e-gebelik.net Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Osteoporoz (Kemik Erimesi)
 


     

Mezoterapi Ve Kadın..

 

Mezoterapi nedir?
Bir hastalığın ilaçlarla tedavisi genellikle iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan biri sistemik tedavidir ki bu tedavide ilacın tümünün bütün vücuda dağılması söz konusudur. Diğeri de lokal tedavidir ki bunda da verilen ilacın özellikle uygulandığı alanda  bir potansiyel ve dolayısıyla bir etki oluşturması amaçlanmaktadır. Sistemik tedavi kapsamına, ağızdan alınan ilaçlar, adale ve damardan verilen ve fitil şeklinde kullanılan ilaçlar v.s. dahildir. Lokal tedavi kapsamına da hastalığa yönelik olarak kullanılan pomad, krem ve spreyler, eklem içi enjeksiyonlar, bölgesel etki amaçlanan fitiller, göz ve kulak-burun-boğaz hastalıklarında kullanılan lokal etkili çeşitli ilaçlar ve nihayet aşağıda tarifi yapılan MEZOTERAPİ dahildir.

Mesoterapi bir ilaç tedavisidir ve bölgesel hastalıkların doğrudan doğruya ve en kısa yoldan tedavi edilmesini amaçlar. Hastalığa yönelik olarak verilmesi gereken ilaçlar, hastalığın veya ağrının olduğu bölgeye ince ve 2-4-6 mm. uzunluğunda iğnelerle birkaç noktadan verilmekte ve böylece hasta olan bölgede ilaçlardan  fayda görecekse bu tedavi yöntemi ile daha kolay fayda görmektedir. Mezoterapi ile hasta olan bölge hedeflenmektedir, çünkü vücutta sadece bu bölgenin ilaca ihtiyacı vardır. Diğer, yani sağlam bölgelerin bu ilaca ihtiyacı yoktur. Mezoterapide amaç, ilaçları mümkün olduğunca az ve seyrek aralıklarla vermektir ve hastalığın olduğu bölgeye en kısa yoldan ulaşmaktır. Mezoterapide ilaçlar cildin kanlanması bol olan bölgesine verilmektedir. İlaç bu bölgedeki kılcal damarlar aracılığı ile yakınındaki hasta olan bölgeye dağıtılmaktadır. Dolayısıyla vücuda az miktarda ilaç geçmekte, ancak hasta olan bölgeye geçen ilaç miktarı fazla olmamaktadır. Oysa bölgesel bir hastalıkta sistemik yoldan verilen ilaçların tedavisel etkilerinin çok azalacağı ve %3-5 civarında olacağı ifade edilmektedir. Bu miktarın da lokalize bir hastalığı iyi edebilecek seviyede olmadığı aşikardır. Bu durumda ilacın önemli kısmı ilgisi olmayan bölgeye, yani sağlam bölgeye gidecektir.

Mezoterapinin uygulandığı hastalıklar hangileridir?

Mesoterapi pek çok branşla ilgili hastalıklarda uygulanmaktadır. Bu hastalıklar daha ziyade lokalize veya bölgesel hastalıklardır. Bu hastalıkların birçoğu bölgesel tedavi ile iyi olabilmektedir. Sistemik yoldan verilecek ilaçlarla bu tür hastalıkları tedavi etmek daha güçtür. Mezoterapinin özellikle etkili olduğu hastalıklar vardır. Bunların başlıcaları şunlardır:

 • İltihabi olmayan ve ameliyat gerektirmeyen boyun, bel, diz, omuz, sırt ve bilek kireçlenmeleri.
 • Lokalize kemik zayıflaması (bölgesel osteoporoz)
 • Ameliyat gerektirmeyen çeşitli yumuşak doku hastalıkları (tendinit, periostit v.s.)
 • Adale spazımları ve elongasyonları (gerilmeleri)
 • Ameliyat gerektirmeyen ayak bileği ve diğer eklemlerin burkulmaları,
 • Akut (ani ve şiddetli) olmayan, tek taraflı ve orjininde ameliyat gerektiren bir hastalığın olmadığı siyatik tarzındaki ağrılar
 • Tenisçi dirseği diye tabir edilen hastalıkta
 • Bacaklardaki toplar damar (ven) yetmezliklerinde
 • Zor kapanan yaralarda,
 • Bölgesel saç dökülmelerinde ( hastalığa bağlı),
 • Selülitlerde,
 • Yüz kırışıklıklarında,
 • Migrende,
 • Zonada,
 • Bazı cilt hastalıklarında (dermatit),
 • Diş eti hastalıklarında,
 • Ameliyat gerektirmeyen bir kısım spor yaralanlamalarında mezoterapi uygulanabilmektedir.

Mezoterapinin yararları ve avantajları nelerdir?

Mezoterapi hekim tarafından uygulandığı için herşeyden evvel hastanın tedavisi hekim kontrolü altındadır. İlaçların eksik, fazla veya yanlış kullanılması söz konusu değildir. Hasta her seansa gelişinde hekim tarafından izlenir. Mezoterapinin diğer avantajlarını şöyle sıralamak mümkündür:

 • Genel (sistemik) yoldan verilen ilaç dozuna oranla vücuda çok az miktarda, hastalığın yayıldığı bölgeye bağlı olarak onda bir, ellide bir, yüzde bir gibi oranlarda ilaç verilmektedir.
 • Özellikle kireçlenmelerde ağızdan uzun süre ilaç kullanmak gerekebilir. Bu da mide şikayetlerine yol açabilir. Bu bazen hastayı mide kanamasına kadar götürebilir. Bu durumda hasta, hem midesini tedavi ettirmeye çalaşacak, hem de mide probleminden ötürü yeterince gıda alamadığı için, genel sağlığı olumsuz yönde etkilenecektir.
 • Uzun süre genel yoldan kullanılacak bir kısım ilaçlar karaciğer ve böbreklerin çalışmasını ve kan tablosunu olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu problemler mezoterapide söz konusu değildir.
 • Mezoterapinin kullanılmadığı durum ve hastalık yoktur.
 • Yaş sınırı yoktur, her yaşta uygulanabilir.
 • Özellikle etkili olduğu hastalıklara uygulandığında  kısa sürede fayda salanabileceği için ilaç tüketimi daha az olacaktır.
 • Uygulanması basittir, tecrübeli bir hekim ağrı ile ilgili seansı 1-2, selülitlerle ilgili seansı 10-15 dakikada bitirir.
 • Tedaviden sonra alınması gereken özel bir önlem yoktur.
 • İlacın önemli kısmı hasta bölgede uzun süre kalacağından tedavisel etki daha iyi olacak, bu arada vücudun sağlam kısımları yabancı bir madde olan ilaçla bir anlamda kirletilmemiş olacaktır.
 • Belli bir yaştan sonraki hastaların genellikle başka hastalıkları (şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalb damar problemleri v.s.) mevcut olduğundan bu hastalar bu rahasızlıkları için zaten ilaç almaktadır. Dolayısıyla bir veya birden fazla ilaç eklemek ilaca bağlı yan etkileri artırabilir. Oysa mezoterapide sadece hasta bölgeye çok az miktarda ilaç verme sözkonusudur.

 Mesoterapi de ne gibi ilaçlar kullanılır?

Mezoterapide kullanılan ilaçlar, eczanelerde satılan ve klasik tedavi uygulayan hekim tarafından ilgili hastalığa karşı verilebilecek ilaçlardır. Ancak bu ilaçlar, Fransa Mezoterapi Cemiyeti Bilimsel Kurulu tarafından aynı zamanda lokal olarak etki ettiği tesbit edilen ilaçlardır. İlaçların çoğu doğal maddelerden yapılmıştır. Eczanelerde mezoterapide kullanılabilen yüzden fazla ilaç vardır. Hekim, hastalığa, hastalığın yayıldığı alana, ulaşılması gereken hedef organa göre, iki veya üç ilaçtan meydana gelen karışımı seçer. Karışım kriterleri pek çoktur ve değişkendir. Mezoterapi, uygulayan hekimin terapötik alışkanlığı ve bilgisine göre yönlendirilebilir. Ancak mezoterapide kullanılacak olan ilaç dozu az olmalıdır. Çünkü mezoterapide amaçlardan biri, vücuda az ilaç vererek hastalığı iyi etmektir. Mezoterapide kortizon diye bilinen ilaçların yeri yoktur.

Eklem kireçlenmelerinde (artoz) mezoterapinin yeri nedir?

Artroz, bir mafsalın yüzeylerini oluşturan kıkırdak dokusunun, yaşa veya başka bir nedene bağlı olarak incelmesi ve dejenerasyonudur, şiddetli ağrılara yol açabilir. Şunu hemen hatırlatalım ki bir eklemin, herhangi bir hastalığa uğramaması veya üzerinde şişmanlığa bağlı bir yük olmaması halinde, ortalama ömrü yüz yıldır. Başka bir ifade ile yaşa bağlı artroz, daha az olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir eklemin erkenden yaşlanması, fazla kilodan ayrı olarak, geçirilen romatizmal veya iltihabi bir hastalığa, eklemin bir travmaya uğraması sonucu bu bölgede meydana gelen kırık ve çıkıklara, doğuştan bir kısım deformitelere v.s. e bağlı olabilir. Fakat, özellikle ülkemizde, kilo fazlalığına bağlı artrozlar en çok karşımıza çıkan grubu oluştururlar. Şeker, ekmek ve yağlı gıdaların gerektiğinden fazla tüketilmesi, ülkemizdeki şişmanlık probleminin en önemli nedenidir. Artroz mezoterapinin en fazla etki ettiği hastalıklardan biridir. Artrozları bölgelerine göre incelemekte yarar vardır. Şöyle ki:

Boyun (Servikal bölge) kireçlenmeleri:
Otuzlu yaşlardan itibaren şikayetler verebilir. Baş ağrısı (bazen yarım baş ağrısı), baş dönmesi, kulak çınlaması, sırta, omuz ve kollara vuran ağrılar ortaya çıkabilir. Boyun kireçlenmesi, bu bölgedeki adale krampı ile birlikte olunca, çok şiddetli ağrılara yok açabilir. Grafiklerdeki belirtiler çok hafif olmasına rağmen şikayetler bu adale spazmından ötürü dayanılmaz derecede olabilir. Verilen ilaçlarla adalelerdeki spazm çözüldüğünde, hastada hemen bir rahatlama görülür. Bu tedavi ile birlikte uygun şekilde masaj, adalelerin aktif ve pasif hareketleri, diğer bir kısım fizyoterapi yöntemleri tatbik edilebilir.

Omuz artrozu:
Omuz kireçlenmesi az görülür, ancak omuzda yumuşak dokulara ait hastalık sayısı pek çoktur. Bunların çoğuna mezoterapi veya fizik tedavi yöntemleri fayda verebilmektedir.

Sırt bölgesi (dorsal bölge) kireçlenmeleri:
Kürek kemeği civarındaki ve sırttaki ağrıların nedeni olabilir. Osteoporoz (kemik zayıflaması) ile birlikte olunca ağrılar daha şiddetli olur. Mezoterapi bu bölgedeki kireçlenmeye çok yararlı olmaktadır.

Bel bölgesi (lomber bölge) kireçlenmeleri:
Sırtın alt bölgelerinden başlayarak, belden aşağıya bazen de uyluk ve bakacaklara vuran (siyatik tarzındaki v.s.) ağrıların nedeni olabilir. Bu ağrı çok şiddetli olursa böbrek civarındaki alana da vurabilir. Şiddetli ağrılı hallerde yatak istirahati ile birlikte medikal tedavi yararlı olacaktır. Daha sonra bele ve siyatik sinir ağrısı varsa, bu sinirin seyrettiği hat üzerinde yapılacak mezoterapi seansı hastayı rahatlatabilir. Şüphesiz ki hekimin burada, ameliyat gerektirecek bir disk hadisesini ve sinir basısının olmadığından emin olması gereklidir. Mezoterapi adale ve ligamentlere bağlı bel ağrılarında da uygulanabilir.

Kalça eklemi kireçlenmesi(koksartroz):
Hareketleri kısıtlayan ve sakatlık oluşturan bir hastalıktır. Mezoterapiye çok az duyarlıdır. İleri derecedeki kireçlenmede ameliyat düşünülmelidir. Mezoterapi, ancak ameliyat tarihine kadar hastayı rahatlatmak amacıyla uygulanabilir.

Diz kireçlenmeleri (gonartroz):
Ameliyat gerektirmeyen diz kireçlenmesi, mezoterapinin en iyi etki ettiği hastalıklardan biridir. Bu kireçlenmelerde, ameliyat gerektiren, ancak ameliyatı hiç düşünmeyen veya ileri bir tarihte arzu eden hastalara yapılan mezoterapiden bile , belli bir oranda fayda görülebilmektedir. Diz kireçlenmesi bulunan hastalar genellikle kilolodur. Mezoterapi ile birlikte bu hastaların kilo vermeleri ve baston kullanmaları uygulanan tedavinin etkililiği açısından çok yararlıdır.

Ayak kireçlenmeleri:
En çok birinci parmakta görülür. Genellikle şekil bozukluğu da vardır. Çoğunlukla ameliyat gereklidir. Uygulanacak mezoterapi şekil bozukluğunu ortadan kaldırmaz, ağrıyı ve varsa şişliği azaltabilir.

El parmak kireçlenmeleri:
En çok birinci parmağın kök kısmındaki eklemde olur. Diğer parmakların özellike uç kısımlarında ve en çok kadınlarda görülür.

Kireçlenme uzun yıllar ilaç kullanımını gerektiren ve sakatlık yapabilen bir hastalıktır. Bu hastalıklarda mezoterapinin küçük iğneleri, sadece eklem üzerine değil bu civardaki kas, tendon, bağların bulunduğu ve ağrıların yayıldığı cilt bölgesine de enjekte edilmektedir. Kireçlenmelerde mezoterapi, ağızdan ilaç almak istemeyen, mide rahatsızlığı olanlarda veya alıp da fayda göremeyen hastalarda yapılabilecek, ciddi yan etkisi olmayan en iyi tedavi yöntemlerindendir.

Ayrıca şunu bilelim ki, kireçlenme, bugün tıbben ortadan kaldırılabilen bir hastalık değildir, ancak kireçlenme ile ilgili şikayetler yoksa, kireçlenmenin vücuda bir zararı yoktur. Kireçlenmenin tedavisi hangi yöntemle yapılırsa yapılsın mutlaka hastalara, önerilmesi ve yaptırılması gereken bir şey vardır ki, o da kireçlenmenin bulunduğu bölgenin adalelerinin, verilecek uygun egzersizlerle kuvvetlendirilmesidir.

 Ancak bu adale kuvvetlendirici egzersizler, çoğu zaman yanlış yapıldığı gibi ağrıların olduğu zamanlarda değil, ağrıların olmadığı zamanlarda yapılmalıdır. Adaleleri güçlü olan bir kişinin kireçlenme ile ilgili şikayetleri daha az olur.

Spor hekimliğinde mezoterapının yeri nedir?

Mezoterapi, ameliyat gerektirmeyen spor yaralanmalarında yaygın ve başarı ile uygulanan bir tedavi yöntemidir. İyileşme süresini öne alır. Mezoterapi ile, ağızdan verilene oranla takriben 50 defa daha az olmak üzere ilaç verilmektedir. Spor yaralanmalarında mezoterapi ile birlikte gerekiyorsa soğuk tatbikat, ilgili bölgenin istirahat ettirilmesi, bandajlama v.s. ihmal edilmemelidir. Mezoterapi ile tedavi edilebilen spor yaralanmaları şunlardır: Travmaya bağlı olarak adale liflerinin gerilmesi, adale kasılması, kramplar, hafif adale ezilmeleri, adaleleri kemiklere bağlayan ve tendon diye bilinen yumuşak dokuların mikrobik olmayan iltihapları (tendinit), ayak bileği-el bileği ve diz burkulmaları ve burkulmalara bağlı daha sonra devam etmiş olan ağrılar, tenişçi ve golfçü dirseği diye bilinen hastalıklar, bel burkulması ve leğen kemiğinin ön tarafındaki ağrılar, diz kapağının kıkırdak dokusu hadiseleri ve nihayet ameliyat edilmiş ama hafif ağrıların kaldığı bir kısım cerrahi müdahalelerden sonraki şikayetler. 

Selülit nedir ve nedenleri nelerdir?

Halk arasanda “selülit”, tıp dilinde “hydrolipodystrophy” olarak bilinen bu hastalık, cilt altında bulunan yüzeysel yağ dokusunda bulunan ve adiposit diye isimlendirilen hücrelerin içlerindeki yağ hacminin ve miktarının artması ile karakterizedir. Hacmi büyümüş bu hücreler bu bölgedeki küçük kan damarcıklarını sıkıştırırlar ve böylece bu bölgedeki dolaşımı bozarlar. Selülit dokusu genellikle ağrılı, sert (bazen yumuşak) ve yoğundur.
Selülitin kesin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak kolaylaştırıcı faktörler vardır. Bunlar:

 • Kötü beslenme: Şeker, çikolata ve alkolün fazla tüketimi, unlu ve yağlı gıdalarla beslenme, az su içme, düzensiz öğünler selüliti davet eder.
 • Modern hayat, selülite elverişli bir ortam oluşturur. Sinirsel gerginlik (stres), atmosfer kirliliği, aşırı tütün kullanımı, yoğunluk, fiziksel egzersizlerin yapılmadığı sedanter yaşam v.s. de selülite neden olabilir. Kronik (müzmin) kabızlık da selülitin temel nedenlerindendir.
 • Bir kadının bazı dönemleri, selülitin oluşması için bir ortam oluşturur: Bunlar kadın organizmasının hormonal dengesinin değiştiği dönemlerdir.
 • Bazı ilaçlar: Bazı hormonal ve tansiyon düşürücü ilaçlar buna örnektir

Selülit vücudun bir veya birden fazla bölgesinde ortaya çıkabilir. Özellikle yerleştiği bölgeler: Kalçaların dış-iç ve arka kısımları, karın bölgesi, sırtın alt kısımları, kolların iç-arka ve üst kısımları, ayak bilekleri, kürek kemiği civarıdır.  

Selülitlerde mezoterapinin yerin nedir?

Sık görülen, ancak hiç de hoş olmayan bu hastalıkla mücadelede rejim, masaj, jimnastik ve su yosunu banyoları arzu edilen faydayı çoğunlukla vermez. Selülit için en iy itedavi lokal bir tedavidir ve bu tedavi genel tedavi ile birleştirilmelidir. Lokal tedavilerin en iyi lerinden biri mezoterapidir. Genel tedavi ile de bir kısım fonkiyon bozukluklarının tedavisi kastedilmektedir. Tedavide başarıya ulaşmak için, hastanın gerçek ve derin motivasyonlarını sağlamak, yaşantısını tanımak gereklidir.

Mezoterapiden önce, tedavi edilecek bölgeler tesbit edilir. Hastanın boy ve ağırlığına bakılır. Kilo fazlalığı varsa hastanın beslenme alışkanlığına uygun bir diyet vermek gereklidir. Duruma göre açlık kan şekeri, kolesterol tayini v.s. istenebilir. Kişi yeterli ve dengeli beslenmelidir. Sedanter (az hareketli) yaşantı selülite ortam oluşturur. Bacaklardaki dolaşım bozukluğu, kabızlık, aylık adetlerdiki düzensizlik ve aşırı tütün, kahve ve tuz tüketimi de selülitin kolayca ortaya çıkmasına sebep olur.
Selülitlerde kullanılan ilaçlar daha ziyada dolaşımı artıran ve yağları eriten maddeleri içerir. Mezoterapi selülitlerde son derece etkin bir yöntemdir. Tedaviden sonra hem bedende bir küçülme olur hem de “portakal kabuğu” veya “pirinç taneleri” diye tabir edilen selülit dokusundaki yüzeysel görüntü de kaybolur ve cilt düz ve parlak bir hal alır.
Eğer bir kadın bıktırıcı selülit yükünden kurtulmak istiyorsa, hayatının düzenini mutlaka uygun bir hale sokmalıdır. (fiziksel egzersizler, relaksasyon, sağlıklı beslenme, tütün ve alkol kullanımının azaltılması veya bırakılması bu çerçeve içinde müdalaa edilir.)
Mezoterapi, tercihen duştan sonra kullanılmak zere sirkülasyonu stimüle eden kremlerle yapılan günlük masajlarla bütünmeştirilebilir. Tedavi yan etki yok denecek kadar azdır, tolerans mükemmeldir. Kullanılan ilaçlardan birine karşı bir allerji söz konusu ise yapılan bölgede biraz kızarma meydana gelmektedir. Bu da genellikle kısa zamanda geçmektedir. Ayrıca bu allerjik reaksiyon çok nadirdir. İlgili ilaçı değiştirmekle gerekli önlem alınmış olur. Başarılı bir tedaviden sonra selülitin yeniden çıkmaması için kişilerin “hayat hijyeni ve düzeni” kurallarına uyması gereklidir. Ayrıca bu kişilere idame tedavisi olarak 3 ve 6 ay ara ile birkaç seansın yapılmasında yarar vardır. 

Mezoterapide başarı oranı ne kadardır?

Mezoterapi, kortizon içermeyen ve hastalığa yönelik olarak verilmesi gereken tedavisel veya semptonlara yönelik ilaçların hasta veya ağrıların olduğu bölgeye verilmesi yöntemidir. Teşhisi ve endikasyonu doğru koyan bir hekim, belli bir eğitimden geçmişse ve mezoterapiyi kuralına uygun yapıyorsa, başarılı olmaması için bir sebep yoktur. Başarılı olabilmek için mutlaka tıbbi eğitimden geçmek ve belli bir tecrübeye sahip olmak gereklidir. Ayrıca mezoterapi uygulayan hekimin, tedavi ettiği hastalığı iyi tanıması şarttır. Çok sayıda ve farklı branşlarla ilgili hastalıkların, aynı hekim tarafından tedavi edilmeye çalışması başarı oranını azaltabilir. Çünkü aynı hekmin birçok branşla ilgili hastalığı tamamen bilmesi çok zordur.
Mezoterapiye “her derde deva” gözüyle bakmamak gerekir, ancak gerçekten zaman zaman mucizevi sonuçlar alınmaktadır. Mezoterapi için başvuran hastaların çoğu başka pekçok tedavi gördüklerini, çok miktarda ilaç kullandıklarını, ancak yeterince fayda görmediklerini ifade etmektedirler.
Çünkü bölgesel ve ağrılı bir hastalık için, ağızdan alınacak hap, ya da fitil, ampul şeklinde kullanılacak ilaçların tedavisel veya ağrıları kesme etkisi yetersiz kalabilmektedir. Bunu günlük çalışmalarda kolayca gözlemek mümkündür. Ağızdan fazla ilaç kullanan hastaların önemli bir bölümünün mide şikayetleri ortaya çıkmaktadır. Sadece kireçlenmeye bağlı ağrıları olan bir hasta, ağızdan ortalama günde 2 tablet (draje v.s.) alırsa yılda 700’ü; üç tablet alırlarsa 1000’i aşkın tablet almış olur ki, bunun mideye ve vücudun diğer bazı organlarına verebileceği zararı tahmin etmek hiç de zor değildir. Bu hastaların diabet, hipertansiyon, koroner yetmezliği, kalp yetmezliği, bir kısım mide-barsak şikayetleri ve osteoporoz için de başka ilaçları da alabilecekleri dikkate alınırsa, durumun çiddiyeti daha da kolay anlaşılır. Bu nedenle,  eğer mezoterapi bir hastalığın tedavsini sağlıyor veya ağrıları ortadan kaldırıyorsa, bunun hastaya sağladığı başka yararlar da vardır. Çünkü hastalığın tedavisi ile birlikte hasta, devamlı ilaç almaktan kurtulmuş veya çok az miktarda ilaç almak durumunda bırakılmış olur ki bunun da, hastanın genel sağlığı açısından çok büyük bir önemi vardır. 

Mesoterapi uygulamalarında aldığımız sonuçlar nedir?

Mezoterapi Türkiye’de 2001 yılı itibariyle takriben onbeş yıldan beri uygulanmaktadır. Tarafımdan da bu tedavi Haziran 1987’den beri tatbik edilmektedir. Hastalarımızın önemli kısmı kireçlenmeleri olan kişilerdi. Daha az bir kısmını da ameliyat gerektirmeyen adale, tendon ve bağlarla ilgili hastalığı, siyatik tarzında ağrı, bölgesel kemik erimesi (lokalize osteoporoz), ayak bileği burkulması, tetik parmak şikayeti olan hastalar oluşturuyordu. Hastalarımın bir bölümü de selüliti olan kişilerdi. Bana en çok boyun, bel ve diz kireçlenmesi olan hastalar başvurdu. Boyun, bel ve ameliyat gerektirmeyen diz kireçlenmesi olan hastalarda, ağrıların hasta tarafından farkedilir derecede azalması veya ortadan kalkması oranı %90 civarında idi. Bazen aynı hastanın birden fazla bölgedeki kireçlenmesine uygulandı. Tedavi ile birlikte, hastalara önerilen bir kısım tavsiyelere uyulması, tedavide alının olumlu sonuçta etkili oldu. Kilolu hastaların uygun bir diyetle fazla kilolarını vermeleri konusunda yardımcı olundu. Hastalarla uygun bir diyalog sağlanmaya çalışıldı.
Kireçlenmenin dışında yumuşak doku rahatsızlıklarına yaptığımız mezoterapik uygulamalardan aldığımız sonuçlar, yukarıda belirtilen orana yakındı. (Kesin sayı ve oranlar bazı bilimse kongre ve mecmualarda belirtilmiştir).Son birkaç yıldır mezoterapi uyguladığımız selülitli hastalardan aldığımız sonuçlar da son derece olumludur ve başarı oranı çok yüksektir. Selülit de mezoterapinin en çok etki ettiği hastalıklardan biridir.

Gebelikte ve lohusalıkta, emzirme döneminde mezoterapi uygulanabilinir mi?

Adet ve emzirme dönemlerinde uygulanabilir , gebelikte  ise her hangi bir yan etkisi görülmemekle birlikte tavsiye edilmez.

 Kaynak : Op.Dr.Nurettin Ümit Özak
                Ortopedi-Travmatoloji Uzmanı
                www.mezoterapi.org

 

 

                                                                  Geri 

 

Osteoporoz ,kemik erimesi genel bilgiler
Hormon,Mezoterapi Ve Menopoz Selülit Kireçlenme tedavisi
Mezoterapiyle Cilt Bakımı Boyun Fıtığı Bel Fıtığı
Bel Fıtığı, Bouyun Fıtığı Mezoterapi Tedavisi Ameliyatı Ücreti Ücretleri

 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Bosalma Impotans
Merak Edilen Cinsellik Kadin Hastaliklari Youtube Görüntleri Videolari Canli Görüntü Yayin Tv Ani
Kadinda Erkekte Escinsellik, Lezbiyenlik
Kadinda masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma Için cinsellik,yöntemler tedaviler
Ilk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kizlikzari ve Cinsellik
Meme Kanseri, Agrisi Teshis Ve Tedavisi, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum, Kadin Sagligi Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Dogum Resimleri Görüntüleri Ani, Fiyatlari Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapilmali Mi? Olmali Mi?Nasil
Genital Sigiller, Genital Sigil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Asisi Kondilom, HPV, Sigil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akinti Kasinti
Kadin Hastaligi Olarak Vajinal Akinti
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadinda Tüylenme, Tüy Artisi
Endometriozis Belirtileri Tani Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Degerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtas ücretleri, fiyatlari, parasi ve hastanesi
Kisirlik, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
Idrar Kaçirma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyati
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalik Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalikta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyati laparaslopi
Kadin Dogum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kisirlik Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakim
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadin Dogum Uzmani Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasil , ücreti, fiyati ve parasi
G Noktasi ve Orgazm,Vajina Estetigi, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyati Nasil Ne sekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalik
Kordon dolanmasi (fotograflari görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü ani
Yumurtalik kisti tani ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebegim Nasil Rahat Eder?,Nasil Daha Saglikli Olur?
Erkelerde dogum kontrol asisi,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmali Mi,Ne Sekilde Nezaman Nasil Takilir
Genital enfeksiyonlardan korunma yollari , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Sekilde Nasil
Gebede , Hamilede Düsük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yas üstü kadinlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmus gebelik ve bos gebelik nasil olusur?
Rahim agzinda yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hizli gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizligi sekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulanti,kusma ,uyusma, ödem , karincalanma, mide yanmasi ,reflü belirtileri
Dogum kontrol haplari , Gebelikten Hamilelikten Korunma Istememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanisi ,myom tedavisi, nerede nasil ne sekilde Ve ne zaman yapilir
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mi? Normal dogum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canli Ani Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel iliski ve birlesme pozisyonlari, güvenli mi? ne sekilde olmali
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadin Sagligi , Jinekoloji Ve Kadin Hastaliklari
Kizlik zari muayenesi, Kizlik zari hakkinda bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel Iliski Ile Geçen Hastaliklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonlari
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasil, Ne Sekilde Yapilir, Gebelik Hamilelik Dogum takibi
Kürtaj Hapi, Düsük Ilaci, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sik kürtaj, ard arda kurtas
Genetik Danisma,Perinatolojik Inceleme nerede nasil ne sekilde hangi hastane doktor klinikte yapilir
Agrisiz dogum, Epidural Anestezi, Dogum Ani, Sezeryan Ani, Sezaryan Ani, Sezaryen Ani Video
Spiral (Ria) Yöntemi Ile Korunma, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum) Kadin Sagligi Merkezi Muayenesi
Lohusalik (Logusalik), Üstüne Görme, Üste Görme, Dogum Sonrasi Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdas)
Sünnet, Yenidogan Sünneti, Dogum Sonrasi Sünnet Ve bebek bakimi
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayicilari, Hamilelik Hesaplayicilari Hesaplayicisi Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasil Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozuklugu Kisirlik Tetkikleri,Kisirlik Tedavisi (Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyati, Tedavisi
Çocuk Istegi ,Sik Sorulan Sorular
Erkekte Kisirlik, Erkek Kisirligi
Tüp Bebek, IVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Asilama Yöntemleri, Kisirlik Tedavisi
Asilama,Iui, Kisirlik Tedavisi
Kisirlik, Bebek Istegi Tetkikleri
Kadinlarda Kisirlik Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Saglikli Yasam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadin Hastaliklari Takibi Bitkisel Dogal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasil Ne Sekilde -- Youtube Videolari, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yasam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji
Kadin Sagligi ,Unutkanlik, Alzheimer Bunama Hastaligi ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel Isteksizlik, Sogukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel Isteksizlik
Iktidarsizlik, Impotans, Sertlesme Bozuklugu
Bebek ve Cinsiyeti Kiz mi,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Meragi, Ne Zaman Kaçinci Hafta
Gebe kalma korkusu sehir efsaneleri
Genital Sigiller ,HPV Asisi Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karninda müzik
Suda dogum ,youtube video canli görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canli ani,nasil nerede, kim
Dogumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kani
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetigi Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +