte tarda (gecikmiş puberte) denir.Sağlıklı bir kadın olabilmek için gerekli olan değişimlerin gerçekleştiği ergenlik döneminde, beyin ve üreme organları vücudun diğer bölümlerine hormonlar adı verilen kimyasallar aracılığı ile mesajlar gönderir.

Kızlar ergenlik dönemine erkeklerden yaklaşık iki yıl önce girer. Bu büyüme ve gelişim sürecini kişinin kendisinin düzenlemesi mümkün değildir. Bu süreç ancak vücut hazır olduğunda başlar.

Pubertenin (Ergenliğin ) Başlaması Nasıl Olur? Hormonların Rolü Nedir?

Pubertenin başlamasında ırk, aile, coğrafya, kültür, ve beslenme faktörü olarak etkilidir. Puberte siyah ırkta daha erken başlamaktadır. Sıcak ülkelerde daha erken, kırsal kesimlerde daha geç başlar. Bu durum kültür farkı ve daha kapalı aile yaşamının olmasıyla açıklanabilir. Ayrıca dengeli beslenenlerde daha erken yaşta başlar.
Beyinde bulunan Hipofiz ve Hipotalamusu inhibe eden Sempatik Sinir Sisitemi olgunluk  kazandıktan sonra hipotalamus ve hipofiz üzerindeki baskısını kaldırmaktadır. Sonuçta hipofizden GnRH salgılanarak hipofiz uyarılır ve FSH ve LH salgılanmaya başlar. Hipofizden salgılanan bu gonadotropinler de overleri uyarır. Overlerden salgılanan östrojen ve progesteron genital organların olgunlaşmasını sağlar ve ergenlik dönemi hormonal olarak başlamış olur.

Genç Kızlarda Puberte  (Ergenlik) Döneminde Oluşan Değişiklikler Nelerdir?

Ergenlik döneminin başlaması ile beraber önce kalçalar yuvarlaklaşmaya başlar, bunu cinsel organların etrafında ve koltuk altında tüylerin belirmesi takip eder. Göğüslerin büyüklüğü ve şekli değişir. Bu değişiklikler kişilere göre hızlı veya yavaş olabilir. Özellikle koltuk altında daha fazla terleme başlar. Bu dönemde hormonların etkisi ile ciltte yağlanma artar ve sivilceler çıkar.Ergenlik döneminden itibaren daha fazla salınmaya başlayan cinsiyet hormonlarının etkisi ile adet kanamaları ve adet döngüleri başlar. Hormonların etkisi ile duygu ve davranışlar da değişir, psikolojik yapı değişerek çocuk kişiliğinden genç kız kişiliğine geçilir.
Bu dönemde genç kızlarda oluşan değişiklikler seksüel (cinsel) , somatik ve psikolojik diye 3 grupta incelenir;
1-Seksüel ,Cinsel değişiklikler: Seksüel değişiklikler sekonder seks karakterlerinin görülmesi ve genital organlarda meydana gelen değişikliklerdir.
Meme gelişimi: Pubertede ilk gelişen sekonder seks karakteri meme gelişimidir. 9-10 yaşlarından itibaren overden salgılanan östrojenlerin etkisiyle gelişmeye başlar. Memelerdeki bu gelişmeye telarş ismi verilir. Ovulasyonun olmasıyla birlikte salgılanan progesteronun etkisiyle normal yuvarlak şeklini kazanır. Meme gelişimi genel olarak 14 yaşında tamamlanır. Telarştan sonra 6- 12 ay içinde ilk adet başlayacaktır. 
Pubik (cinsel bölge)  kıllanma: Pubik kıllanma meme gelişmesinden sonra ortaya çıkar. Pubis kıllarının gelişmesinde östrojenler ve androjenler arasında sinerjistik etki vardır.
Aksiler (Koltukaltı) kıllanma:  Aksiller kıllanma pubis kıllarının çıkmasından sonra yaklaşık bir sene içinde ve fakat ilk adetten çok kısa bir zaman önce ortaya çıkar. Pubis ve aksiller kılların çıkmasından ve hatta klitorisin büyümesi ve labium majusların gelişmesinden adrenal kaynaklı androjenler sorumludur. Bu bilgiden hareketle, pubik ve aksiller kıllarının çıkmasıyla adrenallerin de olgunlaşarak fonksiyona başladığı anlaşılmaktadır. Bu duruma adrenarş ismi verilir.
Genital organlar: Dış genital organlar yetişkinlerdeki görünümü kazanır. Mons pubiste (Venüs kabarcığı) yağ toplanır ve kabarık bir görünüm alır. Labium majusların ( büyük dudaklar) dış yüzlerinde pigment toplanır. Bu nedenle de rengi koyulaşır. Vajina genişler ve uzar. Vajina epiteli çok katlı hale gelir. Döderlein basilleri ortaya çıkar. Bu nedenle de vajina pH’sı asit hale gelir. Vajina yüzeyi nemli yapı kazanır. Uterus,yani rahim  büyür.  İlk adete menarş denir. İlk adet genelde yumurtalamasızdır (anovulatuvardır). Adet döngüsü (Menstrüel sikluslar) ilk adetten itibaren 1-2 yıl sonra düzenli olmaya başlar. İlk adetten (Menarştan) itibaren ilk bir sene içinde kızların  % 80’inde menstrüel sikluslar yumurtalamasızdır (anovulatuvardır). Ovulasyon yani yumurtalama  olanlarda ise korpus luteum yetmezliği vardır. Tubalar ve overler büyür. Tubalar kıvrıntılı bir hal alır. Overler ise normal yetişkindeki görünüm ve büyüklüğe ulaşır.2-2-2-Somatik, vücuttaki  değişiklikler: Östrojenler, büyüme hormonunun etkisiyle uyumlu olarak uzun kemiklerin büyümesini uyarır. Fakat yüksek seviyede salgılanması ise tam tersine kemiklerdeki epifiz odaklarının kapanmasına neden olur. Bunun sonucu olarak da büyüme durur. Kalça genişlemesiyle femurların üst uçları birbirinden uzaklaşır. Bu durumdan dolayı genç kızın yürüyüşü kadınlara özgü şeklini alır.Kas yapı  yapı ise dişiye özel bir karakter kazanır. Meme gelişmesi kronolojik yaş ne olursa olsun kemik yaşı 11 olduğunda ortaya çıkar.
3-Psikolojik değişiklikler: Cinsel ve vücut gelişmesi sonucu tam anlamıyla yapısı  değişen kız çocuğu çocukluktan erişkinliğe geçmektedir. Böylece bir yandan yeni ortam tarafından kendisinin kabul şekli, öte yandan bu yeni ortama kendisinin uyumu söz konusudur. Ruhsal denge gelişmektedir. Burada her şeyden önce bir adaptasyon güçlüğü söz konusudur. Bu yaşta olanlar saldırgan, hassas ve aşırı duygusal olabilir. Çevre ve özellikle ailenin yakın ve uyumlu davranması psikolojik belirtilerin azalmasını sağlar. Ergenlik döneminin başlamasıyla birlikte gençlerde cinsel konulara ilgi yeniden artar. Ancak anne ve babasından daha önce bilgi almamış gençlerin bu dönemde onlara soru sorma şansı çok azdır. Daha önce sorularına yeterli yanıt alamamış olan genç, yeni bir merakla ortaya çıkan soru ve sorunlarını paylaşmak için anne-baba yerine başka kaynaklara yönelir, bu kaynaklar da genellikle çeşitli yayınlar ve arkadaşlardır. Oysa arkadaşlar paylaşmak içindir. İlk kez aşık olmanın nasıl bir şey olduğunu, mastürbasyonu merak eder gençler. Bu konuda gençlerin arkadaşlarıyla değil, aynı cinsten ebeveynle konuşmaya ihtiyacı vardır.

Ergenlik İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Ergenlik kaç yaşında ve nasıl başlar ?
 Ergenlik belirtileri kızlarda 8-13 yaşlar arasında (ortalama 11-11.5 yaş), erkeklerde 9-14 yaşa arasında (ortalama 11.5-12 yaş) başlar. Ergenlik belirtilerinin başlaması ve ilerlemesi kızlar ve erkekler arasında farklılık gösterir. Genel olarak ergenlik kızlarda memelerin, erkeklerde testislerin (yumurtalıkların) büyümesi ile başlar. Kızların %15’inde ilk bulgu genital bölgede kıllanma, nadiren de adet kanamasının başlaması olabilir. Erkeklerde testis büyümesini farketmek zor olduğundan genital kıllanmanın ilerlemesi ile ergenlik değerlendirilir.
Ergenliğin başlangıcında kızlarda tek taraflı meme gelişimi olması normalmidir ?
Bazen kızlarda ergenlik tek taraflı meme büyümesi ile başlar ve diğer memede büyümenin başlaması 6 ayı bulabilir. Bu durum normaldir. Bununla birlikte memeler arasındaki bu gelişim farklılığı daha uzun sürer ve çok belirgin olursa bir hekime başvurmak gereklidir.
Ergenliği başlatan olaylar nelerdir ?
Ergenlik, beynin hipotalamus-hipofiz adı verilen bölgesinden salgılanan hormonların etkisiyle başlar. Bu hormonları salgılayan hücreler ergenlik yaşına kadar “uykudadırlar”. Bu hormonlar kızlarda overleri, erkeklerde testisleri uyararak cinsiyet hormonlarının(kadınlarda östrojen, erkeklerde androjenler) salgılanmasına neden olurlar. Cinsiyet hormonları ise her cinse özgü fiziksel özelliklerin (meme büyümesi, genital bölgelerde kıllanma, erkek tipi kas gelişimi gibi) oluşmasını sağlar.
Ergenlik başladıktan sonra nasıl ilerler ?
 Ergenlik döneminde kız ve erkek çocuklarda kendi cinsiyetlerine uygun fiziksel değişiklikler olur. Bu değişiklikler belli bir sıra ile olur ve ergenlik dönemi 5 evrede tamamlanır.

 

ORTALAMA

BAŞLAMA YAŞI

PUBERTAL GELİŞME

Erkekler

Kızlar

Meme gelişimi

-

11.2

Testis büyümesi

11.6

-

Genital kıllanma başlaması

13.4

11.7

Büyüme patlaması piki 

14.1

12.1

Adet Kanaması Başlangıcı

-

13.5

Erişkin tipi genital kıllanma 

15.2

14.4

Erişkin tip meme gelişimi    

-

15.3

Genel olarak kızlarda meme gelişiminden sonra genital bölgede ve koltuk altlarında kıllanma ve sonraki 2 yıl içinde adet kanaması başlar. Adet kanaması 10-16 yaş arasında(ortalama 12.8 yaş) başlayabilir ve genellikle ilk yıllarda düzensiz kanamalar olur.  Ergenlik belirtileri başladıktan sonraki 1 yıl içinde hızlı boy uzaması olur ve buna “büyüme patlaması” denir. Kızlar bu dönemde yaklaşık 25 cm uzarlar. Genel olarak adet kanaması başladıktan sonra kızların boyu 5-6 cm kadar uzar.
 Erkek çocuklarda ergenlik testislerin(yumurtalık) büyümesi ile başlar ve daha sonra genital kıllanma, penis boyutlarında büyüme, erkek tipi kas gelişimi ve daha geç dönemde sakal ve bıyık bölgesinde kıllanma ile devam eder.Erkeklerde “büyüme patlaması” kızlara göre daha geç dönemde olur ve ergenlik döneminde boyları 28 cm kadar uzar. Erkek çocuklarda ergenliğin ortasında “cinsel boşalma” olabilir. Ergenlik dönemi sonunda kızlar ve erkekler üreme yeteneği kazanırlar.

Ergenliğin erken başlaması ne demektir ?
Genel olarak kızlarda 8 yaşından erkeklerde 9 yaşından önce ergenlik belirtilerinden birisinin veya birkaçının birlikte başlaması erken ergenlik olarak kabul edilir. Erken ergenlik meme gelişiminin erken olması şeklinde kızlarda daha sık görülür. Bunun yanında tek başına genital kıllanma veya adet kanaması şeklinde de erken ergenlik başlayabilir. Kızlarda bu şekilde görülen erken ergenlik genellikle hormonal kaynaklı değildir. Bununla birlikte erken ergenlik bazen önemli bir hastalığa bağlı olabilir veya hemen tedavisi gereken özelliklere sahip olabilir. Bu nedenle bu tür sorunu olan çocukların çocuk endokrinolojisi uzmanlarına gönderilmeleri gereklidir.
Erkeklerde erken ergenlik daha seyrek görülür ve genellikle önemli bir neden bağlıdır. Böyle erkek çocukların vakit geçirilmeden hekime götürülmeleri gereklidir.
Ergenliğin geç başlaması ne demektir ?
Ergenliğin kızlarda 13, erkeklerde 14 yaş tamamlandığı halde başlamaması durumunda gecikmiş ergenlikten sözedilir. Ergenlik gecikmesi erken ergenliğin tersine erkek çocuklarında sık görülür. Ergenlik gecikmesi olduğunda bu durum ya geçicidir ( bir süre sonra ergenlik kendiliğinden başlayacaktır) ya da kalıcı bir bozukluk söz konusudur. Kalıcı bozukluk olduğunda HİPOGONADİZM’den sözedilir. Kızlarda 16 yaşına kadar adet kanaması olmamışsa mutlaka kalıcı bir bozukluk vardır. Bu nedenle kızlardaki ergenlik gecikmesi ciddiye alınmalı ve mutlaka çocuk endokrinolojisi uzmanlarına başvurulmalıdır.
Erkeklerdeki ergenlik gecikmesi ile birlikte boy kısalığı da vardır  ve genellikle geçici özelliktedir. Bu çocukların kemik yaşları geridir, bu nedenle de büyüme basamaklarını geriden çıkarlar ve ergenliğe geç girerler. Bu çocukların yakın akrabalarında da benzer sorunlar vardır. Ergenlik gecikmesi olan erkek çocukların büyüme ile uğraşan hekimler tarafından izlenmesi gereklidir.
Ergenlik gecikmesi olan erkek çocukları ne zaman tedavi edilmelidir ?
Erkek çocuklarda ergenlik gecikmesi sık olmayarak kalıcı bir bozukluğun sonucu olabilir. Bu nedenle 14 yaşını geçtiği  halde ergenlik belirtileri başalmayan çocuklarda bazı hormonal tetkikler yapılır ve kemik yaşları değerlendirilir. Bu tetkikler ile belirli bir neden bulunamayan ve ailesinde ergenlik gecikmesi olan çocuklara bir süre erkeklik hormonu (testesteron) verilmesi gereklidir. Bunun için çocukların kemik yaşlarının en az 12 yaş olmasına dikkat edilmelidir. Bu tadavinin amacı çocukların ergenliğe girmesini hızlandırmaktır. Belli bir süre sonra (3-6 ay) hormon tedavisi kesilir ve çocukların kendiliğinden ergenliğe girmesi beklenir. Böyle bir tedavinin mutlaka çocuk endokrinolojisi uzmanlarınca yapılması gerektiği unutulmamalıdır. (Ergenlik Nedir,Puberte İlk Adet Görme,Genç Kız Sağlığı Cinsel Gelişim Kızlarda Ergenlik Sorunları, Erken Ergenlik Belirtileri,Menarş gibi sorular konu ile ilgili olarak forum sayfamızda da cevaplanmıştır)
Ergenlik döneminde erkek çocuklarda meme büyümesi olması normal midir ? 10-16 yaş arasındaki erkek çocukların %40’ından fazlasında geçici meme büyümesi olmaktadır. Buna tıp dilinde “jinekomasti” denilmektedir. Bu durum en sık 14 yaş civarında görülmektedir. Ergenlik dönemindeki erkek çocuklarda görülen meme büyümesinin nedeni belli değildir. Bu çocukların meme dokusunun östrojen denilen ve meme dokusunu büyüten hormona karşı hassas olduğu ileri sürülmektedir. Bu dönemdeki meme büyümelerinin % 75’i ilk 2 yıl, %90’ı 3 yıl içinde kendiliğinden küçülür. Geri kalan % 10’ununda meme dokusu hem büyük, hem de uzun sürede küçülmeyebilir; bu durumda tıbbi veya cerrahi tedavi gerekebilir.  Bu nedenle ergenlik döneminde görülen meme büyümesini bir hastalık olarak kabul etmemek gereklidir.

 

                                             Geri             

 

Adet Düzeni  Ve Hormonlar
Kadın Cinsel Anatomisi
Anne Karnında Cinsel Gelişim
Adet Siklüsü Nedir Ergenlik Nedir,
Puberte İlk Adet Görme,Genç Kız Sağlığı Cinsel Gelişim Kızlarda Ergenlik Sorunları, Erken Ergenlik Belirtileri

Adet Görememe, Amenore Ve Menarş
 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Bosalma Impotans
Merak Edilen Cinsellik Kadin Hastaliklari Youtube Görüntleri Videolari Canli Görüntü Yayin Tv Ani
Kadinda Erkekte Escinsellik, Lezbiyenlik
Kadinda masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma Için cinsellik,yöntemler tedaviler
Ilk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kizlikzari ve Cinsellik
Meme Kanseri, Agrisi Teshis Ve Tedavisi, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum, Kadin Sagligi Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Dogum Resimleri Görüntüleri Ani, Fiyatlari Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapilmali Mi? Olmali Mi?Nasil
Genital Sigiller, Genital Sigil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Asisi Kondilom, HPV, Sigil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akinti Kasinti
Kadin Hastaligi Olarak Vajinal Akinti
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadinda Tüylenme, Tüy Artisi
Endometriozis Belirtileri Tani Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Degerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtas ücretleri, fiyatlari, parasi ve hastanesi
Kisirlik, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
Idrar Kaçirma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyati
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalik Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalikta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyati laparaslopi
Kadin Dogum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kisirlik Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakim
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadin Dogum Uzmani Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasil , ücreti, fiyati ve parasi
G Noktasi ve Orgazm,Vajina Estetigi, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyati Nasil Ne sekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalik
Kordon dolanmasi (fotograflari görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü ani
Yumurtalik kisti tani ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebegim Nasil Rahat Eder?,Nasil Daha Saglikli Olur?
Erkelerde dogum kontrol asisi,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmali Mi,Ne Sekilde Nezaman Nasil Takilir
Genital enfeksiyonlardan korunma yollari , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Sekilde Nasil
Gebede , Hamilede Düsük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yas üstü kadinlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmus gebelik ve bos gebelik nasil olusur?
Rahim agzinda yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hizli gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizligi sekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulanti,kusma ,uyusma, ödem , karincalanma, mide yanmasi ,reflü belirtileri
Dogum kontrol haplari , Gebelikten Hamilelikten Korunma Istememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanisi ,myom tedavisi, nerede nasil ne sekilde Ve ne zaman yapilir
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mi? Normal dogum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canli Ani Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel iliski ve birlesme pozisyonlari, güvenli mi? ne sekilde olmali
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadin Sagligi , Jinekoloji Ve Kadin Hastaliklari
Kizlik zari muayenesi, Kizlik zari hakkinda bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel Iliski Ile Geçen Hastaliklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonlari
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasil, Ne Sekilde Yapilir, Gebelik Hamilelik Dogum takibi
Kürtaj Hapi, Düsük Ilaci, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sik kürtaj, ard arda kurtas
Genetik Danisma,Perinatolojik Inceleme nerede nasil ne sekilde hangi hastane doktor klinikte yapilir
Agrisiz dogum, Epidural Anestezi, Dogum Ani, Sezeryan Ani, Sezaryan Ani, Sezaryen Ani Video
Spiral (Ria) Yöntemi Ile Korunma, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum) Kadin Sagligi Merkezi Muayenesi
Lohusalik (Logusalik), Üstüne Görme, Üste Görme, Dogum Sonrasi Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdas)
Sünnet, Yenidogan Sünneti, Dogum Sonrasi Sünnet Ve bebek bakimi
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayicilari, Hamilelik Hesaplayicilari Hesaplayicisi Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasil Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozuklugu Kisirlik Tetkikleri,Kisirlik Tedavisi (Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyati, Tedavisi
Çocuk Istegi ,Sik Sorulan Sorular
Erkekte Kisirlik, Erkek Kisirligi
Tüp Bebek, IVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Asilama Yöntemleri, Kisirlik Tedavisi
Asilama,Iui, Kisirlik Tedavisi
Kisirlik, Bebek Istegi Tetkikleri
Kadinlarda Kisirlik Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Saglikli Yasam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadin Hastaliklari Takibi Bitkisel Dogal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasil Ne Sekilde -- Youtube Videolari, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yasam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji
Kadin Sagligi ,Unutkanlik, Alzheimer Bunama Hastaligi ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel Isteksizlik, Sogukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel Isteksizlik
Iktidarsizlik, Impotans, Sertlesme Bozuklugu
Bebek ve Cinsiyeti Kiz mi,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Meragi, Ne Zaman Kaçinci Hafta
Gebe kalma korkusu sehir efsaneleri
Genital Sigiller ,HPV Asisi Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karninda müzik
Suda dogum ,youtube video canli görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canli ani,nasil nerede, kim
Dogumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kani
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetigi Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   ! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +